Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvoří ve školním roce 2020/2021 celkem 37 učitelů. Poměr žen ku mužům je
14 mužů ku 23 ženám. Téměř 30 % učitelů na škole působí více jak sedm let, a tak můžeme
s jistotou říci, že pedagogický sbor je stabilizován. Celkem 90 % učitelů je plně kvalifikovaných,
mezi nekvalifikované pedagogy spadají ti se statusem zahraničního vyučujícího. Pedagogický
sbor, který se stále vzhledem k nárůstu počtu studentů rozšiřuje, je pestrý, ale zároveň
vyvážený.

Pracovní tempo a nároky jsou na naší škole vysoké, což vyžaduje morálně vyzrálé osobnosti. Učitelé jsou sebevědomými a vyrovnanými osobnostmi. Učitelé musí uplatňovat citlivý přístup
ke studentovi, empatii a toleranci, musí mít ale zároveň vysoké nároky na studenta. Musí ho
umět vést a usměrňovat.

Mgr. Hana Třebická

Mgr. Hana Třebická

 • funkce ředitelka školy, třídní učitelka 8.B, garant MZ
 • předměty MAT, MAT seminář
 • konzultační hodiny Stodůlky - PO 13:00 – 14:00; Klamovka - ÚT 13:00 – 14:00
Mgr. Martin Zelinka

Mgr. Martin Zelinka

 • funkce zástupce ředitelky školy pro NG, třídní učitel 4.D, zástupce TU 1.A, garant projektu OMŠ, garant JPZ
 • předměty ZSV, DEJ, VOB, EMZV, HTC, HUMSEM
 • konzultační hodiny Stodůlky - PO 11:10 – 11:55; Klamovka - ČT 9:25 – 10:10
Mgr. Vendula Vadašová

Mgr. Vendula Vadašová

 • funkce třídní učitelka 5.B, zástupce TU 8.B, garant projektu Žijeme bezpečně, garant projektu Voda kolem nás
 • předměty PŘI, BIO, PŘIS, VVA
 • konzultační hodiny Stodůlky - PÁ 9:10 - 9:55, Klamovka - PO 12:20 - 13:05-
Ing. Dagmar Hájková

Ing. Dagmar Hájková

 • funkce třídní učitelka 6. A, školní metodička prevence, předsedkyně přírodovědné sekce, garant projektu Svět práce a financí
 • předměty MAT, CHEM
 • konzultační hodiny Stodůlky - PO 11:10 – 11:50; Klamovka - ST 10:30 – 11:15
Mgr. Jakub Janalík

Mgr. Jakub Janalík

 • funkce zástupce TU 4.E a 4.D, realizátor metody Clill, garant environmentální výchovy, garant projektu Den Země
 • předměty ZEM, PŘI, FYZ, ZRC
 • konzultační hodiny Strodůlky - PÁ 10:30 – 11:00; Klamovka - ST 9:30 – 10:00
Mgr. Michal Hájek

Mgr. Michal Hájek

 • funkce zástupce TU 4.C, garant projektu Energie kolem nás
 • předměty MAT, CHEM
 • konzultační hodiny Stodůlky - ÚT 12:05 – 12:50; Klamovka - ST 13:10 – 13:55
Ing. Michal Pickar

Ing. Michal Pickar

 • funkce třídní učitel 5.E + 3.H, garant výuky NJ, garant soutěže Němčina nás baví, garant spolupráce s partnerskou školou v Marktredwitzu, předseda jazykové sekce
 • předměty NEJ, DEJ, ZSV
 • konzultační hodiny Stodůlky - ČT 10:15 – 11:00; Klamovka - PÁ 11:25 – 12:10
PhDr. Kristýna Bernardová

PhDr. Kristýna Bernardová

 • funkce třídní učitelka 4. E, zástupce TU 1.E, správce knihovny Klamovka, garant projektu Řád a pořádek
 • předměty ČJL, DEJ, ZSV, Interpretace literárních textů, Ústavní a evropské právo
 • konzultační hodiny Klamovka - ST 12:20 – 13:05
Mgr. Jan Kosina

Mgr. Jan Kosina

 • funkce třídní učitel 3.E, garant finanční gramotnosti, garant lyžařského kurzu
 • předměty MAT, ICT, TVA
 • konzultační hodiny Klamovka - ST 12:20 – 13:05
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

 • funkce třídní učitelka 4.A, ZTU 3.A, výchovná poradkyně, garant seminárních prací s obhajobou a čtenářské gramotnosti
 • předměty ČJKL, RET
 • konzultační hodiny Stod. - PÁ 14:00 – 15:00; Klam. - individ. domluva
Bc. Karel Dinda

Bc. Karel Dinda

 • funkce zástupce TU 3.C, koordinátor ŠVP, garant PT - VDO, garant výuky ICT, garant školního parlamentu, koordinátor distanční výuky, vedoucí Historického klubu
 • předměty ICT, FYZ
 • konzultační hodiny STO - ST 10:15 – 11:00, KLA - ÚT 11:25 - 12:10
Mgr. Jana Mazaná

Mgr. Jana Mazaná

 • funkce TU 2. E, ZTU 5.B, garant projektu Holokaust a politický systém v ČR, projektový manažer
 • předměty DEJ, VOB, ZSV, OPV
 • konzultační hodiny Stodůlky - PO 10:15 – 11:00; Klamovka - ÚT 14:00 – 14:45
Mgr. Pavla Trunečková

Mgr. Pavla Trunečková

 • funkce třídní učitelka 3. A, předsedkyně výchovné sekce, garant cyklo - vodáckého kurzu
 • předměty TVA, VOB, MOD
 • konzultační hodiny Stodůlky - ÚT 10.15 – 11:00; Klamovka - dle individuální domluvy
Mgr. Šárka Švábová

Mgr. Šárka Švábová

 • funkce garant výuky ŠPJ, soutěže Ústy básníka, spolupráce s partnerskou školou v Cordóbě
 • předměty ŠJ, ZEM
 • konzultační hodiny Stodůlky - ČT 14:35 – 15:15, Klamovka - PO 14:45 – 15:30
Matthew Wagner

Matthew Wagner

 • funkce rodilý mluvčí ANJ
 • předměty AJ
 • konzultační hodiny Stodůlky - ČT 13:50 - 14:35, Klamovka - ST 14:00 - 14:45
Mgr. Marie Raiserová

Mgr. Marie Raiserová

 • funkce třídní učitelka 4.C, zástupce TU 2.A, garant projektu Jak rozumět médiím, koordinátor mezinárodních studentů, interkulturní pracovník, garant mediální výchovy, mentor KOU
 • předměty AJ, VOB, HVA, ČJL, ZCJ
 • konzultační hodiny Stodůlky - ČT 13:50 - 14:35, Klamovka - dle individuální domluvy

Log in

create an account