Pedagogický sbor

Mgr. Renáta Zajíčková

Mgr. Renáta Zajíčková

 

 

  

 

 

 

Vzdělání:

PedF UK obor učitelství pro 2. a 3. stupeň (aprobace český jazyk a literatura, občanská výchova)
PedF obor Školský management
Plně kvalifikovaná
 

Semináře, kurzy a ostatní:

Certifikát koordinátora tvorby školního vzdělávacího programu
Certifikát Comenius/Grundtvig Basics – Leading Educational Change
Osvědčení s akreditací MŠMT - sexuální výchova na školách
Osvědčení s akreditací MŠMT - Inovace ve výuce
Osvědčení - absolventka kurzu rétoriky
Osvědčení - eLearning jako evropský  vzdělávací program
Osvědčení - kurz Kritického myšlení
Certifikovaný kouč

Log in

create an account