Pedagogický sbor

PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

  • funkce: výchovná poradkyně, třídní učitelka 3. A, zástupce TU 2. A, garant projektu Seminární práce s obhajobou, garant mediální výchovy
  • předměty: ČJKL, RET
  • konzultační hodiny: Stodůlky - PO 13:15 – 14:00; Klamovka - ST - dle individuální domluvy

 

 

 

 

 

Vzdělání:
2008 - Obhajoba disertační práce -  PedF UK v Praze
2001 – Státní rigorózní zkouška na PedF UK v Praze
1993 – 1999 – PedF UK v Praze – aprobace: VVP pro 2. a 3. stupeň vzdělávání obor: český jazyk a literatura – rodinná výchova 
 
Kurzy, semináře a ostatní:
Zadavatel státní maturitní zkoušky
Hodnotitel státní maturitní zkoušky z českého jazyka
Výchova ke zdravému životnímu stylu – Pedagogické centrum Praha
Fórum výchovy ke zdraví – Kalokagathie s.r.o
Rozumět médiím – Partners Czech
Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV  – Erudis
Krok za krokem – metody primární prevence – Pg.-ps. poradna Praha 8
Čtením a psaním ke kritickému myšlení – o.s. Kritické myšlení
metodické semináře primární prevence – ProPrev, o.s.
Inovativní metody výuky – Inovace výuky, o.p.s.
Začínáme s interaktivní výukou I. – Středisko moderního vzdělávání s.r.o.
Kurz celoživotního vzdělávání Studium pro výchovné poradce – FF UK, Praha

Log in

create an account