Aktuality

Další důležité informace k prezenční výuce v rotačním režimu

Vážení rodiče, milí studenti,

dále bychom Vás také rádi seznámili s dalšími informacemi, týkajících se např. testování, ochrany dýchacích cest a stravování.

Důležité informace:

 • Studenti a studentky, kteří mají prezenční výuku, jsou povinni se ve škole testovat, a to dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek,
 • testování bude probíhat během 1. vyučovací hodiny,
 • testování probíhá antigenními testy Singclean GT GOOD TEST - COVID-19 TEST KIT (Coloidial Gold Method), které jsme obdrželi od Městské části Prahy 13,
 • student/studentka, který/á se odmítne testovat, se nemůže účastnit prezenční výuky, a v tomto případě je nutné zameškané hodiny studentovi/studentce řádně omluvit, jelikož škola nemá povinnost tomuto studentovi/studentce zajistit distanční výuku,
 • studenti a studentky si antigenní testování provádí sami (výtěr z hloubky cca 2 cm z obou nosních dírek) za dohledu pracovníků školy,
 • studenti a studentky, kteří se z jakýchkoliv důvodu nezúčastní pondělního testování, budou testováni další (následný) den, ve kterém se dostaví do školy,
 • v případě, že student/studentka prodělal/a onemocnění Covid-19 v posledních 90 dnech, přinese do školy potvrzení od lékaře a testování se na něj nevztahuje,
 • zároveň jsou studenti a studentky povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor, nebo chirurgickou roušku,
 • prosím, dejte studentovi/studentce kartičku zdravotní pojišťovny, a to z důvodu povinné interní evidence výsledků antigenních testů,
 • sledujte, prosím, změny v rozvrzích, neboť v týdnu od 3. května, a i v týdnu od 10. května, probíhají ve škole přijímací zkoušky a maturity, tudíž budou probíhat úpravy v rozvrzích,
 • vstup do školy bude umožněn pouze studentům/studentkám a zaměstnancům školy,
 • vzhledem k epidemiologické situaci je vstup do budovy umožněn pouze studentům/studentkách a zaměstnancům školy za dodržení platných hygienických opatření.

Stravování ve školní jídelně (obědy):

Stravování ve školní jídelně se vždy týká jen studentů, kteří mají v daný týden prezenční výuku.

 • STODŮLKY - všem studentům, stravujícím se ve školní jídelně, byly automaticky přihlášeny obědy na týden, ve kterém mají prezenční výuku. V případě nezájmu o stravování je potřeba si příslušné obědy sám/sama odhlásit.
 • KLAMOVKA - na Klamovce mají studenti obědy odhlášeny. V případě zájmu o stravování je nutné si oběd sám/sama přihlásit skrz Jídelníček.

Hodiny tělesné výchovy:

V případě příznivého počasí budou hodiny TV probíhat venku. Prosíme tedy všechny studenty a studentky, aby své sportovní oblečení přizpůsobili aktuálnímu počasí. Na venkovní hodiny tělocviku se vztahuje výjimka pro nošení ochrany dýchacích cest, tedy studenti a studentky nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. V případě nepříznivého počasí budou hodiny TV probíhat formou teoretické výuky v daných učebnách. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Věříme, že vše zvládneme a zakončíme tak společně tento školní rok!
Přejeme Vám pevné zdraví a pohodu.
Vedení GMVV

 

Testování studentů 1. listopadu 2021

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, na základě doporučení MZ, MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy proběhne v pondělí 1. listopadu 2021 testování všech studentů na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděné antigenními testy na školách. Testovat se…

Jubilejní 10. ročník německé soutěže "Němčina mě baví"

Aktuality |

Vážení vyučující německého jazyka,Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. a nakladatelství Hueber Verlag by Vás zvou na motivační zábavnou soutěž pro žáky německého jazyka „Němčina mě baví“ - „Deutsch macht mir Spaß“. Cílem této…

Ředitelské volno 27. září 2021

Aktuality |

Vážení studenti, na pondělí 27. září 2021 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno, na které navazuje úterní státní svátek 28. září 2021. Užijte si prodloužený víkend!

