Přijímací řízení

Přijímací řízení na šestiletý obor

V této záložce naleznete všechny informace o přijímacím řízení 2024/2025 týkající se šestiletého oboru. 

Obecné informace

 • uchazeč si může nově podat tři přihlášky
 • přihlášky je možné podávat elektronicky nebo tiskopisem do 20. února 2024
 • elektronické podávání přihlášek probíhá skrze digitální přihlašovací systém na webu www.dipsy.cz
 • uchazeči budou automaticky přiřazena registrační čísla
 • určování preferencí škol na přihlášce - v případě úspěchu u přijímací zkoušky bude uchazeč automaticky přijat na školu podle preferencí uvedených na přihlášce
 • možnost nahlížení do spisu bude k dispozici na místě konání státní jednotné přijímací zkoušky
 • další informace týkající se přijímacího řízení naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz
 • nepožaduje se potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče

Státní jednotná přijímací zkouška

 • termíny konání přijímací zkoušky na šestiletý obor jsou 16. a 17. dubna 2024
 • náhradní termíny pro šestiletý obor jsou 29. a 30. dubna 2024
 • státní jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury, dále také z matematiky a její aplikace

Školní přijímací zkouška

 • školní přijímací zkouška pro šestiletý obor je ústní pohovor z obecných studijních předpokladů 
 • termíny konání školní přijímací zkoušky jsou stanoveny mezi 25. březnem až 23. dubnem 2024
 • termín školní přijímací zkoušky na GMVV bude upřesněn v dokumentu "Kritéria přijímacího řízení 2024/2025"

Místo konání

 • místo konání přijímacích zkoušek je Budova GMVV na Klamovce na adrese Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5 - (tramvajová zastávka Klamovka)

Výsledky

 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy a v systému DIPSY dne 15. května 2024

 

 

Log in

create an account