Logo
Vytisknout tuto stránku

Adaptační odpoledne

Adaptační odpoledne

Letos jsme poprvé, na začátku školního roku, uspořádali pro všechny třídy společné odpoledne.

Když jsme se na poradě vedení školy rozhodovali, jak co nejefektivněji naplnit jeden z našich ročních cílů ­­– PUMA, rozhodli jsme se, že vymyslíme něco netradičního. Napadlo nás zorganizovat pro všechny naše studenty, respektive jejich třídy a třídní učitele, zábavné odpoledne, které bude cílit na prohloubení přátelských vztahů mezi studenty ve svých třídách. Aktivity pro třídy jsme nechali na třídních učitelích a podle zpětné vazby, jak z řad pedagogů, tak z řad studentů, usuzujeme, že se tato mimoškolní aktivita podařila, a dokonce předčila naše očekávání. Uvažujeme tedy o zařazení tohoto konceptu do každoročních aktivit školy a další podobné odpoledne plánujeme už na tuto zimu! Je pro nás totiž velice důležité, abychom pracovali na wellbeingu našich studentů, obzvlášť v této zmatečné a náročné době.

Adaptační odpoledne očima studentky 2.A:

Dne 9.9.2021 jsme byli na bowlingu Manta s celou třídou a panem profesorem Jindřichem. Hra probíhala tak, že pan profesor objednal všechna hrací pole, tedy všech šest polí, a rozdělili jsme se do skupin po pěti. Hráli jsme celkem dvě hodiny. Při hře jsme měli na výběr různé nealkoholické nápoje a kdo chtěl, tak si mohl objednat. Na závěr bych chtěla říct, že to byla skvělá aktivita třídy. Všichni jsme si to užili a udělali si nové kamarády.

Studentka 2.A – Elena Oganessian

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *