Pedagogický sbor

Ing. Michal Pickar

Ing. Michal Pickar
  • funkce: třídní učitel 3.D
  • předměty: DEJ, NEJ
  • konzultační hodiny: Stodůlky: PO 13.00-13.45, Klamovka: ČT 14.50 - 15.35

Vzdělání:

Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, učitelství pro základní a střední školy, předmětová kombinace německý jazyk – dějepis
Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
Plně kvalifikován

 
Kurzy, semináře a ostatní:
Goethe Zertifikat C1 – Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
Hodnotitel písemné a ústní části maturitní zkoušky z NJ (certifikován spol. CERMAT)Seminář „Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu aneb dějepis hrou“
Seminář NJ - ,,Práce s nesourodou skupinou"
Seminář NJ - ,,Němčina kreativně a s elánem"
Sebereflexe a sebekoučink učitele
Školní maturitní komisař
 

Další funkce:

člen výchovně vzdělávací rady - za třídní učitele

 

Log in

create an account