Rychlý kontakt


251 550 846
info@gmvv.cz
Kuncova 1580, Praha 5
studijní průkaz.


224 262 286
info@gmvv.cz
Plzeňská 117/39, Praha 5
studijní průkaz

Úvodní slovo

 

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů vzniklo v roce 2005. Je soukromou vzdělávací institucí, jejímž cílem vždy bylo být současnou, moderní a dynamickou školou. Základem všech vzdělávacích programů, které naše škola nabízí a realizuje, je zaměřena na komunikační dovednosti, projektovou výuku, kritické myšlení a rozvoj měkkých schopností. Cílem vždy bylo a i nadále je, aby absolvent školy byl  skvěle vybaven potřebnými strategiemi efektivní komunikace, ovládal rétorická pravidla 
a kriticky vnímal a hodnotil okolní svět. Schopnosti a dovednosti jsou u studentů vytvářeny a rozvíjeny  prostřednictvím rozmanitých předmětů a výukových metod v nich využívaných. Do vzdělávacího procesu jsou pravidelně a systematicky zařazovány metody kritického myšlení nebo metody kooperativního učení. Nejvýznamnější vyučovací metodou je pak projektové vyučování, které propojuje předměty, témata i studenty celé školy. Při našem snažení se velice osvědčilo zavedení partnerského dialogu, kdy jsou studenti, učitelé a rodiče rovnocennými partnery, kteří si vzájemně naslouchají. Toto vše je pak dále rozvedeno na webových stránkách školy.

Vedení gymnázia jsem převzala v roce 2019. Mojí aprobací jsou předměty matematika a fyzika s praxí 35 let – na gymnáziu působím jedenáctým rokem. Vždy jsem se snažila, aby výuka byla kvalitní a pro žáky srozumitelná a pochopitelná. Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů mne oslovilo svými cíli, používanými metodami a skladbou vzdělávacích programů. Matematika i fyzika je založena na nutném pořádku a posloupnostech, bez kterých se neobejdeme ani v běžném životě. To, že cílem naší školy je vybavit naše absolventy potřebnými strategiemi a dovednostmi proto nepovažuji za pouhou proklamaci, ale naprostou samozřejmost. Mojí snahou, ale samozřejmě i snahou a cílem všech pedagogů školy je dané zásady dodržovat a nadále posouvat.

Školní rok 2019/2020, zejména druhé pololetí, přinesl významné změny v podobě dlouhého omezení výuky z důvodů opatření spojených s pandemií Covid 19. Jak studenti, tak učitelé se museli adaptovat na nový „distanční“ způsob výuky, což nebylo a není jednoduché, ale obstáli jsme. Tato situace se v letošním školním roce opakuje znovu, kdy již po měsíci zahájení výuky přišla další omezení, jejichž intenzita a tvrdost dopadu na jednotlivé ročníky se v průběhu mění. Každopádně výuka nemůže probíhat standardním způsobem. Tato situace trápí školu, studenty i jejich rodiče. Letošní maturanti přijdou o maturitní ples, šerpy a zážitky, na které se nejvíce vzpomíná. Související nejistota spojená s průběhem a nastavením maturit je značně stresující. A to není konečný výčet. Omezení je více, např. rušené výměnné pobyty či lyžařský výcvik ap. 

Je však zapotřebí situaci pochopit a využít zkušeností a nástrojů osvojených v druhé polovině loňského školního roku dále rozvíjených i v letošním školním roce a s maximálním nasazením pokračovat ve výuce a plnit tak vzdělávací cíle školy. Je to velice těžké a náročné pro všechny. Situace vyžaduje jak u vyučujících tak i u studentů vyšší nasazení, pochopení a nutnou spolupráci v ose škola-student-rodina.

Jsem přesvědčena, že vše společně zvládneme, co nejlépe to půjde. Doba vyžaduje mimořádná opatření a přístupy. Jsem velice ráda, že pedagogický sbor pracuje s maximálním nasazením. Velice všem pedagogům, ale i nepedagogickým pracovníkům děkuji. Rovněž si velice cením postojů našich studentů, zejména maturantů, kteří svým přístupem potvrzují svoji dospělost a přeneseně
i to, že cíle školy jsou správně nastavené. 

Mgr. Hana Třebická
ředitelka gymnázia

Soft Skills
Osobní přístup
Jazykové vzdělávání
Profil školy

Aktuálně | SCHOOL LIFE

Poslední Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

Aktuality |

Vážení uchazeči, milí rodiče, pokud máte zájem o studium na naší škole a nestihli jste předchozí DOD, máte poslední možnost se jich zúčastnit. V rámci DOD budete mít možnost nahlédnout do prostor školy a naši…

Distanční výuka minimálně do 22. ledna 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, dle pokynů z MŠMT bude distanční výuka nadále probíhat minimálně do 22. ledna 2021 a to ve stejném režimu jako doposud. Přejeme studentům a rodičům pevné nervy s on-line výukou a…

Výsledková listina - "Víte, že?"

Soutěže |

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům gratulujeme!

Změna provozní doby školy

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, rádi bychom Vás informovali, že po dobu distanční výuky je změněna provozní doba školy od 9.00 do 14.00. V těchto časech je možné ve škole vyřídit všechny náležitosti spojené se studiem…

Vánoční prázdniny a následná výuka

Aktuality |

Vážení rodiče a milí studenti,ráda bych Vás upozornila, že vánoční prázdniny začínají již v pondělí 21. 12. 2020 (tzn. nebude probíhat ani distanční výuka). Návrat do školy bude podle rotačního režimu – buď 4. 1.…

Vánoční REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, zde naleznete poslední vydání letošního školního magazínu. Přejeme Vám poklidné vánoční svátky a úspěšný start nového roku.

