Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvoří ve školním roce 2021/2022 celkem 43 učitelů. Téměř 30 % učitelů na škole působí více jak sedm let, a tak můžeme s jistotou říci, že pedagogický sbor je stabilizován.
Celkem 90 % učitelů je plně kvalifikovaných, mezi nekvalifikované pedagogy spadají ti se statusem zahraničního vyučujícího. Pedagogický sbor, který se stále vzhledem k nárůstu počtu studentů rozšiřuje, je pestrý, ale zároveň vyvážený.

Pracovní tempo a nároky jsou na naší škole vysoké, což vyžaduje morálně vyzrálé osobnosti. Učitelé jsou sebevědomými a vyrovnanými osobnostmi. Učitelé musí uplatňovat citlivý přístup
ke studentovi, empatii a toleranci, musí mít ale zároveň vysoké nároky na studenta. Musí ho
umět vést a usměrňovat.

Mgr. Martin Zelinka

Mgr. Martin Zelinka

  • funkce zástupce ředitelky školy pro pedagogiku, třídní učitel 1.E, ZTU 2.A
  • předměty ZSV, DEJ, VOB, EMZV, HTC, HUMSEM
  • konzultační hodiny STO - 14:00 - 15:00, KLA - ČT 13:45 - 14:45
Matthew Wagner

Matthew Wagner

  • funkce rodilý mluvčí ANJ
  • předměty AJ, MVS
  • konzultační hodiny STO - dle individuální domluvy, KLA - ST 14:00 - 14:15

Log in

create an account