Aktuality

FAQs k přijímacímu řízení 2021

1. Co je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacím řízení?

 • Potvrzení o negativní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo potvrzení o očkování a
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

2. Je testování pro uchazeče povinné?

 • Ano. Bez potvrzení o negativním výsledku testu není možné uchazeče připustit ke konání přijímacích zkoušek. Výjimkou jsou uchazeči, kteří spadají do bodu 4 a 5.

3. Jak staré musí být potvrzení o negativním výsledku testu?

 • Potvrzení nesmí být starší 7 dní.

4. Musím mít potvrzení o negativním testu v případě, že jsem v posledních 90 dnech prodělal/a onemocnění COVID-19?

 • Ne. Pokud uchazeč za posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula již doba izolace, nemusí mít uchazeč potvrzení o negativním výsledku testu. V tomto případě je nutné doložit potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, které nahrazuje potvrzení o negativním výsledku testu.

5. Musím mít potvrzení o negativním výsledku testu v případě, že jsem očkován/a proti onemocnění COVID-19?

 • Ne. A to pouze v případě doložení certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky (v případě dvoudávkového schématu), nebo od aplikace první dávky (u jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

6. Kdy a kde budou tato potvrzení kontrolována?

 • Konkrétní potvrzení budou kontrolována při registraci k přijímacím zkouškám, v budově školy, a to v den přijímací zkoušky.

7. Kde se mohu nechat otestovat?

 • Na ZŠ, na které se uchazeč vzdělává (i v případě, že probíhá distanční výuka), tato základní škola vydá uchazeči potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 
 • Dále je také možné testovat se u poskytovatele zdravotnických služeb (registrované odběrové místo).

8. Jsou pravidla stejná pro podporující osoby v případě, že na ni má uchazeč právo u přijímací zkoušky? (Vztahuje se na doporučení PPP)

 • Ano. Pravidla pro podporující osoby jsou stejná jako pro uchazeče.

9. Mám právo na náhradní termín přijímací zkoušky v případě, že budu mít v době konání přijímací zkoušky nařízenou izolaci, nebo karanténu?

 • Samozřejmě. Pokud se uchazeč do 3 dnů od konání přijímací zkoušky omluví písemně ředitelce školy a omluva bude obsahovat potvrzení o nařízení izolace, nebo karantény, má uchazeč právo na konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

10. Kdy se konají náhradní termíny přijímacího řízení?

 • Pro čtyřletý obor GMVV je náhradní termín 28. května 2021,
 • pro šestiletý obor jsou náhradní termíny 2. a 3. června 2021,
 • pro osmiletý obor jsou náhradní termíny 2. a 3. června 2021.

11. Jsou testovány i osoby zajišťující přijímací řízení?

 • Ano. Na všechny osoby zajišťující přijímací řízení se vztahují stejná pravidla jako pro uchazeče (popř. podporující osoby).

12. Musím mít po celou dobu přijímacího řízení nasazenou ochranu dýchacích cest?

 • Ano. Během celého procesu přijímacího řízení (vstup do budovy, registrace, konání písemné přijímací zkoušky, případně ústní přijímací zkoušky aj.) musí mít všechny přítomné osoby nasazenou ochranu dýchacích cest.

Pro snadnější přehled jsme pro Vás, na základě dokumentu MŠMT, zpracovali přehlednou tabulku týkající se testování, řádných a náhradních termínu přijímacích zkoušek.

Obor Řádný termín
konání PZ

Nejdříve je možné
se testovat

Náhradní
termín
PZ
Druh přijímací
zkoušky
Čtyřletý obor
    GMVV
12. května 2021 od 6. května 2021 28. května 2021 školní část
Šestiletý obor 5. května 2021 od 29. dubna 2021 2. června 2021 JPZ
Šestiletý obor 6. května 2021 od 30. dubna 2021 3. června 2021 JPZ
Osmiletý obor 5. května 2021 od 29. dubna 2021 2. června 2021 JPZ,školní část
Osmiletý obor 6. května 2021 od 30. dubna 2021 3. června 2021 JPZ, školní část

 

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci,v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní…

Nahlédnutí do spisů přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a zákonní zástupci, zákonným zástupcům je dána možnost, v souladu se správním řádem, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu je možné v úterý 18. května 2021 v době od 12,00 do…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Aktuality |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností…

Další důležité informace k prezenční výuce v rotačním režimu

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, dále bychom Vás také rádi seznámili s dalšími informacemi, týkajících se např. testování, ochrany dýchacích cest a stravování. Důležité informace: Studenti a studentky, kteří mají prezenční výuku, jsou povinni se ve…

Hodnocení České školní inspekce (ČŠI)

Aktuality |

Letošní školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny. Bohužel stále do odvolání mimořádného opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách, neboť mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém…

FAQs k přijímacímu řízení 2021

Aktuality |

1. Co je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacím řízení? Potvrzení o negativní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo potvrzení o očkování a žádné příznaky onemocnění COVID-19. 2. Je…

Mimořádná opatření - přijímací řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči o studium na naší škole, dne 9. dubna 2021 byly všem uchazečům o studium odeslány pozvánky k přijímacímu řízení, které obsahují všechny důležité informace týkající se přijímacího řízení. Věnujte především pozornost informaci týkající…

