Třídy

Novinka v komunikaci mezi školou a rodiči

Vážení rodiče, 

rádi bychom Vás touto cestou informovali o novince, která se týká komunikace mezi školou a rodiči. Na webových stránkách byla spuštěna složka „Třídy“, kde má každá třída svou podložku. Do těchto podsložek budou vkládány důležité informace týkající se jednotlivých tříd (platby, akce, výlety, soutěže, větší změny ve vyučování aj.). Zároveň bude rodičům odeslán notifikační email, že do jejich třídy byla vložena nová informace. Pro tuto inovaci jsme se rozhodli na základě dotazníků, které Vám byly odeslány na konci srpna. 

Doufáme, že tato malá změna napomůže k lepší komunikaci mezi školou a Vámi.Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Log in

create an account