Manželé Štechovi

„Co se v mládí naučíš…“ Jistě každý ví, kterak tato věta pokračuje. Nicméně máme pocit, že povolání pedagoga je v naší společnosti stále nedoceněné. Přitom pedagog je ten, který pomáhá formovat mladého člověka. Tím vlastně formuje ale nejen jeho budoucnost. Ovlivňuje tím budoucnost i ostatních. Mnoho kvalitních pedagogů se svého poslání vzdalo z existenčních důvodů, někteří možná i kvůli společenskému nedocenění. Sestavit kvalitní pedagogický sbor je tedy, myslíme si, v dnešní době pro každého ředitele školy opravdu obtížné. Nebylo vůbec jednoduché zvolit pro našeho syna vhodnou střední školu. Nemyslíme přitom, že by naše požadavky byly přemrštěné. Chtěli jsme individuální přístup, již zmíněný kvalitní pedagogický sbor, „rodinné prostředí“, důraz na výuku cizích jazyků (včetně aktivního kontaktu se školami v zahraničí) a rozvoj samostatného myšlení a vyjadřovacích schopností. Zároveň jsme si přáli dobrou dopravní dostupnost školy. To vše jsme našli na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. Je obdivuhodné, že se paní ředitelce podařilo vytvořit a udržet kvalitní školu, navíc pro nás rodiče za rozumnou cenu. Náš syn do školy chodí rád a můžeme tak tuto školu zájemcům o studium na gymnáziu i jejich rodičům vřele doporučit.

Log in

create an account