Manželé Jurdíkovi

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů je moderní škola, u které oceňujeme především zaměření na růst osobnosti studentů, jejich projev a rozvoj sebedůvěry. Velkou výhodou školy je její specializace na výuku cizích jazyků. Na škole se nám líbí příjemné klima, které zajišťuje pedagogický sbor, pořádání jazykových kurzů, výměnných mezinárodních pobytů a důraz na mezilidské vztahy nejen mezi studenty, ale i rodiči.  Na základě našich osobních zkušeností můžeme tuto školu doporučit. Jsme rádi, že naše dcera na tomto gymnáziu studuje.

 

Milan a Pavlína Jurdíkovi

Log in

create an account