Instrukce pro studenty v době výuky a postup v případě podezření na výskyt nemoci Covid-19

Aktuality |

Vážení rodiče, vážení studenti, v příloze naleznete konkrétní informace pro žáky v době výuky a také informace pro případ, že se vyskytne podezření na výskyt nemoci Covid-19.

Harmonogram výuky od 25. listopadu

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, od středy 25. listopadu 2020 začíná prezenční výuka studentů maturitních tříd 8. B, 4. D podle aktuálního rozvrhu. Od pondělí 30. listopadu 2020 se účastní prezenční výuky na Stodůlkách žáci 1.…

Nefunkční Bakaláři

Aktuality |

Vážení studenti, vážení rodiče, z důvodu výluky serveru nebudou dnes 19.11. od 17:00 do zítra 20.11. 8:00 funkční Bakaláři. Děkujeme za pochopení.

Studentské bajky

JSME ONLINE |

Jistě všichni dobře znáte tvorbu Ezopa, Krylova či La Fontaina. Ale neskrývá se náhodou mezi studenty GMVV jejich nástupce? To jsme se pokusili zjistit a hledali jsme jej tentokrát v 6. A. Konkurenci měli tito…

Den otevřených dveří pro osmiletý obor

Aktuality |

I v tomto školním roce nechceme uchazeče ochudit o možnost navštívit naší školu v rámci dnů otevřených dveří. Z toho důvodu vznikla videa, ve kterých si uchazeči mohou prohlédnout alespoň virtuálně budovu na Stodůlkách i…

Školní soutěž - Víte, že?

Soutěže |

Vážení studenti a zaměstnanci školy, neváhejte a přihlaste se do dalšího ročníku vědomostní soutěže "Víte, že?". Více informací naleznete v příloze.

Distanční výuka od středy 14. října 2020

Aktuality |

Milí studenti, vážení rodiče, dle nařízení vlády ze dne 12. října 2020 přechází celá škola od středy 14. října 2020 na distanční výuku. Jsme velice rádi, že jsme tuto skutečnost předpovídali a v posledních týdnech…

Výuka od příštího týdne (12.10.2020)

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti. Z nařízení vlády vyplývá: Žáci středních škol, kteří mají nyní v části území distanční výuku, ji budou mít na celém území. Výjimku bude mít praktická výuka. Žáci nižších stupňů víceletých gymnázií …

Distanční výuka pro vyšší gymnázium od 5.10.2020

JSME ONLINE |

Vážení rodiče a studenti, v příloze naleznete vyjádření a pokyny paní ředitelky Mgr. Třebické k distanční výuce vyššího gymnázia.

Vyjádření školy ke COVID - 19 situaci ve škole

Důležité - Covid-19 |

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o situaci s onemocněním COVID - 19 na naší škole. Vzhledem k včasnému zavedení povinnosti nosit ochrannou roušku nedochází u nás ve škole k šíření nemoci mezi studenty (případy…

PŘÍPRAVNÝ KURZ Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY 5. TŘÍDY, 7 TŘÍDY A 9. TŘÍDY

Aktuality |

Milí studenti,ve spolupráci se Zkouškami nanečisto nabízíme kurz matematiky a českého jazyka, který se od října 2020 koná v budově gymnázia ve Stodůlkách na adrese Kuncova 1580, Praha 5, 155 00. Více informací a přihlášení…

UPDATE - Odložení začátku přípravného kurzu z anglického jazyka

Aktuality |

Milí uchazeči, vážení rodiče, bohužel jsme museli v souvislosti s aktuální koronavirovou situací dočasně přerušit přípravný kurz z anglického jazyka a posunout tak jeho začátek. Jakmile bude možné přípravný kurz obnovit, budeme Vás o této…

Upozornění na nové opatření v souvislosti s výskytem COVID-19

Důležité - Covid-19 |

Vážení rodiče, vážení studenti, Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil zpřísnění opatření. Od pátku budou žáci v celém Česku muset nosit roušku i během vyučování. Prosím, respektujte toto vládní opatření.

Volby do školské rady

Školská rada |

Vážení rodiče, v tomto týdnu byl všem zákonným zástupcům našich studentů zaslán email týkající se voleb do školské rady. Pokud jste tento email neobdrželi, prosím, obraťte se na Barboru Flossmannovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Email Vám bude obratem…

FRESH září

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, se začátkem měsíce září vám posíláme zpravodaj FRESH, v kterém se dočtete vše podstatné o novém školním roce. Nezapomeňte sledovat naše webové stránky, FB a Instagram. Připomínáme také možnost vyplnit krátký dotazník k…

Aktuální opatření k 1. 9. 2020

Aktuality |

Vážení rodiče, vážení studenti, vzhledem k vývoji epidemiologické situace v Praze a v souvislosti se zařazením Prahy na tzv. „semaforu“ do oranžové se bude provoz školy řídit manuálem MŠMT a ČŠI. Z toho důvodu za…

Co s učivem, které jsme v době karantény nestihli?

Aktuality |

Vážení rodiče, přestože naše škola odvedla v době trvání mimořádných opatření v druhém pololetí školního roku 2019/2020 velmi dobrou práci při výuce na dálku, je zřejmé, že nebylo možné v plném rozsahu ve všech předmětech…

SLEDUJTE NÁS ONLINE

Naši partneři

Get Better Academy Prague
Basketbal Sparta Praha
Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého
Mexické velvyslanectví v Praze
Rodiče vítání

Log in

create an account