Manželé Burianovi

Milé GMVV,

děkujeme za kvalitní osmileté gymnaziální vzdělání naší dcery, která jej v květnu letošního roku završila maturitní zkouškou, načež v červnu úspěšně složila přijímací zkoušky na tři veřejné vysoké školy (VŠE, FF-UK a FHS-UK). Znalost z angličtiny na úrovni CAE jí zajistila nejen naprosto hravé proplutí státní maturitou, jež je pro všechny studenty osmiletého oboru GMVV více-méně formalitou, nýbrž i zcela bezproblémové zvládnutí všech třech přijímacích zkoušek, jichž byla zkouška z anglického jazyka nezbytnou součástí. Velmi zdatně zvládla též profilovou část maturitní zkoušky z německého jazyka, která byla na vyšší znalostní úrovni než-li ta státní z angličtiny, aby poté i přijímací zkoušku z němčiny vykonala s nadstandardním výkonem. Jak víš, tak neméně kvalitně uspěla i u maturitní zkoušky z matematiky, kterou si zvolila dobrovolně, byť při volbě gymnázia před osmi lety pro nás bylo zásadním hlediskem, že GMVV je především jazykově zaměřené. Nicméně v průběhu studia a zejména poté, kdy ve třídě naší dcery začala matematiku vyučovat pí Mgr. Třebická, se z neoblíbence jménem matematika začal klubat oblíbený předmět, završený úspěšnou maturitní zkouškou a úspěšnými přijímacími zkouškami na VŠE. Nejsou to však jen tyto měřitelné „hardware“ výsledky, které svědčí ve prospěch studia na GMVV. Možná ještě důležitější jsou to ty „soft“ schopnosti, které u studentů rozvíjíš: kritické myšlení, týmová spolupráce, celoroční projekty prolínající se napříč výukou v každém ročníku, kdy každý jednotlivý student musí sbírat informace, třídit je, vyhodnocovat, v týmu zpracovat a poté je i s týmem odprezentovat, kde má každý student svůj díl projevu. Neméně důležitá je i přátelská atmosféra, která na nás dýchne pokaždé, když vstoupíme do budov GMVV. A všechny tyto aspekty vedly před dvěma roky k jednoznačnému rozhodnutí, že ke studiu na GMVV se přihlásila i naše mladší dcera. Asi není co dodat…...:-).

Manželé Burianovi

Log in

create an account