Přijímací řízení

Přijímací řízení na osmiletý obor

Milí uchazeči, vážení rodiče,

byl změněn termín přijímacího řízení pro osmiletý obor na 5. a 6. května 2021. Složení přijímacích zkoušek zůstává stejné - skládá se z jednotné přijímací zkoušky a školní části
(Původní termíny 14. dubna 2021 a 15. dubna 2021 jsou zrušeny). Pozvánky k přijímacímu řízení byly odeslány (pomocí České pošty, případně datovou schránkou) 9. dubna 2021. Přijímací zkouška se bude konat v budově na Klamovce, adresa Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5.

Na základě mimořádného opatření je stanoveno, že uchazeči o střední vzdělávání bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce a jednotné přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že při registraci (v den konání přijímací zkoušky) předloží potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší 7 dní. Potvrzení o negativní výsledku testu bude kontrolováno školou, která přijímací zkoušku organizuje. Pokud tento doklad uchazeč nepředloží, konání přijímací zkoušky nebude uchazeči umožněno. 

Potvrzení o negativním výsledku může být nahrazeno:

  • Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, neuplynulo-li více než 90 dní, nebo
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu  na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace  druhé očkovací dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Harmonogram přijímací zkoušky

registrace uchazečů 7.45 - 8.15
začátek přijímací zkoušky 8.30
školní část AJ - písemný test 13.30
školní část AJ - ústní pohovor * začátek 14.30

* Časový harmonogram pro pohovory bude sestaven podle evidenčních čísel a bude zveřejněn v den přijímací zkoušky na nástěnce recepce školy.

Co si s sebou vzít k přijímací zkoušce?

  • Vlastní psací a rýsovací potřeby,
  • vlastní respirátor a sáček na odložení respirátoru,
  • vlastní občerstvení,
  • 100 Kč - administrativní poplatek,
  • doklad totožnosti s fotografií,
  • pozvánku k přijímací zkoušce,
  • negativní výsledek, dle stanovení výše.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že i přes obtížnější organizaci přijímacích zkoušek, bude mít vše hladký průběh.
Těšíme se na Vás a uchazečům budeme držet palce!

 

 

 

Log in

create an account