Logo
Vytisknout tuto stránku

Paní Miluše Hrubá

Školu GMVV navštěvují naše děti od roku 2010.

Jsme velice rádi, že jsme se v době, kdy se rozhodovalo o tom, na kterou střední školu naše děti půjdou, rozhodli pro GMVV. V době našeho rozhodování bylo gymnázium velmi mladé a nebylo možné najít příliš informací a recenzí na školu. S o to větším potěšením nyní, po pěti letech zkušeností, velice ráda píši, že jsme se studiem na této škole velmi spokojeni. 

Líbí se nám přátelské prostředí, které na škole panuje. Profesoři jsou otevřeni komunikaci se studenty i rodiči. Profesorský sbor, ale i všichni zaměstnanci školy jsou milí, profesionální a není pro ně nikdy za těžko udělat si čas, když je třeba cokoli řešit. Třídní schůzky probíhají formou osobních konzultací mezi rodiči, studentem a profesorem. Tato forma mi připadá velmi přínosná pro rozvoj sebevědomí dětí a zároveň pro objektivní informovanost rodičů ze strany profesorů.

Škola je zaměřená na jazykovou výuku. Když mi nedávno dcera řekla, že většina spolužáků by byla schopna už nyní ve druhém ročníku vyššího gymnázia odmaturovat z angličtiny, uvědomila jsem si, že jsem hrdá na to, že naše děti navštěvují právě tuto školu. Jazykům se zde věnují opravdu na vysoké úrovni.

V rámci druhého zvoleného jazyka španělštiny, oceňujeme zvláště výměnné pobyty se školou z Madridu. Zkušenost ubytování zahraničního studenta u nás v domácnosti, byla zajímavým zážitkem pro celou rodinu. Velmi oblíbené jsou též lyžařské výcviky v rakouském St. Michaele. 

 Výuka formou projektů nám připadá velice přínosná pro rozvoj zdravého sebevědomí dětí. Na této škole musí student na projektu spolupracovat se skupinkou spolužáků, čímž získává kooperativní návyky. Při závěrečné prezentaci projektu je vždy nutné projekt prezentovat před třídou, mnohdy i přizvanými rodiči. V těchto situacích se samozřejmě děti zpočátku necítí dobře. Časem si děti na tento způsob komunikace a prezentace zvyknou. Tyto dovednosti považujeme v dnešní době za nezbytné a škola projektovou výukou velice přispívá k jejich zlepšování. 

 Vzhledem k tomu, že obě děti sportují, velice oceňujeme též možnost individuálního vzdělávacího programu. Škola nám byla nápomocna i při půlročním přerušení studia za účelem zahraničního pobytu mimo ČR v loňském roce. Profesorský sbor byl nápomocen při dohánění studijní látky a ročník byl dokončen bez větších komplikací.

V letošním roce jsme se proto nerozmýšleli, když dostal syn nabídku provozovat sportovní činnost opět v zahraničí a věříme, že i tentokrát bude možné ve studiu pokračovat se svým ročníkem, aniž by musel ročník opakovat.

 

 Pokud bych měla studium na gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů shrnout velmi stručně, tak bych jistě použila nejraději slovní spojení: Dobrá volba

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *