Logo
Vytisknout tuto stránku

Distanční výuka očima studentů 6.A

Distanční výuka očima studentů 6.A

Dle našeho názoru se učitelé i studenti na našem gymnáziu zvládli velmi rychle adaptovat na nový režim distanční výuky. Mimo občasné technické komplikace funguje vše již od počátku dobře, žáci a profesoři spolu navzájem komunikují vlídně a s respektem. Jsme rádi, že v případě jakéhokoliv nedorozumění či potíží nám vyučující vždy vyjdou vstříc a společně se domluvíme na možných řešeních.

Výklad vnímáme jako téměř totožný s klasickou prezenční formou výuky, překvapilo nás, že i vysvětlení náročné látky lze realizovat přes počítač a většině studentů nečiní problém učivu porozumět. Učitelé se však snaží s námi za hodinu udělat co nejvíce práce, tudíž není vždy snadné si vést pečlivé zápisky. U některých žáků spočívá komplikace v udržení pozornosti po celou hodinu, neboť rušivých elementů je zde více než ve škole.

Co se týče srovnání první a druhé vlny distanční výuky, v minulém školním roce byli profesoři shovívavější v množství zadaných úkolů, kterých je nyní poměrně mnoho, a tak si žáci musí umět správně rozvrhnout svůj čas. To ale samozřejmě patří k základním dovednostem, proto tuto skutečnost nevnímáme jako negativum. Distanční výuka v minulém školním roce je také důvodem, proč letos fungovalo vše již od začátku naplno. Učitelé byli seznámeni s průběhem tohoto typu výuky a na druhou vlnu byli tudíž připraveni.

Ačkoliv on-line výuka disponuje oproti té klasické několika výhodami, prezenční formu dle našeho postoje rozhodně nenahradí. Sociální kontakt představuje jeden z nejdůležitějších aspektů, ovlivňujících zejména mladé lidi, a proto se již těšíme na návrat do školy, kde se po dlouhé době osobně setkáme se svými spolužáky a učiteli.

Studenti 6.A - Klaudie Oberländerová a Jakub Vorlíček

 

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *