Logo
Vytisknout tuto stránku

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky školní rok 2020 - 2021

Ve školním roce 2020/21 se konaly maturitní zkoušky (dále jako MZ) studentů osmiletého a čtyřletého studijního cyklu naší školy. K MZ bylo připuštěno všech 42 studentů.  

MZ probíhaly v upravené formě ve třech fázích státní a školní části a v upravených termínech vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením.

Písemné práce MZ státní části (český jazyk a anglický jazyk) se letošní rok nekonaly.

11. května 2021 – písemná část profilové MZ
24. a 25. května 2021 – didaktické testy státní části – anglický jazyk, český jazyk
7. – 9. června 2021 – ústní forma profilové zkoušky

Ústní MZ z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka byla přesunuta ze státní části do části profilové jako nepovinný předmět.

Ve školní profilové části MZ prospěli všichni studenti.

Maturitní zkoušky jako celek byly pro naši školu v letošním roce úspěšné. Přestože výuka probíhala distančním způsobem, většina studentů přistupovala k přípravě na MZ zodpovědně a tento jejich zodpovědný přístup se pak projevil v jejich úspěšném složení MZ.

20 studentů odmaturovalo s vyznamenáním.
12 studentů odmaturovalo na samé výborné:

8.B – K. Doležalová, V. Hošková, E. Klímová, N. Malý, B. Pitrmanová, P. Syručková, A. Škoda, J. Vrbová

4.D – T. Hnaničková, L. Landa, E. Vofová, Y. Wang

Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek na jimi vybrané vysoké školy a mnoho úspěchů v osobním i v dalším studijním životě.

VYHODNOCENÍ HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

VYHODNOCENÍ 8G

K maturitní zkoušce ze základů společenských věd se přihlásilo 8 studentů, z dějepisu se přihlásilo 0 studentů, z německého jazyka 6 studentů, ze španělského jazyka 4 studenti, z business english 5 studentů, z anglického jazyka 5 studentů, z českého jazyka 6 studentů.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k humanitním předmětům profilové části maturitní zkoušky, ústní zkouškou prošli úspěšně.     

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná známka VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3

DOSTATEČNÝ
4

NEPROSPĚL
ZSV Počet studentů 2 3 2 1 ---
BEN Počet studentů 4 1 -- -- ---
NEJ Počet studentů 4 2 -- -- ---
ŠPJ Počet studentů 3 1 -- -- ---
ANJ Počet studentů 5 -- -- -- ---
ČJL Počet studentů 5 1 -- -- ---

Průměrná známka z předmětu ZSV je 2,25; z předmětu BEN je 1,20; z předmětu NEJ je 1,33; z předmětu ŠPJ 1,25; z předmětu ANJ 1,00 a z předmětu ČJL 1,16.

Grafické zpracování výsledků:

 

VYHODNOCENÍ 4G

K maturitní zkoušce ze základů společenských věd se přihlásilo 9 studentů, z dějepisu se přihlásilo 7 studentů, z německého jazyka 6 studentů, ze španělského jazyka 3 studenti, z anglického jazyka 5 studentů a z českého jazyka 0 studentů.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k humanitním předmětům profilové části maturitní zkoušky, ústní zkouškou prošli úspěšně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná známka VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
ZSV Počet studentů -- 4 3 2 --
DEJ Počet studentů 5 -- 1 1 --
NEJ Počet studentů 4 1 1 -- --
ŠPJ Počet studentů -- 2 1 -- --
ANJ Počet studentů 3 2 -- -- --

Průměrná známka z předmětu ZSV je 2,78; z předmětu DEJ je 1,71; z předmětu NEJ je 1,60; z předmětu ŠPJ 2,33 a z předmětu ANJ 1,40.

Grafické zpracování výsledků:

VYHODNOCENÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

VYHODNOCENÍ 8G

K maturitní zkoušce z matematiky se přihlásilo 14 studentů, z biologie 5 studentů. V letošním roce ze zeměpisu a z fyziky nematuroval žádný student.
Zkouškou profilové části maturitní zkoušky prošli všichni studenti úspěšně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná
známka
VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
MAT Počet studentů 6 7 1 -- --
BIO Počet studentů 4 -- 1 -- --

Průměrná známka z předmětu MAT je 1,64; BIO 1,00.

Grafické zpracování výsledků:

VYHODNOCENÍ 4G

K maturitní zkoušce z matematiky se přihlásili 4 studenti, z fyziky 0 studentů, z biologie 6 studentů, ze zeměpisu 2 studenti a z chemie 2 studenti.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná
známka
VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
MAT Počet studentů 2 1 1 -- --
BIO Počet studentů 1 3 1 1 --
ZEM Počet studentů 1 -- 1 -- --
CHEM Počet studentů 1 -- -- 1 --

Průměrná známka z předmětu MAT je 1,75; BIO 2,33; ZEM 2,00; CHEM 2,50.

Grafické zpracování výsledků:

Mgr. Hana Třebická - ředitelka školy

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *