Pedagogický sbor

Mgr. Marie Raiserová

Mgr. Marie Raiserová
  • funkce: třídní učitelka 2.A
  • předměty: MKK, ZCJ, ANJ, VOB
  • konzultační hodiny: dle individuální domluvy

Další funkce
garantka projektu Okolí mé školy

garantka mediální výchovy
koordinátorka mezinárodních studentů

Vzdělání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - tlumočnictví překladatelství angličtiny + Fonetika
 
Kurzy, semináře a ostatní
Hodnotitel maturitní zkoušky z anglického jazyka
Certifikát FCE (A)
Certifikát TOEFL, SZZK úrovně C2 
Kurz Volnočasový pracovník s dětmi 
Kurzy Skupinová dynamika, Review – práce se skupinou, Zážitková pedagogika a prevence šikany
Semestr studia na University of Miami, Florida, USA
Mezinárodní online kurz pro rozvoj učitelů "Pisa 4U"

 

 

 

Log in

create an account