Aktuality

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky školní rok 2020 - 2021

Ve školním roce 2020/21 se konaly maturitní zkoušky (dále jako MZ) studentů osmiletého a čtyřletého studijního cyklu naší školy. K MZ bylo připuštěno všech 42 studentů.  

MZ probíhaly v upravené formě ve třech fázích státní a školní části a v upravených termínech vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením.

Písemné práce MZ státní části (český jazyk a anglický jazyk) se letošní rok nekonaly.

11. května 2021 – písemná část profilové MZ
24. a 25. května 2021 – didaktické testy státní části – anglický jazyk, český jazyk
7. – 9. června 2021 – ústní forma profilové zkoušky

Ústní MZ z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka byla přesunuta ze státní části do části profilové jako nepovinný předmět.

Ve školní profilové části MZ prospěli všichni studenti.

Maturitní zkoušky jako celek byly pro naši školu v letošním roce úspěšné. Přestože výuka probíhala distančním způsobem, většina studentů přistupovala k přípravě na MZ zodpovědně a tento jejich zodpovědný přístup se pak projevil v jejich úspěšném složení MZ.

20 studentů odmaturovalo s vyznamenáním.
12 studentů odmaturovalo na samé výborné:

8.B – K. Doležalová, V. Hošková, E. Klímová, N. Malý, B. Pitrmanová, P. Syručková, A. Škoda, J. Vrbová

4.D – T. Hnaničková, L. Landa, E. Vofová, Y. Wang

Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek na jimi vybrané vysoké školy a mnoho úspěchů v osobním i v dalším studijním životě.

VYHODNOCENÍ HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

VYHODNOCENÍ 8G

K maturitní zkoušce ze základů společenských věd se přihlásilo 8 studentů, z dějepisu se přihlásilo 0 studentů, z německého jazyka 6 studentů, ze španělského jazyka 4 studenti, z business english 5 studentů, z anglického jazyka 5 studentů, z českého jazyka 6 studentů.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k humanitním předmětům profilové části maturitní zkoušky, ústní zkouškou prošli úspěšně.     

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná známka VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3

DOSTATEČNÝ
4

NEPROSPĚL
ZSV Počet studentů 2 3 2 1 ---
BEN Počet studentů 4 1 -- -- ---
NEJ Počet studentů 4 2 -- -- ---
ŠPJ Počet studentů 3 1 -- -- ---
ANJ Počet studentů 5 -- -- -- ---
ČJL Počet studentů 5 1 -- -- ---

Průměrná známka z předmětu ZSV je 2,25; z předmětu BEN je 1,20; z předmětu NEJ je 1,33; z předmětu ŠPJ 1,25; z předmětu ANJ 1,00 a z předmětu ČJL 1,16.

Grafické zpracování výsledků:

 

VYHODNOCENÍ 4G

K maturitní zkoušce ze základů společenských věd se přihlásilo 9 studentů, z dějepisu se přihlásilo 7 studentů, z německého jazyka 6 studentů, ze španělského jazyka 3 studenti, z anglického jazyka 5 studentů a z českého jazyka 0 studentů.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k humanitním předmětům profilové části maturitní zkoušky, ústní zkouškou prošli úspěšně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná známka VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
ZSV Počet studentů -- 4 3 2 --
DEJ Počet studentů 5 -- 1 1 --
NEJ Počet studentů 4 1 1 -- --
ŠPJ Počet studentů -- 2 1 -- --
ANJ Počet studentů 3 2 -- -- --

Průměrná známka z předmětu ZSV je 2,78; z předmětu DEJ je 1,71; z předmětu NEJ je 1,60; z předmětu ŠPJ 2,33 a z předmětu ANJ 1,40.

Grafické zpracování výsledků:

VYHODNOCENÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

VYHODNOCENÍ 8G

K maturitní zkoušce z matematiky se přihlásilo 14 studentů, z biologie 5 studentů. V letošním roce ze zeměpisu a z fyziky nematuroval žádný student.
Zkouškou profilové části maturitní zkoušky prošli všichni studenti úspěšně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná
známka
VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
MAT Počet studentů 6 7 1 -- --
BIO Počet studentů 4 -- 1 -- --

Průměrná známka z předmětu MAT je 1,64; BIO 1,00.

Grafické zpracování výsledků:

VYHODNOCENÍ 4G

K maturitní zkoušce z matematiky se přihlásili 4 studenti, z fyziky 0 studentů, z biologie 6 studentů, ze zeměpisu 2 studenti a z chemie 2 studenti.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná
známka
VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
MAT Počet studentů 2 1 1 -- --
BIO Počet studentů 1 3 1 1 --
ZEM Počet studentů 1 -- 1 -- --
CHEM Počet studentů 1 -- -- 1 --

Průměrná známka z předmětu MAT je 1,75; BIO 2,33; ZEM 2,00; CHEM 2,50.

Grafické zpracování výsledků:

Mgr. Hana Třebická - ředitelka školy

Švýcarsko

Aktuality |

Studenti v pořádku dorazili do Švýcarska.

1. ročník GMVV INVITATIONAL 2022

Aktuality |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, srdečně Vás zveme na golfový turnaj GMVV INVITATIONAL 2022 pořádaný Nadačním fondem GMVV. První ročník turnaje se bude konat v pondělí 27. června 2022 v dopoledních hodinách (cca 10.00).…

ALOHA! Zahradní slavnost 2022

Aktuality |

Vážení studenti, rodiče a přátelé školy,po delší pauze jsme se konečně dočkali a ve středu 29. června 2022 společně zakončíme školní rok tradiční zahradní slavností. Letos jsme pro zahradní slavnost vybrali krásný prostor Tančírny ve…

Výsledky přijímacího řízení - všechny obory

Aktuality |

Vážení rodiče a uchazeči, v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023. Zápisové lístky a případná odvolání proti nepřijetí odevzdávejte na příslušné budově (osmiletý a šestiletý obor v budově ve Stodůlkách, čtyřletý obor…

Nahlédnutí do spisu přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení rodiče, nahlédnutí do spisu přijímacího řízení je možné ve čtvrtek 28. dubna 2022 v době od 13.00 do 14.00 v budově gymnázia na Klamovce (Plzeňská 117/39, 150 00 Praha 5).

