1.A

1.A

1.A (9)

Testování studentů 1. listopadu 2021

Vážení rodiče a studenti,

na základě doporučení MZ, MŠMT a  Hygienické stanice hlavního města Prahy proběhne  v pondělí  1. listopadu 2021  testování  všech studentů na přítomnost viru  SARS-CoV-2 prováděné  antigenními testy na školách.

Testovat se nemusí  studenti, kteří doloží tyto skutečnosti:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19  (neuplynulo více než 180 dní) nebo 

b) doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 3 dnech, nebo

c) předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů (od aplikace druhé dávky)

Pozn. z  rozhodnutí MZ protilátky nejsou dostatečnou okolností vylučující možnost nákazy, proto  je nelze uplatnit jako náhradu za očkování.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří nesouhlasí s tím, aby bylo jejich dítě testováno dne  1. listopadu 2021, aby toto písemně oznámili do 26. října 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vedení školy

 

Zrušení obědů - Stodůlky

Vážení rodiče a studenti,

na základě informace ze školní jídelny nebude na Stodůlkách v pondělí 25. října a v úterý 26. října 2021 zajištěno stravování pro studenty. 

Děkujeme za pochopení!
GMVV

 

Potvrzení o ukončeném očkování na Covid-19 / potvrzení o prodělání nemoci

Vážení rodiče, 

pokud můžete pro své dítě doložit některý z následujících dokumentů: potvrzení o ukončeném očkování na Covid-19, či potvrzení o prodělání této nemoci, učiňte tak, prosím, co nejdříve. Dokumenty studentů nižšího gymnázia, kteří navštěvují budovu ve Stodůlkách, naskenujte a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dokumenty studentů vyššího gymnázia (včetně 2.E), kteří navštěvují budovu na Klamovce, naskenujte a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně je možné donést tyto dokumenty osobně do školy.

Pokud máme u studentů a studentek řádně evidovány tyto dokumenty, poté je pro nás jednodušší komunikace s hygienickou stanicí v případě výskytu tohoto onemocnění mezi studenty.

Pokud jste tyto dokumenty do školy již doručili, berte tento požadavek za bezpředmětný.

Přejeme hezký den a předem děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

Akce Beluška o. s. – „Kvalitní život bez hranic“

Beluška je každoroční akce, které se naši studenti účastní. Cílem akce je vzdělávání a informování mladých lidí o životě se zdravotním postižením tak, aby vnímali zdravotně postiženého člověka jako sobě rovného. Sraz vždy v níže uvedenou dobu na recepci Stodůlky. Akce se uskuteční 21. 10. 2021, začátek je v 10.15 a končí v 11.55. Po ukončení akce se všichni žáci zapojí do výuky. Akce je hrazena z třídního fondu. 

Zrušení obědů - Stodůlky

Vážení rodiče a studenti,

na základě informace ze školní jídelny nebude na Stodůlkách v pátek 8. října 2021 zajištěno stravování pro studenty. Důvodem je konání voleb, a s tím spojené organizační změny. 

Děkujeme za pochopení!
GMVV

 

Ředitelské volno 27. září 2021

Vážení studenti a rodiče,

na pondělí 27. září 2021 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno, na které navazuje úterní státní svátek 28. září 2021.

Užijte si prodloužený víkend!

Screeningové testování

Milí studenti a rodiče, 

na zahájení školního roku 2021/2022 proběhne screeningové testování stanovených skupin žáků, a to  na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. V souvislosti s naplněním principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí obdržely školy a školská zařízení manuál  od MŠMT. Na základě tohoto manuálu  je  nutné provést plošné preventivní testování žáků základních a středních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů (1., 6. a 9. září  2021), podle  výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

Testování nemusí podstoupit žáci, kteří doloží:

• doklad o očkování (certifikát pozn. 14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo 
• doklad od lékaře o prodělání této nemoci, po dobu  180 dní od prvního pozitivního testu na COVID  19  nebo
• negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  (PCR  7 dnů , antigenní test ne starší  72 hodin).

Pokud můžete pro své dítě doložit některý  ze shora uvedených  dokladů, učiňte tak do  31. 8. 2021. Dokumenty studentů nižšího gymnázia, kteří navštěvují budovu ve Stodůlkách, naskenujte a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně donést osobně kopii první den školy tj. 1. září  2021.

Těšíme se na vás!

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás srdečně pozvat na první třídní schůzky, které proběhnou 1. září 2021 od 17:00 v budově na Stodůlkách. Dle manuálu MŠMT je pro účast na třídních schůzkách nutné při vstupu do budovy doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Za platné potvrzení je považováno potvrzení o dokončeném očkování, nebo doklad od lékaře o prodělání této nemoci (180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), nebo negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR - starý max. 7 dnů, antigenní test - starý max. 72 hodin). Bez jednoho z výše uvedených potvrzení nelze umožnit vstup do budovy školy. Po celou dobu pobytu v budově školy je nutné mít nasazený respirátor.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Těšíme se na vás a předem Vám děkujeme za spolupráci.

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account