Manželé Jindřichovi

Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší,  proto také mnoho z nás, rodičů, věnuje výběru školy větší pozornost. Pro mne a mého manžela byl výběr školy a rozhodování snazší, protože na gymnáziu pracujeme, známe prostředí školy také i z  jiné stránky a k celému kolektivu a všem ostatním zaměstnancům, především pak k osobě paní ředitelky,  máme   důvěru.

Když si vzpomenu na ty malé kluky a holky, kteří k nám přišli celí ustrašení a bojácní na přijímací zkoušky a za těch osm let, kdy studium zakončí maturitou, z nich vyrostli sebevědomí a samostatní dospělí lidé, je to velký pokrok.  Každý  náš  student prodělává v životě změny, vyvíjí se, mění své životní názory a postoje, ale mohu bez obav říci, že gymnázium k jeho vývoji velmi pozitivně přispívá.  V přátelské atmosféře nejsou studenti při výuce stresovaní a dovolím si říci, že se  do školy  těší. Gymnázium organizuje nadstandardní počet mimoškolních tuzemských i zahraničních akcí, které také přispívají společně s výbornou výukou k získání celkového přehledu o společnosti.

A nejlépe bych to mohla demonstrovat na vlastních dětech, studentech tohoto gymnázia. Syn ze základní školy přišel na půdu gymnázia jako kluk, co se ostýchal promluvit před třídou a měl strach z každé písemné práce či ústního zkoušení. V příštím roce ho čeká maturita a já mohu  směle říct, že je na ní připraven. Díky projektové výuce, předmětům vyučovaných v anglickém jazyce a individuálnímu přístupu celého pedagogického sboru je z něj sebevědomý mladý muž, připravený ke studiu na vysokou školu, nebojí se prezentovat před kolektivem, aktivně se zapojuje do jakékoliv diskuze, orientuje se ve společenských a i některých politických otázkách.

 Dcera je o pár let mladší, zatím je v režimu povinné školní docházky, a pokud bych srovnala její znalosti se znalostmi  jejích bývalých spolužáků na základní škole, jsou tyto znalosti neporovnatelné a nadstandardní. Velký posun vidím u dcery ve znalostech anglického a španělského jazyka.  V současné době je schopna číst literaturu v angličtině, absolvovala pobyt ve Španělsku v hostitelské rodině, je samostatná v přípravách na výuku, má výborné rétorické schopnosti, které využívá již na zmiňovaných prezentacích v rámci projektového vyučování. Díky práci všech pedagogů na škole je schopna vyučovanou látku rozebrat, zhodnotit a samostatně získané znalosti použít v praxi.

Gymnázium tak značně přispělo k velkému rozvoji obou dětí, posílilo jejich samostatnost, pomohlo jim získat sebedůvěru, najít kladný vztah k učení a najít své místo v dnešním složitém světě.

Na závěr tedy můžeme s manželem výběr školy zhodnotit jako správné rozhodnutí a doporučujeme tuto školu neobejít, třeba jen z důvodu, že se jedná o školu soukromou.  Určitě má co svým studentům nabídnout.

Log in

create an account