1.A

1.A

1.A (22)

Jazykové zkoušky YLE

Vážení rodiče,

ve středu 25. 5. 2022 proběhnou na naší škole mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Young Learners (YLE) organizované Britskou radou. Přihlášení studenti prim budou zkoušky skládat ve dvou úrovních - Movers (úroveň A1) a Flyers (úroveň A2). Zkoušky se skládají ze dvou písemných částí (psaní + čtení a poslech) a ústního pohovoru. Každý student již obdržel tištěnou pozvánku na tyto zkoušky s přesným časovým rozpisem jednotlivých částí i pokyny co s sebou.

Ve dnech 23.– 24. 5. 2022 bude na naší škole probíhat intenzivní přípravný kurz na tyto zkoušky. V rámci něj se studenti seznámí s konkrétní podobou testových úloh v písemných částech i strukturou ústního pohovoru a prohloubí či upevní si jazykové dovednosti potřebné pro úspěšné složení těchto zkoušek. Studenti budou rozdělení do 3 výukových skupin dle úrovně a výuka bude oba dny probíhat ve 2 blocích po 2 hodinách a skončí ve 13:00. Výuku povedou vyučující angličtiny. S sebou studenti potřebují sešit, psací potřeby, pastelky (jedna testová úloha vyžaduje vybarvování), svačinu a pití.

Studenti prim, kteří zkoušky neskládají, budou mít v tyto dny výuku dle upraveného rozvrhu

Všem našim studentům držíme palce! 

 

Prodloužení ředitelského volna - STODŮLKY

Vážení rodiče a studenti,
 
vzhledem ke stále pokračující rozsáhlé havárii vody na Praze 13 je znovu na zítra 31. března 2022 (čtvrtek) vyhlášeno ředitelské volno. Toto ředitelské volno se opět týká jen budovy ve Stodůlkách, konkrétně tříd 1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.A, 4.C, 1.E.
 
Doufáme, že v pátek bude již výuka probíhat normálně.
 

STODŮLKY - ředitelské volno 30. března 2022

Vážení rodiče, studenti a zaměstnanci školy,
 
vzhledem k rozsáhlé havárii vody na Praze 13 je na zítra 30. března 2022 (středa) vyhlášeno ředitelské volno, tzn. výuka je zrušena. Toto ředitelské volno se vztahuje jen pro budovu gymnázia ve Stodůlkách, konkrétně tedy pro třídy 1.A, 1.C, 2.A, 3.A, 4.A, 4.C, 1.E.
 
 

 

Změny od 19. února 2022

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o změnách, které od 19. února 2022 nastanou. Nebude již probíhat každotýdenní antigenní testování studentů ve školách. Zákonní zástupci nebudou mít již povinnost nahlašovat škole pozitivní výsledky PCR testů studentů a škola již nemá povinnost nahlašovat pozitivně testované studenty a trasovat rizikové kontakty Krajské hygienické stanici. Zároveň Krajská hygienická stanice, v součinnosti se školou, nebude již studentům nařizovat karanténu.

Nadále platí povinnost nosit respirátory/roušky ve společných prostorech (chodby, toalety, školní jídelna aj.). Ochranu dýchacích cest je možné sundat pouze při výuce, konzumaci, zpěvu a tělesné výchově.

Chceme Vám za celé GMVV poděkovat za spolupráci, pochopení, důvěru a vstřícnost během nelehkého uplynulého školního roku. Moc si toho vážíme.

 

Ředitelské volno

Vážení rodiče, milí studenti,

vzhledem k velkému výskytu onemocnění Covid – 19 mezi pedagogy a studenty našeho gymnázia a vzhledem k tomu, že v této situaci, i přes veškerou naši snahu, nelze zajistit plnohodnotnou výuku pro naše studenty, vyhlašuji na čtvrtek 3. 2. 2022 ředitelské volno.

Mgr. Hana Třebická
ředitelka školy

Zrušení obědů - Stodůlky

Vážení rodiče a studenti,

na základě informace ze školní jídelny nebude ve Stodůlkách od úterý 1. února 2022 do čtvrtka 3. února 2022 zajištěno stravování pro studenty. Obědy se také nevydávají v pátek 4. února 2022, a to z důvodu pololetních prázdnin. Obědy jsou na tyto dny automaticky odhlášeny.

Děkujeme za pochopení!

GMVV

Navýšení ceny stravného

 

Vážení rodiče, 

dovolte nás informovat, že ode dne 1. 2. 2022 dochází ke zvýšení ceny oběda pro 

• kategorii strávníků narozených od 1. 9.  2007 do 31. 8. 2011 na 47 Kč,

• kategorii strávníků  narozených do  31. 8. 2007 a další na 49 Kč.

V případě dotazů se spojte s vedoucí školní jídelny pí Plhalovou na tel: 235 517 307.

 

Přesunutí termínu slavnostní imatrikulace

Vážení rodiče, milí studenti,

na základě vydání nových opatření a pravidel pro konání společenských akcí vzhledem ke koronavirové situaci v České republice, bude bohužel přesunut termín konání slavnostní imatrikulace a maturitního plesu na pátek 29. dubna 2022. Prodej vstupenek je tedy prozatím pozastaven a o novém termínu prodeje budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny v dubnu 2022.

 

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account