Přijímací řízení

Přijímací řízení na osmiletý obor

V této záložce naleznete všechny informace o přijímacím řízení 2024/2025 týkající se osmiletého oboru. 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025!

Všechny informace o 2. kole naleznete v kritériích přijímacího řízení 2. kola na školní rok 2024/2025.

Obecné informace - 1. kolo

 • uchazeč si může nově podat tři přihlášky.
 • přihlášky je možné podávat elektronicky nebo tiskopisem do 20. února 2024
 • elektronické podávání přihlášek probíhá skrze digitální přihlašovací systém na webu www.dipsy.cz
 • uchazeči budou automaticky přiřazena registrační čísla
 • určování preferencí škol na přihlášce - v případě úspěchu u přijímací zkoušky bude uchazeč automaticky přijat na školu podle preferencí uvedených na přihlášce
 • možnost nahlížení do spisu bude k dispozici na místě konání státní jednotné přijímací zkoušky
 • další informace týkající se přijímacího řízení naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz
 • nepožaduje se potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče

 Státní jednotná přijímací zkouška - 1. kolo

 • termíny konání přijímací zkoušky na osmiletý obor jsou 16. a 17. dubna 2024
 • náhradní termíny pro osmiletý obor jsou 29. a 30. dubna 2024
 • státní jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury, dále také z matematiky a její aplikace

Školní přijímací zkouška - 1. kolo

 • školní přijímací zkouška pro osmiletý obor je z anglického jazyka, a to jak písemný test, tak pohovor z anglického jazyka
 • termíny konání školní přijímací zkoušky jsou stanoveny mezi 25. březnem až 23. dubnem 2024
 • termín školní přijímací zkoušky na GMVV bude upřesněn v dokumentu "Kritéria přijímacího řízení 2024/2025"

Místo konání - 1. kolo

 • místo konání přijímacích zkoušek je Budova GMVV na Klamovce na adrese Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5 - (tramvajová zastávka Klamovka)

Výsledky - 1. kolo

 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webu školy a v systému DIPSY dne 15. května 2024

Log in

create an account