Manželé Waningovi

Hledali jsme pro našeho syna školu, která bude pokračovat v trendu nastaveném na škole základní - školu, která se bude věnovat především osobnostnímu vývoji žáka a zároveň poskytovat kvalitní vzdělání. Školu otevřenou rodičům, ochotnou vést dítě ve spolupráci s námi, ke společnému cíli: dobrý člověk se zdravým sebevědomím, schopný v životě úspěšně uplatňovat získané vědomosti. Člověk nepokřivený. Školu příjemnou zevně i uvnitř .... Takovouto školu jsme v GMVV Stodůlky našli.

Log in

create an account