Pedagogický sbor

Mgr. Jana Šandová

Mgr. Jana Šandová
  • funkce: třídní učitelka 5.E
  • předměty: DEJ, ZSV, SPOLS, OPV, DEJS
  • konzultační hodiny: Klamovka: ÚT 13.10 - 13.55

Vzdělání:
Vysokoškolské (Pdf UHK – DEJ, ZSV)

Kurzy, semináře, ostatní:
Interaktivní výuka na Smart Boardu

Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board 
Židé, dějiny a kultura
Bakaláři - ovládání softwaru - Vytváření žákovských karet, zápisy do třídní knihy, zapisování známek do žákovských knížek

 

Log in

create an account