Logo
Vytisknout tuto stránku

Manželé Kischerovi

 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů představuje moderní a progresivní vzdělávací instituci. Základní filosofie gymnázia spočívá ve zvládnutí a praktickém naplnění tzv. soft skills, tedy dovedností, které cílí na kreativní a kritické myšlení. Rozvoj těchto dovedností podporuje kvalitní a vyvážený pedagogický sbor. Zásadně pozitivní, věcný a osobitý přístup pedagogů je významnou komparativní výhodou školy. Pedagog vnímá studenty jako osobnosti, kterým poskytuje prostor k vyjádření vlastních myšlenek a názorů. Výsledkem je kreativní a interaktivní výuka, která studenty pozitivně motivuje. Gymnázium má kvalitně propracovanou metodu projektové výuky, která je bezesporu silnou stránkou školy. Tematicky zaměřený projekt je standardním výukovým nástrojem, jehož cílem je precizní využití a dlouhodobé uchování získaných informací. A čím se student zdejšího gymnázia liší od druhých? Předností je sebevědomé a příjemné vystupování, kritické a invenční myšlení a v neposlední řadě jazyková vybavenost. A současně, kde vidím největší přidanou hodnotu studia? Zcela určitě v prosazování přístupu projektově vedené výuky. V této oblasti spatřuji značný potenciál, především v perspektivě vysokoškolského studia a následné praxe. Ve světle těchto skutečností a zkušenosti svých dětí mohu konstatovat, že Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů reprezentuje prostředí založené na nekonvenčnosti a osobitém přístupu ke studentovi.

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *