2.E

Beseda

V rámci primární prevence se žáci našeho gymnázia zúčastní přednášky „Sex je náš, když ho znáš“, která naplňuje požadavky sexuální výchovy žáků posledních ročníků ZŠ a studentů SŠ. Přednáška se zabývá vývojem sexuality od narození, fenoménem lásky a výběru partnera, problematikou a riziky aktivního sexuálního života. Zvláštní pozornost je věnována tématům pohlavně přenosných chorob, nechtěného těhotenství, sexuální kriminality včetně zneužívání nezletilých. Otevřeně odpovídá na časté otázky studentů týkající se virtuálního sexu, počtu pohlaví, způsobů partnerských soužití apod.

Datum konání: 14. 11. 2022
Místo konání: Divadlo „U Hasičů“, Římská 45, Praha 2
Vstupné: hrazeno z třídního fondu
Sraz: v 8:00 na náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily
Návrat: s pedagogickým doprovodem na 4. vyučovací hodinu 

            

 

 

 

 

 

Log in

create an account