Logo
Vytisknout tuto stránku

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

 

  • Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 

    Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích od 3. 5. 2021
    - se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. 

       Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení
       - ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách
       a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku
       (ve vnějších prostorech)
.

 

  • Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: pro  žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia platí, že jsou testováni dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek žáci jsou povinni mít během pobytu ve škole nasazeny respirátory, nebo chirurgické roušky

Rotační výuka na GMVV:

 

3. 5. 2021 nastupuje do budovy na Stodůlky: 1. A, 3. C, 4. C, 2. E, do budovy na Klamovku 1. E. Ve třídách 2. A, 3. A, 4. A a na VG bude probíhat distanční výuka.

10. 5. 2021 nastupuje do budovy na Stodůlky: 2. A, 3. A. 4. A, do budovy na Klamovku 1. E. Ve třídách 1. A, 3. C, 4. C, 2. E a na VG bude probíhat distanční výuka.

Již se na žáky velice těšíme, doufáme, že nástup do školy bude bezproblémový.

Mgr. H. Třebická – ředitelka školy

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *