Pedagogický sbor

Mgr. Jakub Janalík

  • funkce: Zástupce TU 3. E a 3. D. Realizátor metody Clill, Garant environmentální výchovy, Garant projektu Den Země
  • předměty: ZEM, PŘI, FYZ, ZRC
  • konzultační hodiny: Strodůlky - ČT 13:00 – 13:30; Klamovka - ST 9:25 – 10:00

 

 

 

 

Vzdělání:
PřF Univerzity Palackého obor učitelství pro 2. a 3. stupeň (aprobace biologie, geografie a ochrana životního prostředí)
Plně kvalifikován

Log in

create an account