Zkoušky nanečisto

Aktuality |

Hodila by se Vám pomoc s přípravou na přijímací zkoušky? Dlouhodobé kurzy ve Vaší škole nabízí intenzivní pravidelnou přípravu. Konají se ve všední dny odpoledne od začátku října do konce března. Jsme tu pro Vás. …

Přípravný kurz angličtiny k přijímacím zkouškám

Aktuality |

Chystáte se k nám tento školní rok na přijímačky na osmiletý obor? Chcete být na přijímačky z angličtiny připraveni? Chcete zjistit, jak by přijímací test mohl vypadat? Tak neváhejte a přihlaste se k nám na…

Screeningové testování v pondělí 6. září

Aktuality |

Připomínáme všem studentům, že z důvodu screeningového testování v pondělí 6. září 2021 začíná výuka na Stodůlkách již v 8.00 a pro studenty na Klamovce v 8.15. Děkujeme.

Informace pro studenty - začátek školního roku

Aktuality |

Vážení studenti, již zítra se konečně opět potkáme ve školním prostředí a my už se na vás všechny moc těšíme! Všem rodičům a zákonným zástupcům byly rozeslány emaily s informacemi k začátku školního roku. A…

Třídní schůzky

Aktuality |

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás srdečně pozvat na první třídní schůzky, které proběhnou 1. září 2021 od 17:00 v budově na Stodůlkách (třídy 1.A, 1.C, 1.E, 2.A, 3.A, 4.A, 4.C) a 2. září od 17:00…

Rozvrhy prvního ročníku čtyřletého oboru, 3.E, 5.A a 5.C

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, v příloze naleznete rozvrhy tříd. V případě nejasností se s důvěrou obraťte na naše studijní oddělení.

Rozvrhy prvních ročníků osmiletého a šestiletého oboru

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, v příloze naleznete rozvrhy tříd. V případě nejasností se s důvěrou obraťte na naše studijní oddělení.

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Aktuality |

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Preventivního…

Prázdninový provoz

Aktuality |

V případě neodkladných záležitostí je škola během letních prázdnin otevřena: 2. 7. 2021 – 30. 7. 2021 a poté 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021, vždy od 10:00 do 12:00. Otevřena je budova ve…

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky školní rok 2020 - 2021

Aktuality |

Ve školním roce 2020/21 se konaly maturitní zkoušky (dále jako MZ) studentů osmiletého a čtyřletého studijního cyklu naší školy. K MZ bylo připuštěno všech 42 studentů. MZ probíhaly v upravené formě ve třech fázích státní…

Maturitní ples 2021

Aktuality |

Milí rodiče, studenti, pedagogové, přátelé školy, v pondělí 21. června 2021 se uskuteční maturitní ples tříd 8.B a 4.D a bude se netradičně konat ve venkovních prostorech Pavilonu Grébovka. Oficiální zahájení maturitního plesu je v …

Změna od 8. 6. 2021

Aktuality |

Vážení studenti, ministr školství oznámil, že od úterý 8. 6. 2021: učitelé a žáci nebudou muset nosit při výuce roušky. O přestávkách a ve společných prostorech musejí mít všichni roušku i nadále.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení (osmiletý a čtyřletý obor)

Aktuality |

Vážení uchazeči, v přílohách naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory. 

Upozornění pro uchazeče do 2. kola přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči, upozorňujeme, že každý uchazeč při registraci musí předložit: potvrzení o negativním výsledku testu na Covid - 19 ze školy (antigenní test nesmí být starší 7 dní - testování ve škole od 28. 5.…

2. kolo PŘ na čtyřletý obor - změna času registrace

Aktuality |

Vážení uchazeči na čtyřletý obor, z důvodu enormního zájmu o 2. kolo přijímacího řízeni na čtyřletý obor jsme nuceni posunout začátek registrace. Registrace začne již v 7:15. Prosím, dostavte se k přijímacímu řízení s předstihem.…

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a rodiče, pro osmiletý a čtyřletý obor ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, a to na 3. června 2021. Více informací ohledně 2. kola přijímacího řízení naleznete: pro čtyřletý obor zde pro…

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - všechny obory

Aktuality |

Vážení uchazeči, v přílohách naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 24. 5. 2021 nastupují do školy všichni žáci nižšího i vyššího gymnázia. Celé gymnázium tedy přechází na prezenční výuku. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní test se…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci,v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní…

Nahlédnutí do spisů přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a zákonní zástupci, zákonným zástupcům je dána možnost, v souladu se správním řádem, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu je možné v úterý 18. května 2021 v době od…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Aktuality |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností…

Log in

create an account