3.E

3.E

3.E (10)

Testování studentů od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022

Vážení studenti a rodiče,

 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude v období  od  3. ledna do 16. ledna 2022 probíhat testování všech studentů, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování se týká neočkovaných studentů, očkovaných studentů a studentů, kteří prodělali onemocnění Covid-19.

 

Testování na Klamovce bude zahájeno vždy v 8.30. Prosíme všechny studenty, aby se do této doby dostavili do školy.

 

Upozorňujeme na dodržování přesného časového harmonogramu. Pozdním příchodem tak vznikají komplikace v organizaci výuky. 

 

Předem děkujeme za spolupráci.

Přejeme krásného silvestra a hezký nový rok.

Testování studentů 29. listopadu a 6. prosince 2021

Vážení rodiče,

ve dnech 29. listopadu a 6. prosince 2021 proběhne testování studentů na onemocnění COVID-19. Testování je povinné pro všechny studenty. Výjimku mají očkovaní studenti a ti, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19.

Organizace testování Stodůlky:        29. listopadu a 6. prosince 2021, zahájení testování v 8:00
Organizace testování Klamovka:       29. listopadu a 6. prosince 2021, zahájení testování v 8:30

 

Konzultace - listopad 2021

 

Vážení rodiče, 

jelikož se epidemická situace v České republice zhoršuje, dále došlo k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a k zpřísnění nařízení, tak bychom vás rádi informovali o následující situaci. V současné situaci nejsme schopni zajistit v plné míře podmínky pro konzultace na naší škole, které měly proběhnout v pondělí 29. 11. na Stodůlkách a 30. 11. na Klamovce. 

Proto tyto konzultace rušíme a budeme se na vás těšit na lednových třídních schůzkách, které věříme již proběhnou tak, jak mají.  

Testování 8. a 15. listopadu

Vážení rodiče, milí studenti, 

dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů (Praha) proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění COVID-19. Testování je povinné pro všechny studenty, výjimku mají očkovaní studenti a ti, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19.

Organizace testování Stodůlky:        8. a 15. listopadu 2021, zahájení testování v 8:00
Organizace testování Klamovka:       8. a 15. listopadu 2021, zahájení testování v 8:30

Testování studentů 1. listopadu 2021

Vážení rodiče a studenti,

na základě doporučení MZ, MŠMT a  Hygienické stanice hlavního města Prahy proběhne  v pondělí  1. listopadu 2021  testování  všech studentů na přítomnost viru  SARS-CoV-2 prováděné  antigenními testy na školách.

Testovat se nemusí  studenti, kteří doloží tyto skutečnosti:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19  (neuplynulo více než 180 dní) nebo 

b) doloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku  RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 3 dnech, nebo

c) předloží vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů (od aplikace druhé dávky)

Pozn. z  rozhodnutí MZ protilátky nejsou dostatečnou okolností vylučující možnost nákazy, proto  je nelze uplatnit jako náhradu za očkování.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří nesouhlasí s tím, aby bylo jejich dítě testováno dne  1. listopadu 2021, aby toto písemně oznámili do 26. října 2021 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vedení školy

 

Potvrzení o ukončeném očkování na Covid-19 / potvrzení o prodělání nemoci

Vážení rodiče, 

pokud můžete pro své dítě doložit některý z následujících dokumentů: potvrzení o ukončeném očkování na Covid-19, či potvrzení o prodělání této nemoci, učiňte tak, prosím, co nejdříve. Dokumenty studentů nižšího gymnázia, kteří navštěvují budovu ve Stodůlkách, naskenujte a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dokumenty studentů vyššího gymnázia (včetně 2.E), kteří navštěvují budovu na Klamovce, naskenujte a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně je možné donést tyto dokumenty osobně do školy.

Pokud máme u studentů a studentek řádně evidovány tyto dokumenty, poté je pro nás jednodušší komunikace s hygienickou stanicí v případě výskytu tohoto onemocnění mezi studenty.

Pokud jste tyto dokumenty do školy již doručili, berte tento požadavek za bezpředmětný.

Přejeme hezký den a předem děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

Učebnice ANJ

Milí studenti, 

prosím, seznamte se s následujícím přehledem učebnic anglického jazyka, které si kupujete sami.

Děkujeme.

 

Screeningové testování

Milí studenti a rodiče, 

na zahájení školního roku 2021/2022 proběhne screeningové testování stanovených skupin žáků, a to na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. V souvislosti s naplněním principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí obdržely školy a školská zařízení manuál  od MŠMT. Na základě tohoto manuálu  je  nutné provést plošné preventivní testování žáků základních a středních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů (1., 6. a 9. září  2021), podle  výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

Testování nemusí podstoupit žáci, kteří doloží:

• doklad o očkování (certifikát pozn. 14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo 
• doklad od lékaře o prodělání této nemoci, po dobu  180 dní od prvního pozitivního testu na COVID  19  nebo
• negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě  (PCR  7 dnů , antigenní test ne starší  72 hodin).

Pokud můžete pro své dítě doložit některý  ze shora uvedených  dokladů, učiňte tak do  31. 8. 2021. Dokumenty studentů nižšího gymnázia, kteří navštěvují budovu na Klamovce, naskenujte a zašlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně donést osobně kopii první den školy tj. 1. září  2021.

Těšíme se na vás!

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account