Pedagogický sbor

PhDr. Kristýna Bernardová

  • funkce: třídní učitelka 4. E, zástupce TU 1.E, správce knihovny Klamovka, garant projektu Řád a pořádek
  • předměty: ČJL, DEJ, ZSV, Interpretace literárních textů, Ústavní a evropské právo
  • konzultační hodiny: Klamovka - ST 12:20 – 13:05

 

 

  

 

Vzdělání:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, bakalářský studijní program Specializace v 
pedagogice: Český jazyk a literatura – Dějepis; Dějepis – Základy společenských věd 

Kurzy, semináře a ostatní:

 
 

Log in

create an account