Prodloužení ředitelského volna - STODŮLKY

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, vzhledem ke stále pokračující rozsáhlé havárii vody na Praze 13 je znovu na zítra 31. března 2022 (čtvrtek) vyhlášeno ředitelské volno. Toto ředitelské volno se opět týká jen budovy ve Stodůlkách,…

STODŮLKY - ředitelské volno 30. března 2022

Aktuality |

Vážení rodiče, studenti a zaměstnanci školy, vzhledem k rozsáhlé havárii vody na Praze 13 je na zítra 30. března 2022 (středa) vyhlášeno ředitelské volno, tzn. výuka je zrušena. Toto ředitelské volno se vztahuje jen pro…

Odeslání pozvánek k přijímacímu řízení

Aktuality |

Vážení rodiče uchazečů o studium na naší škole, dnes byly všem zákonným zástupcům zaslány pozvánky k přijímacímu řízení, a to prostřednictvím České pošty, případně datovou schránkou. Všem uchazečům budeme u přijímacích zkoušek držet palce.

Tisková zpráva GMVV k situaci na Ukrajině

Aktuality |

„Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic. “ Edmund Burke Svobodný a demokratický svět má absolutní morální povinnost pomoci Ukrajině. Jedna z největších evropských demokracií, která je blízkým partnerem České republiky,…

Změny od 19. února 2022

Aktuality |

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o změnách, které od 19. února 2022 nastanou. Nebude již probíhat každotýdenní antigenní testování studentů ve školách. Zákonní zástupci nebudou mít již povinnost nahlašovat škole pozitivní výsledky PCR testů…

Ředitelské volno

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, vzhledem k velkému výskytu onemocnění Covid – 19 mezi pedagogy a studenty našeho gymnázia a vzhledem k tomu, že v této situaci, i přes veškerou naši snahu, nelze zajistit plnohodnotnou výuku…

Antigenní testování od 17. ledna 2022

Aktuality |

Vážení studenti a rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude v období od 17. ledna probíhat testování všech studentů, a to každé pondělí. Testování se týká všech studentů - neočkovaných studentů, očkovaných studentů a…

Dny otevřených dveří

Aktuality |

Vážení uchazeči, již pro Vás připravujeme poslední dny otevřených dveří. Pokud se o nás chcete dozvědět více, neváhejte a přihlaste se. Dny otevřených dveří proběhnou i tentokrát on-line, proto Vás prosíme o vyplnění formuláře (proklik…

Testování studentů od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022

Aktuality |

Vážení studenti a rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude v období od 3. ledna do 16. ledna 2022 probíhat testování všech studentů, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování se týká…

Zkušební test z anglického jazyka - osmiletý obor

Aktuality |

Vážení zájemci o zkušební test z anglického jazyka, jako každý rok mají zájemci o osmiletý obor možnost vyzkoušet si test nanečisto k přijímacím zkouškám. První zkušební test si bude možné vyzkoušet 18. ledna 2022 od…

Česká školní inspekce

Aktuality |

Vážení rodiče, ve dnech 18. – 23. listopadu 2021 byla v Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. prováděna inspekční činnost Pražského inspektorátu České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků…

Testování studentů 29. listopadu a 6. prosince 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, ve dnech 29. listopadu a 6. prosince 2021 proběhne testování studentů na onemocnění COVID-19. Testování je povinné pro všechny studenty. Výjimku mají očkovaní studenti a ti, kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění…

Konzultace - listopad 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, jelikož se epidemická situace v České republice zhoršuje, dále došlo k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a k zpřísnění nařízení, tak bychom vás rádi informovali o následující situaci. V současné situaci nejsme schopni…

Jubilejní 10. ročník německé soutěže "Němčina mě baví"

Aktuality |

Vážení vyučující německého jazyka,Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. a nakladatelství Hueber Verlag by Vás zvou na motivační zábavnou soutěž pro žáky německého jazyka „Němčina mě baví“ - „Deutsch macht mir Spaß“. Cílem této…

Ředitelské volno 27. září 2021

Aktuality |

Vážení studenti, na pondělí 27. září 2021 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno, na které navazuje úterní státní svátek 28. září 2021. Užijte si prodloužený víkend!

Zkoušky nanečisto

Aktuality |

Hodila by se Vám pomoc s přípravou na přijímací zkoušky? Dlouhodobé kurzy ve Vaší škole nabízí intenzivní pravidelnou přípravu. Konají se ve všední dny odpoledne od začátku října do konce března. Jsme tu pro Vás. …

Přípravný kurz angličtiny k přijímacím zkouškám

Aktuality |

Chystáte se k nám tento školní rok na přijímačky na osmiletý obor? Chcete být na přijímačky z angličtiny připraveni? Chcete zjistit, jak by přijímací test mohl vypadat? Tak neváhejte a přihlaste se k nám na…

Informace pro studenty - začátek školního roku

Aktuality |

Vážení studenti, již zítra se konečně opět potkáme ve školním prostředí a my už se na vás všechny moc těšíme! Všem rodičům a zákonným zástupcům byly rozeslány emaily s informacemi k začátku školního roku. A…

Log in

create an account