Logo
Vytisknout tuto stránku

Rozsviť SI! ve třídnických online hodinách

 

Online výuka, izolace, oslabování mezilidských vztahů, pasivita, smutek … To nás může v tomto období doprovázet. Proto naše třídy (3.C, 4. A a 4.C) využily nabídku Skautského institutu na vedení třídnických hodin v online prostředí s názvem Rozsviť SI! Tento projekt vznikl s původní myšlenkou adventní symboliky, ale kvůli rotační výuce nemohl být v plném rozsahu před Vánoci realizován. Propracovanou metodikou jsme tedy spíš v lednu procházeli ve čtyřech setkáních programem zacíleným na podporu vztahů ve skupině, na bližší vzájemné poznávání, společný zážitek, pojmenování a sdílení emocí i psychohygienu. Žáci se spolu s námi, třídními učitelkami, setkávali s lektory Skautského institutu a během 60 minut se společně věnovali nějakým aktivitám. I na dálku jsme studentům dali možnost, aby se více poznali, uvolnili se po náročných online hodinách a neztráceli kontakt se svými spolužáky. V neposlední řadě byli studenti vedeni k tomu, aby pracovali na respektující komunikaci, a vytvořili tak příjemnou atmosféru, která je i pro online vyučování stěžejní. Během čtyř setkání se studenti bavili, povídali si i tvořili. A právě díky společným zážitkům a zábavným aktivitám ani my, třídní učitelé, neztrácíme nadhled a motivaci. Online prostředí sice není ideální místo pro setkávání, ale proč to nezkusit? Společně s lektory totiž sdílíme myšlenku: „Kolik do toho vložíš, tolik se ti vrátí“. A my máme zatím pocit, že tyto třídnické hodiny nejsou zbytečné.  

Třídní uč. 3.C, 4.A, 4.C

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *