2.E

2.E

2.E (15)

Testování

Vážení rodiče a studenti,

rádi bychom Vás informovali, že studenti jsou hromadně testováni 1x týdně (vždy v pondělí) antigenními testy. V případě, že student není v pondělí ve škole přítomen, je nutné studenta otestovat v den, kdy přijde do školy. Apelujeme tímto na všechny studenty, aby v tomto případě sami po příchodu do školy navštívili kancelář školy, kde budou otestováni.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký víkend.
GMVV

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy  jedenkrát týdně. Preventivní test se bude provádět vždy v pondělí.  Nebude – li žák přítomen v den termínu testování, testování se provede v den jeho příchodu.

  Žáci jsou povinni mít během pobytu ve škole nasazeny respirátory, nebo chirurgické
  roušky. Žáci vyššího gymnázia zřejmě nastoupí do školy 24. 5. 2021.

Mgr. H. Třebická – ředitelka školy.

Důležité informace k výuce od 3. května 2021

Milí rodiče a studenti,

po několika měsících jsme se opět dočkali a od příštího týdne přechází nižší stupeň gymnázia na prezenční výuku v rotačním režimu, tzn. skupiny žáků nižšího gymnázia se budou střídat ve škole v týdenních cyklech. Ty třídy, které nebudou mít prezenční výuku, pokračují v distanční výuce.

Harmonogram výuky je následující:

 • 3. 5. 2021 nastupuje do budovy na Stodůlky: 1. A, 3. C, 4. C, 2. E, do budovy na Klamovku 1. E. Ve třídách 2. A, 3. A, 4. A a na VG bude probíhat distanční výuka.
 • 10. 5. 2021 nastupuje do budovy na Stodůlky: 2. A, 3. A. 4. A, do budovy na Klamovku 1. E. Ve třídách 1. A, 3. C, 4. C, 2. E a na VG bude probíhat distanční výuka.

Důležité informace:

 

 • Studenti a studentky, kteří mají prezenční výuku, jsou povinni se ve škole testovat, a to dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek,
 • testování bude probíhat během 1. vyučovací hodiny,
 • testování probíhá antigenními testy Singclean GT GOOD TEST - COVID-19 TEST KIT (Coloidial Gold Method), které jsme obdrželi od Městské části Prahy 13,
 • student/studentka, který/á se odmítne testovat, se nemůže účastnit prezenční výuky, a v tomto případě je nutné zameškané hodiny studentovi/studentce řádně omluvit, jelikož škola nemá povinnost tomuto studentovi/studentce zajistit distanční výuku,
 • studenti a studentky si antigenní testování provádí sami (výtěr z hloubky cca 2 cm z obou nosních dírek) za dohledu pracovníků školy,
 • studenti a studentky, kteří se z jakýchkoliv důvodu nezúčastní pondělního testování, budou testováni další (následný) den, ve kterém se dostaví do školy,
 • v případě, že student/studentka prodělal/a onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech, přinese do školy potvrzení od lékaře a testování se na něj nevztahuje,
 • zároveň jsou studenti a studentky povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor, nebo chirurgickou roušku,
 • prosím, dejte studentovi/studentce kartičku zdravotní pojišťovny, a to z důvodu povinné interní evidence výsledků antigenních testů,
 • sledujte, prosím, změny v rozvrzích, neboť v týdnu od 3. května, a i v týdnu od 10. května, probíhají ve škole přijímací zkoušky a maturity, tudíž budou probíhat úpravy v rozvrzích,
 • vstup do školy bude umožněn pouze studentům/studentkám a zaměstnancům školy,
 • vzhledem k epidemiologické situaci je vstup do budovy umožněn pouze studentům/studentkách a zaměstnancům školy za dodržení platných hygienických opatření.

Stravování ve školní jídelně (obědy):

Stravování ve školní jídelně se vždy týká jen studentů, kteří mají v daný týden prezenční výuku.

 • STODŮLKY - všem studentům, stravujícím se ve školní jídelně, byly automaticky přihlášeny obědy na týden, ve kterém mají prezenční výuku. V případě nezájmu o stravování je potřeba si příslušné obědy sám/sama odhlásit.
 • KLAMOVKA - na Klamovce mají studenti obědy odhlášeny. V případě zájmu o stravování je nutné si oběd sám/sama přihlásit skrz Jídelníček.

Hodiny tělesné výchovy:

V případě příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku. Prosíme tedy všechny studenty a studentky, aby své sportovní oblečení přizpůsobili aktuálnímu počasí. Na venkovní hodiny tělocviku se vztahuje výjimka pro nošení ochrany dýchacích cest, tedy studenti a studentky nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě nepříznivého počasí budou hodiny TV probíhat formou teoretické výuky v daných učebnách. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že vše zvládneme a zakončíme tak společně tento školní rok!
Přejeme Vám pevné zdraví a pohodu.
Ředitelka školy a vedení GMVV

 

 

Změny v rozvrzích a distanční výuka

Vážení rodiče a studenti,

od 2. pololetí dochází k menším úpravám v rozvrzích tříd z důvodu změny vyučujícího anglického jazyka. Případné změny v rozvrzích naleznete v Bakaláři. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dle vyjádření ministra školství se studenti do školních lavic od 1. února do 14. února nevrátí. Toto nařízení se týká i maturitních ročníků. 

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme úspěšný start do nového pololetí!

Organizace konce 1. pololetí 2020/2021

Vážení studenti, milí rodiče,

vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků ve vyučování na základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií Covid-19, ministerstvo prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům zpřístupňuje ve školním informačním systému Bakaláři. Předání výpisu vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Pozn. Na pololetní hodnocení studenta se tedy můžete podívat pouze v programu Bakalář a o případném možném osobním vyzvednutí výpisu z vysvědčení Vás budeme informovat. Zároveň pokud z mimořádných důvodů budete potřebovat výpis z vysvědčení, kontaktujte, prosím, studijní oddělení příslušné budovy. (Stodůlky - 251 550 846, Klamovka 224 262 286).

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný zbytek týdne.

Distanční výuka od 25. ledna

Vážení rodiče a studenti,

na základě vládního nařízení bude distanční výuka pokračovat i v následujícím týdnu od 25. ledna. 

Přejeme Vám krásný víkend.

Distanční výuka minimálně do 22. ledna 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

dle pokynů z MŠMT bude distanční výuka nadále probíhat minimálně do 22. ledna 2021 ve stejném režimu jako doposud. 

Stále nepřestáváme doufat, že se se studenty brzy společně setkáme ve školních lavicích.
Těšíme se na ně zase o něco více! :)
GMVV

Distanční výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí studenti,

od 4. ledna 2021 přechází všechny ročníky na distanční výuku. Sledujte pokyny vyučujících v MS Teams.

Přejeme všem pohodový nový rok a hlavně v klidu a zdraví.

Vedení školy

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account