Přijímací řízení

Přijímací řízení na čtyřletý obor

Všechny důležité dokumenty k přijímacímu řízení na školní rok 2022/2023 naleznete v této složce. 

1. kolo přijímacího řízení

Zápisové lístky a odvolání proti nepřijetí odevzdávejte v budově na Klamovce, a to od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00. V pátek 29. 4. 2022 je možné tuto agendu vyřídit jen do 12.00 z důvodu konání maturitního plesu a imatrikulace školy. Nejzazší termín pro podání zápisového lístku pro přijaté uchazeče z 1. kola je čtvrtek 12. května 2022 do 12.00.

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy rozhodla o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro čtyřletý obor. Harmonogram 2. kola přijímacího řízení je následující:

  • možnost podání přihlášky ke vzdělávání je do pondělí 16. května 2022 do 14.00,
  • přihlášky je možné podat pouze osobně v budově na Klamovce (Plzeňská 117/39, Praha 5) nebo datovou schránkou,
  • 17. května bude všem zákonným zástupcům emailem rozeslána pozvánka k přijímacímu řízení,
  • přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 19. května 2022,
  • přijímací zkouška se bude skládat ze školního testu z matematiky a českého jazyka,
  • nejpozději 22. května 2022 budou na našich webových stránkách zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení,
  • ve 2. kole přijímacího řízení se nezohledňuje průměr ze základní školy ani výsledky JPZ z 1. kola přijímacího řízení.

 

Log in

create an account