1.A

1.A

1.A (19)

Testování

Vážení rodiče a studenti,

rádi bychom Vás informovali, že studenti jsou hromadně testováni 1x týdně (vždy v pondělí) antigenními testy. V případě, že student není v pondělí ve škole přítomen, je nutné studenta otestovat v den, kdy přijde do školy. Apelujeme tímto na všechny studenty, aby v tomto případě sami po příchodu do školy navštívili kancelář školy, kde budou otestováni.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký víkend.
GMVV

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy  jedenkrát týdně. Preventivní test se bude provádět vždy v pondělí.  Nebude – li žák přítomen v den termínu testování, testování se provede v den jeho příchodu.

  Žáci jsou povinni mít během pobytu ve škole nasazeny respirátory, nebo chirurgické
  roušky. Žáci vyššího gymnázia zřejmě nastoupí do školy 24. 5. 2021.

Mgr. H. Třebická – ředitelka školy.

Důležité informace k výuce od 3. května 2021

Milí rodiče a studenti,

po několika měsících jsme se opět dočkali a od příštího týdne přechází nižší stupeň gymnázia na prezenční výuku v rotačním režimu, tzn. skupiny žáků nižšího gymnázia se budou střídat ve škole v týdenních cyklech. Ty třídy, které nebudou mít prezenční výuku, pokračují v distanční výuce.

Harmonogram výuky je následující:

 • 3. 5. 2021 nastupuje do budovy na Stodůlky: 1. A, 3. C, 4. C, 2. E, do budovy na Klamovku 1. E. Ve třídách 2. A, 3. A, 4. A a na VG bude probíhat distanční výuka.
 • 10. 5. 2021 nastupuje do budovy na Stodůlky: 2. A, 3. A. 4. A, do budovy na Klamovku 1. E. Ve třídách 1. A, 3. C, 4. C, 2. E a na VG bude probíhat distanční výuka.

Důležité informace:

 

 • Studenti a studentky, kteří mají prezenční výuku, jsou povinni se ve škole testovat, a to dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek,
 • testování bude probíhat během 1. vyučovací hodiny,
 • testování probíhá antigenními testy Singclean GT GOOD TEST - COVID-19 TEST KIT (Coloidial Gold Method), které jsme obdrželi od Městské části Prahy 13,
 • student/studentka, který/á se odmítne testovat, se nemůže účastnit prezenční výuky, a v tomto případě je nutné zameškané hodiny studentovi/studentce řádně omluvit, jelikož škola nemá povinnost tomuto studentovi/studentce zajistit distanční výuku,
 • studenti a studentky si antigenní testování provádí sami (výtěr z hloubky cca 2 cm z obou nosních dírek) za dohledu pracovníků školy,
 • studenti a studentky, kteří se z jakýchkoliv důvodu nezúčastní pondělního testování, budou testováni další (následný) den, ve kterém se dostaví do školy,
 • v případě, že student/studentka prodělal/a onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech, přinese do školy potvrzení od lékaře a testování se na něj nevztahuje,
 • zároveň jsou studenti a studentky povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor, nebo chirurgickou roušku,
 • prosím, dejte studentovi/studentce kartičku zdravotní pojišťovny, a to z důvodu povinné interní evidence výsledků antigenních testů,
 • sledujte, prosím, změny v rozvrzích, neboť v týdnu od 3. května, a i v týdnu od 10. května, probíhají ve škole přijímací zkoušky a maturity, tudíž budou probíhat úpravy v rozvrzích,
 • vstup do školy bude umožněn pouze studentům/studentkám a zaměstnancům školy,
 • vzhledem k epidemiologické situaci je vstup do budovy umožněn pouze studentům/studentkách a zaměstnancům školy za dodržení platných hygienických opatření.

Stravování ve školní jídelně (obědy):

Stravování ve školní jídelně se vždy týká jen studentů, kteří mají v daný týden prezenční výuku.

 • STODŮLKY - všem studentům, stravujícím se ve školní jídelně, byly automaticky přihlášeny obědy na týden, ve kterém mají prezenční výuku. V případě nezájmu o stravování je potřeba si příslušné obědy sám/sama odhlásit.
 • KLAMOVKA - na Klamovce mají studenti obědy odhlášeny. V případě zájmu o stravování je nutné si oběd sám/sama přihlásit skrz Jídelníček.

Hodiny tělesné výchovy:

V případě příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku. Prosíme tedy všechny studenty a studentky, aby své sportovní oblečení přizpůsobili aktuálnímu počasí. Na venkovní hodiny tělocviku se vztahuje výjimka pro nošení ochrany dýchacích cest, tedy studenti a studentky nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě nepříznivého počasí budou hodiny TV probíhat formou teoretické výuky v daných učebnách. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že vše zvládneme a zakončíme tak společně tento školní rok!
Přejeme Vám pevné zdraví a pohodu.
Ředitelka školy a vedení GMVV

 

 

Změny v rozvrzích a distanční výuka

Vážení rodiče a studenti,

od 2. pololetí dochází k menším úpravám v rozvrzích tříd z důvodu změny vyučujícího anglického jazyka. Případné změny v rozvrzích naleznete v Bakaláři. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dle vyjádření ministra školství se studenti do školních lavic od 1. února do 14. února nevrátí. Toto nařízení se týká i maturitních ročníků. 

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme úspěšný start do nového pololetí!

Organizace konce 1. pololetí 2020/2021

Vážení studenti, milí rodiče,

vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků ve vyučování na základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií Covid-19, ministerstvo prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům zpřístupňuje ve školním informačním systému Bakaláři. Předání výpisu vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Pozn. Na pololetní hodnocení studenta se tedy můžete podívat pouze v programu Bakalář a o případném možném osobním vyzvednutí výpisu z vysvědčení Vás budeme informovat. Zároveň pokud z mimořádných důvodů budete potřebovat výpis z vysvědčení, kontaktujte, prosím, studijní oddělení příslušné budovy. (Stodůlky - 251 550 846, Klamovka 224 262 286).

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný zbytek týdne.

Distanční výuka od 25. ledna

Vážení rodiče a studenti,

na základě vládního nařízení bude distanční výuka pokračovat i v následujícím týdnu od 25. ledna. 

Přejeme Vám krásný víkend.

Distanční výuka od 25. ledna

Vážení rodiče a studenti,

na základě vládního nařízení bude distanční výuka pokračovat i v následujícím týdnu od 25. ledna. 

Přejeme Vám krásný víkend.

Distanční výuka od 25. ledna

Vážení rodiče a studenti,

na základě vládního nařízení bude distanční výuka pokračovat i v následujícím týdnu od 25. ledna. 

Přejeme Vám krásný víkend.

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account