Aktuality

FAQs k přijímacímu řízení 2021

1. Co je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacím řízení?

 • Potvrzení o negativní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo potvrzení o očkování a
 • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

2. Je testování pro uchazeče povinné?

 • Ano. Bez potvrzení o negativním výsledku testu není možné uchazeče připustit ke konání přijímacích zkoušek. Výjimkou jsou uchazeči, kteří spadají do bodu 4 a 5.

3. Jak staré musí být potvrzení o negativním výsledku testu?

 • Potvrzení nesmí být starší 7 dní.

4. Musím mít potvrzení o negativním testu v případě, že jsem v posledních 90 dnech prodělal/a onemocnění COVID-19?

 • Ne. Pokud uchazeč za posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula již doba izolace, nemusí mít uchazeč potvrzení o negativním výsledku testu. V tomto případě je nutné doložit potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, které nahrazuje potvrzení o negativním výsledku testu.

5. Musím mít potvrzení o negativním výsledku testu v případě, že jsem očkován/a proti onemocnění COVID-19?

 • Ne. A to pouze v případě doložení certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky (v případě dvoudávkového schématu), nebo od aplikace první dávky (u jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

6. Kdy a kde budou tato potvrzení kontrolována?

 • Konkrétní potvrzení budou kontrolována při registraci k přijímacím zkouškám, v budově školy, a to v den přijímací zkoušky.

7. Kde se mohu nechat otestovat?

 • Na ZŠ, na které se uchazeč vzdělává (i v případě, že probíhá distanční výuka), tato základní škola vydá uchazeči potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 
 • Dále je také možné testovat se u poskytovatele zdravotnických služeb (registrované odběrové místo).

8. Jsou pravidla stejná pro podporující osoby v případě, že na ni má uchazeč právo u přijímací zkoušky? (Vztahuje se na doporučení PPP)

 • Ano. Pravidla pro podporující osoby jsou stejná jako pro uchazeče.

9. Mám právo na náhradní termín přijímací zkoušky v případě, že budu mít v době konání přijímací zkoušky nařízenou izolaci, nebo karanténu?

 • Samozřejmě. Pokud se uchazeč do 3 dnů od konání přijímací zkoušky omluví písemně ředitelce školy a omluva bude obsahovat potvrzení o nařízení izolace, nebo karantény, má uchazeč právo na konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

10. Kdy se konají náhradní termíny přijímacího řízení?

 • Pro čtyřletý obor GMVV je náhradní termín 28. května 2021,
 • pro šestiletý obor jsou náhradní termíny 2. a 3. června 2021,
 • pro osmiletý obor jsou náhradní termíny 2. a 3. června 2021.

11. Jsou testovány i osoby zajišťující přijímací řízení?

 • Ano. Na všechny osoby zajišťující přijímací řízení se vztahují stejná pravidla jako pro uchazeče (popř. podporující osoby).

12. Musím mít po celou dobu přijímacího řízení nasazenou ochranu dýchacích cest?

 • Ano. Během celého procesu přijímacího řízení (vstup do budovy, registrace, konání písemné přijímací zkoušky, případně ústní přijímací zkoušky aj.) musí mít všechny přítomné osoby nasazenou ochranu dýchacích cest.

Pro snadnější přehled jsme pro Vás, na základě dokumentu MŠMT, zpracovali přehlednou tabulku týkající se testování, řádných a náhradních termínu přijímacích zkoušek.

Obor Řádný termín
konání PZ

Nejdříve je možné
se testovat

Náhradní
termín
PZ
Druh přijímací
zkoušky
Čtyřletý obor
    GMVV
12. května 2021 od 6. května 2021 28. května 2021 školní část
Šestiletý obor 5. května 2021 od 29. dubna 2021 2. června 2021 JPZ
Šestiletý obor 6. května 2021 od 30. dubna 2021 3. června 2021 JPZ
Osmiletý obor 5. května 2021 od 29. dubna 2021 2. června 2021 JPZ,školní část
Osmiletý obor 6. května 2021 od 30. dubna 2021 3. června 2021 JPZ, školní část

 

 

Prázdninový provoz

Aktuality |

V případě neodkladných záležitostí je škola během letních prázdnin otevřena: 2. 7. 2021 – 30. 7. 2021 a poté 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021, vždy od 10:00 do 12:00. Otevřena je budova ve…

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky školní rok 2020 - 2021

Aktuality |

Ve školním roce 2020/21 se konaly maturitní zkoušky (dále jako MZ) studentů osmiletého a čtyřletého studijního cyklu naší školy. K MZ bylo připuštěno všech 42 studentů. MZ probíhaly v upravené formě ve třech fázích státní…

Maturitní ples 2021

Aktuality |

Milí rodiče, studenti, pedagogové, přátelé školy, v pondělí 21. června 2021 se uskuteční maturitní ples tříd 8.B a 4.D a bude se netradičně konat ve venkovních prostorech Pavilonu Grébovka. Oficiální zahájení maturitního plesu je v …

Změna od 8. 6. 2021

Aktuality |

Vážení studenti, ministr školství oznámil, že od úterý 8. 6. 2021: učitelé a žáci nebudou muset nosit při výuce roušky. O přestávkách a ve společných prostorech musejí mít všichni roušku i nadále.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení (osmiletý a čtyřletý obor)

Aktuality |

Vážení uchazeči, v přílohách naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory. 

