3.H

3.H

3.H (21)

Testování

Vážení rodiče a studenti,

rádi bychom Vás informovali, že studenti jsou hromadně testováni 1x týdně (vždy v pondělí) antigenními testy. V případě, že student není v pondělí ve škole přítomen, je nutné studenta otestovat v den, kdy přijde do školy. Apelujeme tímto na všechny studenty, aby v tomto případě sami po příchodu do školy navštívili kancelář školy, kde budou otestováni.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký víkend.
GMVV

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 24. 5. 2021 nastupují do školy všichni žáci nižšího i vyššího gymnázia. Celé gymnázium tedy přechází na prezenční výuku. 

Žáci budou testováni antigenními testy  jedenkrát týdně. Preventivní test se bude provádět vždy v pondělí.  Nebude – li žák přítomen v den termínu testování, testování se provede v den jeho příchodu.

Žáci jsou povinni mít během pobytu ve škole nasazeny respirátory, nebo chirurgické roušky.

V budově na Klamovce bude ve dnech 24. 5. 2021 a 25. 5. 2021 upraven a částečně zkrácen rozvrh. Důvodem jsou zde probíhající didaktické testy z ČJL a ANJ. Prosím, sledujte změny v systému Bakalář.

Mgr. H. Třebická – ředitelka školy

Stravování ve školní jídelně

Vážení studenti a rodiče, 

spolu s návratem všech studentů do škol je obnoveno školní stravování. Momentálně nejsou nastaveny hromadné objednávky tak, jak jste zvyklí. Jídelníček na týden od 24. 5. 2021 je již nyní k dispozici na www.e-jidelnicek.cz. Pokud se vám po školním stravování stýskalo a máte zájem od pondělí obědvat ve školní jídelně, nezapomeňte si, prosím, obědy přihlásit. Jelikož jídelna stále pracuje v omezeném provozu, nebude možné vydat oběd studentům, kteří nemají objednáno nebo nemají čip.

Barbora Novotná

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy  jedenkrát týdně. Preventivní test se bude provádět vždy v pondělí.  Nebude – li žák přítomen v den termínu testování, testování se provede v den jeho příchodu.

  Žáci jsou povinni mít během pobytu ve škole nasazeny respirátory, nebo chirurgické
  roušky. Žáci vyššího gymnázia zřejmě nastoupí do školy 24. 5. 2021.

Mgr. H. Třebická – ředitelka školy.

Zrušení trvalých příkazů - školní jídelna

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o zrušení trvalých příkazů ke stravování ve školní jídelně na Klamovce. Provoz školní jídelny je dočasně pozastaven a trvalými příkazy vznikají vysoké přeplatky.

Předem Vám děkujeme za vstřícnost a těm, jejichž studenti školní jídelnu nenavštěvují se omlouváme za nevyžádaný email.
Krásný začátek týdne!

Změny v rozvrzích a distanční výuka

Vážení rodiče a studenti,

od 2. pololetí dochází k menším úpravám v rozvrzích tříd z důvodu změny vyučujícího anglického jazyka. Případné změny v rozvrzích naleznete v Bakaláři. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dle vyjádření ministra školství se studenti do školních lavic od 1. února do 14. února nevrátí. Toto nařízení se týká i maturitních ročníků. 

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme úspěšný start do nového pololetí!

Organizace konce 1. pololetí 2020/2021

Vážení studenti, milí rodiče,

vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků ve vyučování na základních a středních školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií Covid-19, ministerstvo prodloužilo termín pro předání výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve vyučování. Výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům zpřístupňuje ve školním informačním systému Bakaláři. Předání výpisu vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Pozn. Na pololetní hodnocení studenta se tedy můžete podívat pouze v programu Bakalář a o případném možném osobním vyzvednutí výpisu z vysvědčení Vás budeme informovat. Zároveň pokud z mimořádných důvodů budete potřebovat výpis z vysvědčení, kontaktujte, prosím, studijní oddělení příslušné budovy. (Stodůlky - 251 550 846, Klamovka 224 262 286).

Děkujeme za pochopení a přejeme krásný zbytek týdne.

Distanční výuka od 25. ledna

Vážení rodiče a studenti,

na základě vládního nařízení bude distanční výuka pokračovat i v následujícím týdnu od 25. ledna. 

Přejeme Vám krásný víkend.

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account