Navštívila nás Česká školní inspekce

Aktuality |

V minulém týdnu se naší on-line výuky zúčastnila Česká školní inspekce, která hospitovala ve vybraných hodinách. Mimo jiné hodnotila celkové nastavení on-line výuky a aktivitu našich studentů během ní. Z předběžného ústního hodnocení inspekce, které…

Změny v termínech přijímacích zkoušek na všechny obory

Aktuality |

Vážení uchazeči o studium na naší škole, rádi bychom Vás informovali, že proběhly změny v termínech přijímacích zkoušek, a to následovně:Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (osmiletý a šestiletý obor) jsou přesunuty na 5. a 6.…

2. test nanečisto k přijímacím zkouškám do osmiletého oboru

Aktuality |

Hlásíte se k nám do osmiletého oboru? Chcete zjistit, co Vás u přijímaček z angličtiny čeká? Tak neváhejte a přihlaste se na druhý test nanečisto, který pro Vás v březnu připravujeme! Formulář pro přihlášení naleznete…

Provozní doba během jarních prázdnin

Aktuality |

Vážení uchazeči, studenti, rodiče, během jarních prázdnin (22.2.2021 - 26.2.2021) jsme Vám k dispozici na obou budovách od 8.00 do 14.00.

Rozhovor s Kájou Pelíškovou

Aktuality |

Studenti nám ve škole velice chybí. Dobu, kdy přítomnost studentů ve škole byla na denním pořádku si můžeme připomínat alespoň takto. Tento rozhovor měl odstartovat sérii několika videí s našimi studenty. Bohužel byl prvním a…

Příjem přihlášek ke vzdělávání

Aktuality |

Vážení uchazeči, od 1. února do 1. března je možné odevzdávat přihlášky ke studiu ke vzdělávání na naší škole. V budově na Klamovce přijímáme přihlášky na čtyřletý obor a na Stodůlkách přihlášky na šestiletý a…

Změny v rozvrzích a distanční výuka od 1. února 2021

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, od 2. pololetí dochází k menším úpravám v rozvrzích tříd z důvodu změny vyučujícího anglického jazyka. Případné změny v rozvrzích naleznete v Bakaláři. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dle vyjádření…

Poslední Dny otevřených dveří ve školním roce 2020/2021

Aktuality |

Vážení uchazeči, milí rodiče, pokud máte zájem o studium na naší škole a nestihli jste předchozí DOD, máte poslední možnost se jich zúčastnit. V rámci DOD budete mít možnost nahlédnout do prostor školy a naši…

Distanční výuka minimálně do 22. ledna 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, dle pokynů z MŠMT bude distanční výuka nadále probíhat minimálně do 22. ledna 2021 a to ve stejném režimu jako doposud. Přejeme studentům a rodičům pevné nervy s on-line výukou a…

Změna provozní doby školy

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, rádi bychom Vás informovali, že po dobu distanční výuky je změněna provozní doba školy od 9.00 do 14.00. V těchto časech je možné ve škole vyřídit všechny náležitosti spojené se studiem…

Vánoční prázdniny a následná výuka

Aktuality |

Vážení rodiče a milí studenti,ráda bych Vás upozornila, že vánoční prázdniny začínají již v pondělí 21. 12. 2020 (tzn. nebude probíhat ani distanční výuka). Návrat do školy bude podle rotačního režimu – buď 4. 1.…

Instrukce pro studenty v době výuky a postup v případě podezření na výskyt nemoci Covid-19

Aktuality |

Vážení rodiče, vážení studenti, v příloze naleznete konkrétní informace pro žáky v době výuky a také informace pro případ, že se vyskytne podezření na výskyt nemoci Covid-19.

Harmonogram výuky od 25. listopadu

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, od středy 25. listopadu 2020 začíná prezenční výuka studentů maturitních tříd 8. B, 4. D podle aktuálního rozvrhu. Od pondělí 30. listopadu 2020 se účastní prezenční výuky na Stodůlkách žáci 1.…

Nefunkční Bakaláři

Aktuality |

Vážení studenti, vážení rodiče, z důvodu výluky serveru nebudou dnes 19.11. od 17:00 do zítra 20.11. 8:00 funkční Bakaláři. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří pro osmiletý obor

Aktuality |

I v tomto školním roce nechceme uchazeče ochudit o možnost navštívit naší školu v rámci dnů otevřených dveří. Z toho důvodu vznikla videa, ve kterých si uchazeči mohou prohlédnout alespoň virtuálně budovu na Stodůlkách i…

Distanční výuka od středy 14. října 2020

Aktuality |

Milí studenti, vážení rodiče, dle nařízení vlády ze dne 12. října 2020 přechází celá škola od středy 14. října 2020 na distanční výuku. Jsme velice rádi, že jsme tuto skutečnost předpovídali a v posledních týdnech…

Výuka od příštího týdne (12.10.2020)

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti. Z nařízení vlády vyplývá: Žáci středních škol, kteří mají nyní v části území distanční výuku, ji budou mít na celém území. Výjimku bude mít praktická výuka. Žáci nižších stupňů víceletých gymnázií …

Log in

create an account