Upozornění pro uchazeče do 2. kola přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči, upozorňujeme, že každý uchazeč při registraci musí předložit: potvrzení o negativním výsledku testu na Covid - 19 ze školy (antigenní test nesmí být starší 7 dní - testování ve škole od 28. 5.…

2. kolo PŘ na čtyřletý obor - změna času registrace

Aktuality |

Vážení uchazeči na čtyřletý obor, z důvodu enormního zájmu o 2. kolo přijímacího řízeni na čtyřletý obor jsme nuceni posunout začátek registrace. Registrace začne již v 7:15. Prosím, dostavte se k přijímacímu řízení s předstihem.…

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a rodiče, pro osmiletý a čtyřletý obor ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, a to na 3. června 2021. Více informací ohledně 2. kola přijímacího řízení naleznete: pro čtyřletý obor zde pro…

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - všechny obory

Aktuality |

Vážení uchazeči, v přílohách naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 24. 5. 2021 nastupují do školy všichni žáci nižšího i vyššího gymnázia. Celé gymnázium tedy přechází na prezenční výuku. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní test se…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci,v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní…

Nahlédnutí do spisů přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a zákonní zástupci, zákonným zástupcům je dána možnost, v souladu se správním řádem, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu je možné v úterý 18. května 2021 v době od…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Aktuality |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností…

Další důležité informace k prezenční výuce v rotačním režimu

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, dále bychom Vás také rádi seznámili s dalšími informacemi, týkajících se např. testování, ochrany dýchacích cest a stravování. Důležité informace: Studenti a studentky, kteří mají prezenční výuku, jsou povinni se ve…

Hodnocení České školní inspekce (ČŠI)

Aktuality |

Letošní školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny. Bohužel stále do odvolání mimořádného opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách, neboť mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém…

FAQs k přijímacímu řízení 2021

Aktuality |

1. Co je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacím řízení? Potvrzení o negativní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo potvrzení o očkování a žádné příznaky onemocnění COVID-19. 2. Je…

Mimořádná opatření - přijímací řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči o studium na naší škole, dne 9. dubna 2021 byly všem uchazečům o studium odeslány pozvánky k přijímacímu řízení, které obsahují všechny důležité informace týkající se přijímacího řízení. Věnujte především pozornost informaci týkající…

Navštívila nás Česká školní inspekce

Aktuality |

V minulém týdnu se naší on-line výuky zúčastnila Česká školní inspekce, která hospitovala ve vybraných hodinách. Mimo jiné hodnotila celkové nastavení on-line výuky a aktivitu našich studentů během ní. Z předběžného ústního hodnocení inspekce, které…

Změny v termínech přijímacích zkoušek na všechny obory

Aktuality |

Vážení uchazeči o studium na naší škole, rádi bychom Vás informovali, že proběhly změny v termínech přijímacích zkoušek, a to následovně:Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (osmiletý a šestiletý obor) jsou přesunuty na 5. a 6.…

2. test nanečisto k přijímacím zkouškám do osmiletého oboru

Aktuality |

Hlásíte se k nám do osmiletého oboru? Chcete zjistit, co Vás u přijímaček z angličtiny čeká? Tak neváhejte a přihlaste se na druhý test nanečisto, který pro Vás v březnu připravujeme! Formulář pro přihlášení naleznete…

Provozní doba během jarních prázdnin

Aktuality |

Vážení uchazeči, studenti, rodiče, během jarních prázdnin (22.2.2021 - 26.2.2021) jsme Vám k dispozici na obou budovách od 8.00 do 14.00.

Rozhovor s Kájou Pelíškovou

Aktuality |

Studenti nám ve škole velice chybí. Dobu, kdy přítomnost studentů ve škole byla na denním pořádku si můžeme připomínat alespoň takto. Tento rozhovor měl odstartovat sérii několika videí s našimi studenty. Bohužel byl prvním a…

Příjem přihlášek ke vzdělávání

Aktuality |

Vážení uchazeči, od 1. února do 1. března je možné odevzdávat přihlášky ke studiu ke vzdělávání na naší škole. V budově na Klamovce přijímáme přihlášky na čtyřletý obor a na Stodůlkách přihlášky na šestiletý a…

Změny v rozvrzích a distanční výuka od 1. února 2021

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, od 2. pololetí dochází k menším úpravám v rozvrzích tříd z důvodu změny vyučujícího anglického jazyka. Případné změny v rozvrzích naleznete v Bakaláři. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dle vyjádření…

Log in

create an account