Manželé Růžičkovi - poděkování

Ráda bych se s pedagogy GMVV jménem svým a mého manžela rozloučila a poděkovala za spolupráci, pomoc a podporu při vzdělávání a výchově našich synů. Uplynulá doba čtyř let byla velmi důležitá pro rozvoj Adama a Filipa a já jsem ráda, že měli možnost strávit ji právě na vašem gymnáziu. 

 Vždy jsem vnímala školu (nezávisle na stupni vzdělávání) jako partnera, který přebírá zodpovědnost za moje děti, když jsou mimo rodičovský dohled a vliv. A proto je a vždy byla naše volba školy ovlivněna tím, zda se její vize, forma vzdělávání a styl výuky, jakož i potvrzené výsledky a příklady dobré praxe slučují s mojí a manželovou představou hodnot, které vyznáváme při výchově, vzdělávání a rozvoji synů. 

 

 Uplynulé čtyři roky byly obdobím, kdy synové čelili rizikům, jakými jsou puberta, s tím související osamostatňování se, potřeba vymezovat se vůči všemu a všem. A já dnes, s odstupem času, hodnotím toto období jako velmi pěkné, pro mě jako rodiče téměř bezbolestné a to je zásluha vaše a vašich kolegů zejména. Co jsem oceňovala na vašem gymnáziu, byly vytrvalé nároky na dodržování pravidel ze strany studentů, na dodržování studijních povinností, na dodržování dobrého chování. Jako rodič vím, jak důležité je důsledné vyžadování plnění povinností nehledě na to s jak velikým odporem se to setkává u našich dětí. A v tomto přístupu mi byla vaše škola velikou oporou. 

 

Co jsem ocenila hodně a ráda bych zmínila v rámci svého poděkování, byl letní tábor, který GMVV organizuje pravidelně a kterého se synové dvakrát zúčastnili. Že škola organizuje podobnou aktivitu shledávám v dnešní době spíše jako výjimečnou věc, je s tím spojená velká zodpovědnost, starost a také to klade nároky na čas a lidské zdroje. Avšak právě vaše škola v roli organizátora pro mě byla zárukou, že mohu syny na tábor vyslat. Zkrátka organizátorský tým nebyla pro mě anonymní skupina. A zapojení rodilých anglických mluvčích z USA v roli instruktorů byl ohromný benefit, kterého synové maximálně využili. Pokud vím, s oběma americkými přáteli jsou stále v kontaktu a nepochybně jim intenzivní možnost konverzace v angličtině jejich úroveň znalosti angličtiny podpořila. 

 

A znalost cizích jazyků je oblast, na kterou jsme s manželem kladli důraz a byla jednou z našich zásadních motivací pro výběr školy. Kluci se na GMVV naučili mluvit španělsky a i když je jejich obliba španělštiny až na druhém místě po angličtině, jsou schopní se tímto jazykem domluvit a já věřím, že budou mít další příležitosti ho rozvíjet. Musím vzpomenout i zahraniční výměnné pobyty ve Španělsku, které GMVV organizuje a kterého se také synové zúčastnili.  Měli možnost navštívit krásné město Cordoba a především zažít výlet bez rodičů, se spolužáky, poznat jiné reálie prostřednictvím odlišné zkušenosti, než jakou je rodinná dovolená. 

 

Angličtina, která je tím hitovým jazykem Adama i Filipa, je u obou na opravdu vysoké úrovni a to je benefit, který si kluci z GMVV odnášejí. Důraz na kvalitu výuky cizích jazyků je na GMVV vysoký a díky za to (považuji za velmi nevyhovující úroveň výuky cizích jazyků na běžných školách a je mi líto, jak málo žáků a studentů je jazykově vybavených, což skutečně osobně sleduji a posuzuji i v rámci svého zaměstnání ). 

 

 

 

 S pozdravem Růžičkovi

Log in

create an account