Pedagogický sbor

Ing. Dagmar Hájková

Ing. Dagmar Hájková
  • funkce: třídní učitelka 8.B
  • předměty: MAT, CHEM, MATS
  • konzultační hodiny: Klamovka: ÚT 12.20-13.05

Vzdělání:

VŠCHT Pardubice obor analytická a fyzikální chemie
PedF UK – obor učitelství pro 2. a 3. stupeň (pedagogické minimum)
Plně kvalifikovaná
 
Kurzy, semináře a ostatní:
Instruktor aerobiku I. třídy
Lektor programu „Normální je nekouřit“
Zadavatel MZ
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Školní maturitní komisař
Osvědčení - „Jak na projektové vyučování“
Osvědčení - „Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech“
Osvědčení - Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v matematice
Osvědčení - Nenásilná komunikace při zadávání projektů
Osvědčení - Začínáme s interaktivní výukou I.
Osvědčení - Finanční gramotnost I.
Osvědčení - Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně
Osvědčení - Diagnostika třídních kolektivů
Osvědčení - Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách
Práce s chybou ve vyučování matematiky
 
další funkce:

členka výchovně vzdělávací rady - metodik prevence

 

 

Log in

create an account