Logo
Vytisknout tuto stránku

Školní testování z německého jazyka

V polovině listopadu proběhlo školní testování třídy 7.A osmiletého oboru z německého jazyka na jazykovou úroveň B1. Testování jazyků se v naší škole provádí s cílem zjistit, zda studenti po stanovené době dosahují příslušné jazykové úrovně dle Evropského referenčního rámce SERR (A1 – C2). Školní testování prověřuje jazykové dovednosti ve všech čtyřech oblastech: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, písemný projev a ústní projev. Všichni studenti testování zvládli s průměrnou známkou 1,6. Nejlepších výsledků dosáhli v mluveném projevu, porozumění poslechu a psaného textu, naopak nejslabší se u nich jeví písemný projev. Téměř všichni by již nyní bez problémů odmaturovali. Testování dalších tříd proběhne na přelomu února a března. Věříme, že také dopadne dobře.  

Ing. Michal Pickar

 

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *