Ze života

Návštěva studentů z tureckých škol

Ze života |

Vzájemná výměna kultur a zkušeností je vždy neopakovatelným zážitkem a jsme za tyto příležitosti nesmírně vděčni. Právě takovým zážitkem byla návštěva studentů a učitelů z turecké školy v Istanbulu a návštěva studentů a učitelů ze…

Světový den

Ze života |

Na konci února proběhla v budově na Stodůlkách akce pod názvem Světový den. Připravil ji školní parlament ve spolupráci se svými učiteli. Akce se zúčastnili všichni studenti nižšího gymnázia, kteří byli rozděleni do 23 týmů…

Olympiáda v německém jazyce

Ze života |

Na konci února proběhlo v Domě dětí a mládeže na Smíchově obvodní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěží se ve třech kategoriích A1 – B1, hodnotí se poslech s porozuměním a mluvený projev. Největšího úspěchu…

Spolupráce s Proxima Sociale s.r.o.

Ze života |

Naše škola spolupracuje s a využívá služeb odborníků ze společnosti Proxima Sociale s.r.o. již několik let. Ráda bych úvodem představila činnost této organizace, jejímž cílem je především poskytování služeb komunitního charakteru. Patří k nim, mimo…

Halloween

Ze života |

Halloween se na naší škole konal sice teprve po druhé, ale setkali jsme se se samými kladnými ohlasy, to je přeci jen krásný předpoklad, aby se stal již každoroční tradicí, nemyslíte? Akce se pro žáky…

Návštěva Marktredwitzu

Ze života |

Studentky Jana a Linda vzpomínají na návštěvu Marktredwitzu V říjnu jsme měli možnost, v rámci výměnného pobytu, navštívit malebné městečko Marktredwitz. V tomto článku bychom vám chtěli nastínit naše prožitky. Pobyt v rodinách byl velice…

Dobročinná akce Bílá pastelka

Ze života |

Bílá pastelka v ulicích je dobročinná akce, která přináší světlo do života a pomoc nevidomým lidem. Studenti se v této tradici zapojují prostřednictvím sbírek a aktivit, které probíhají na ulicích a ve veřejných prostranstvích, aby…

Cíle pro školní rok 2023/2024

Ze života |

Tak jako každý rok i tento má naše škola stanoveny cíle, které mají posunout nejenom žáky, ale i učitele dál a umožnit jim například lepší orientaci v dnešním světě. V minulém školním roce jsme pracovali…

Výchovně vzdělávací rada a její působení na škole

Ze života |

V uplynulých letech se školní prostředí muselo vyrovnávat s různými dopady izolace a prudkého nárůstu času stráveného na sociálních médiích u dětí v různých fázích vývoje, což se neobešlo bez následků. I v ekosystému, když…

Rozhovor se studentkou o jejím pobytu v Indii

Ze života |

Anandamay je studentkou letošní tercie. V loňském školním měla jedinečnou možnost a strávila tak pět měsíců na studijním pobytu v Indii. O její jedinečné zkušenosti se dočtete více v připraveném rozhovoru. Anandě ještě jednou děkujeme…

Halloween

Ze života |

Dne 31. 10. 2022 proběhl v prostorách gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů na Stodůlkách první Halloween pořádaný parlamentem vyššího gymnázia pro žáky nižšího gymnázia. Jednalo se o první akci tohoto typu, kterou pořádal školním parlament…

První číslo časopisu KlamOFFka

Ze života |

Náš časopis KlamOFFka vznikl v loňském roce z iniciativy studentů a pedagogů vyššího gymnázia. Naším cílem bylo vytvořit časopis od studentů pro studenty a přiblížit tak spolužákům zábavnou formou dění ve škole. V minulém školním…

Sportovní turnaje

Ze života |

V rámci projektu Zdravý občan organizujeme v průběhu celého školního roku sportovní turnaje pro studenty a učitele. Setkávají se tak různé třídy, aby mohly poměřit různé pohybové dovednosti nejen mezi sebou, ale i s učiteli.…

Cíle na školní rok 2022-2023

Ze života |

Jeden z nejdůležitějších atributů lidského společenství je jeho kontinuální vývoj. V celé naší historii byly doby, kdy se společnost vyvíjela rychleji, například doba bronzová, vrchol antického Řecka, vrcholný věk islámu, renesance, průmyslová revoluce či globalizace…

My a naše partnerské školy

Ze života |

V září nás navštívila delegace ze Španělska V oblasti mezinárodní spolupráce má naše škola dlouhodobé vztahy, spolupráci a partnerství se školami v německém Markredwitzu a španělské Córdobě. Na začátku letošního školního roku jsme v naší…

Beseda se studentem ČVUT

Ze života |

Dne 22. 11. 2021 proběhla na naší škole, pro studenty 6.B a 7.A, beseda vedená studentem ČVUT v oboru elektroniky. Beseda měla několik částí, které se zabývaly nejrůznějšími tématy moderních technologií, mezi které patřilo: •…

Chemický kroužek na VŠCHT Praha

Ze života |

O chemickém kroužku, na který chodíme již 2 měsíce, jsme se dozvěděli od naší profesorky chemie Ing. Dagmar Hájkové. Původně jsme si mysleli, že se bude jednat o pouhou přípravu na budoucí odborné povolání, avšak…

Projektové dny

Ze života |

Vážení rodiče, milí studenti, již v minulém čísle jste se mohli dočíst o letošním novém pojetí projektové výuky, která si klade za cíl více aktivizovat a zapojit studenty do procesu tvorby projektů. V tomto čísle…

Kuchyňky jsou zpět!

Ze života |

Na našem gymnáziu se můžeme setkat s jedinečným předmětem Multikulturní kuchyně. Na žádném jiném gymnáziu v republice tento předmět nenajdete a nemusím zdůrazňovat, že patří mezi předmět oblíbený, a i když probíhá v odpoledních hodinách,…

Celostátní testování studentů

Ze života |

Vážení rodiče a přátelé školních testů, je již letitou tradicí, že se naše škola účastní celostátního testování, organizovaného Českou školní inspekcí (ČŠI). S roční pauzou, zaviněnou epidemií koronaviru, jsme se letos opět zapojili a testování…

Karnevalová noc

Ze života |

Srdečně zveme všechny studenty ze Stodůlek na karnevalovou noc, která proběhne 26. října 2015 a v letošním roce na téma "Světadíly". Veškeré informace k akci a přihlášku naleznete v příloze níže.

Poznávací zájezd do Skotska

Ze života |

Výprava našeho gymnázia (37 studentů) právě překročila hranice Velké Británie a již se nachází na území Skotska. Na cestu jim svítí Slunce, tak doufejme, že pěkné počasí jim vydrží celý pobyt.

Intenzivní kurz Čínštiny

Ze života |

Již od 2. září 2015 se s námi a především s Adou můžete pustit do měsíčního intenzivního kurzu Čínštiny. Poznejte písmo, naučte se napsat své jméno, říkat základní fráze a objevte s námi kulturu Číny.…

Log in

create an account