Školní metodik prevence

Školní metodik prevence působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu s výchovným poradcem. Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých aktivitách vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence Ing. Dagmar Hájková; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Něco navíc

• tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení 
• realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů 
• monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik 
• poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů 
• koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky 
• spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy 
• koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků 
• poskytování informačních a metodických materiálů 
• aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
• spolupráce s třídními učiteli při tvorbě programu třídnických hodin a jejich realizaci
• individuální přístup k problémům jednotlivců i celých třídních kolektivů
• okamžité řešení problémů

 

Log in

create an account