Aktuality

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky školní rok 2020 - 2021

Ve školním roce 2020/21 se konaly maturitní zkoušky (dále jako MZ) studentů osmiletého a čtyřletého studijního cyklu naší školy. K MZ bylo připuštěno všech 42 studentů.  

MZ probíhaly v upravené formě ve třech fázích státní a školní části a v upravených termínech vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením.

Písemné práce MZ státní části (český jazyk a anglický jazyk) se letošní rok nekonaly.

11. května 2021 – písemná část profilové MZ
24. a 25. května 2021 – didaktické testy státní části – anglický jazyk, český jazyk
7. – 9. června 2021 – ústní forma profilové zkoušky

Ústní MZ z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka byla přesunuta ze státní části do části profilové jako nepovinný předmět.

Ve školní profilové části MZ prospěli všichni studenti.

Maturitní zkoušky jako celek byly pro naši školu v letošním roce úspěšné. Přestože výuka probíhala distančním způsobem, většina studentů přistupovala k přípravě na MZ zodpovědně a tento jejich zodpovědný přístup se pak projevil v jejich úspěšném složení MZ.

20 studentů odmaturovalo s vyznamenáním.
12 studentů odmaturovalo na samé výborné:

8.B – K. Doležalová, V. Hošková, E. Klímová, N. Malý, B. Pitrmanová, P. Syručková, A. Škoda, J. Vrbová

4.D – T. Hnaničková, L. Landa, E. Vofová, Y. Wang

Všem absolventům gratulujeme a přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek na jimi vybrané vysoké školy a mnoho úspěchů v osobním i v dalším studijním životě.

VYHODNOCENÍ HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ

VYHODNOCENÍ 8G

K maturitní zkoušce ze základů společenských věd se přihlásilo 8 studentů, z dějepisu se přihlásilo 0 studentů, z německého jazyka 6 studentů, ze španělského jazyka 4 studenti, z business english 5 studentů, z anglického jazyka 5 studentů, z českého jazyka 6 studentů.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k humanitním předmětům profilové části maturitní zkoušky, ústní zkouškou prošli úspěšně.     

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná známka VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3

DOSTATEČNÝ
4

NEPROSPĚL
ZSV Počet studentů 2 3 2 1 ---
BEN Počet studentů 4 1 -- -- ---
NEJ Počet studentů 4 2 -- -- ---
ŠPJ Počet studentů 3 1 -- -- ---
ANJ Počet studentů 5 -- -- -- ---
ČJL Počet studentů 5 1 -- -- ---

Průměrná známka z předmětu ZSV je 2,25; z předmětu BEN je 1,20; z předmětu NEJ je 1,33; z předmětu ŠPJ 1,25; z předmětu ANJ 1,00 a z předmětu ČJL 1,16.

Grafické zpracování výsledků:

 

VYHODNOCENÍ 4G

K maturitní zkoušce ze základů společenských věd se přihlásilo 9 studentů, z dějepisu se přihlásilo 7 studentů, z německého jazyka 6 studentů, ze španělského jazyka 3 studenti, z anglického jazyka 5 studentů a z českého jazyka 0 studentů.

Všichni studenti, kteří se přihlásili k humanitním předmětům profilové části maturitní zkoušky, ústní zkouškou prošli úspěšně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná známka VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
ZSV Počet studentů -- 4 3 2 --
DEJ Počet studentů 5 -- 1 1 --
NEJ Počet studentů 4 1 1 -- --
ŠPJ Počet studentů -- 2 1 -- --
ANJ Počet studentů 3 2 -- -- --

Průměrná známka z předmětu ZSV je 2,78; z předmětu DEJ je 1,71; z předmětu NEJ je 1,60; z předmětu ŠPJ 2,33 a z předmětu ANJ 1,40.

Grafické zpracování výsledků:

VYHODNOCENÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

VYHODNOCENÍ 8G

K maturitní zkoušce z matematiky se přihlásilo 14 studentů, z biologie 5 studentů. V letošním roce ze zeměpisu a z fyziky nematuroval žádný student.
Zkouškou profilové části maturitní zkoušky prošli všichni studenti úspěšně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná
známka
VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
MAT Počet studentů 6 7 1 -- --
BIO Počet studentů 4 -- 1 -- --

Průměrná známka z předmětu MAT je 1,64; BIO 1,00.

Grafické zpracování výsledků:

VYHODNOCENÍ 4G

K maturitní zkoušce z matematiky se přihlásili 4 studenti, z fyziky 0 studentů, z biologie 6 studentů, ze zeměpisu 2 studenti a z chemie 2 studenti.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

  Výsledná
známka
VÝBORNÝ
1
CHVALITEBNÝ
2
DOBRÝ
3
DOSTATEČNÝ
4
NEPROSPĚL
MAT Počet studentů 2 1 1 -- --
BIO Počet studentů 1 3 1 1 --
ZEM Počet studentů 1 -- 1 -- --
CHEM Počet studentů 1 -- -- 1 --

Průměrná známka z předmětu MAT je 1,75; BIO 2,33; ZEM 2,00; CHEM 2,50.

Grafické zpracování výsledků:

Mgr. Hana Třebická - ředitelka školy

Prázdninový provoz

Aktuality |

V případě neodkladných záležitostí je škola během letních prázdnin otevřena: 2. 7. 2021 – 30. 7. 2021 a poté 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021, vždy od 10:00 do 12:00. Otevřena je budova ve…

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky školní rok 2020 - 2021

Aktuality |

Ve školním roce 2020/21 se konaly maturitní zkoušky (dále jako MZ) studentů osmiletého a čtyřletého studijního cyklu naší školy. K MZ bylo připuštěno všech 42 studentů. MZ probíhaly v upravené formě ve třech fázích státní…

Maturitní ples 2021

Aktuality |

Milí rodiče, studenti, pedagogové, přátelé školy, v pondělí 21. června 2021 se uskuteční maturitní ples tříd 8.B a 4.D a bude se netradičně konat ve venkovních prostorech Pavilonu Grébovka. Oficiální zahájení maturitního plesu je v …

Změna od 8. 6. 2021

Aktuality |

Vážení studenti, ministr školství oznámil, že od úterý 8. 6. 2021: učitelé a žáci nebudou muset nosit při výuce roušky. O přestávkách a ve společných prostorech musejí mít všichni roušku i nadále.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení (osmiletý a čtyřletý obor)

Aktuality |

Vážení uchazeči, v přílohách naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory. 

Upozornění pro uchazeče do 2. kola přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči, upozorňujeme, že každý uchazeč při registraci musí předložit: potvrzení o negativním výsledku testu na Covid - 19 ze školy (antigenní test nesmí být starší 7 dní - testování ve škole od 28. 5.…

2. kolo PŘ na čtyřletý obor - změna času registrace

Aktuality |

Vážení uchazeči na čtyřletý obor, z důvodu enormního zájmu o 2. kolo přijímacího řízeni na čtyřletý obor jsme nuceni posunout začátek registrace. Registrace začne již v 7:15. Prosím, dostavte se k přijímacímu řízení s předstihem.…

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a rodiče, pro osmiletý a čtyřletý obor ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, a to na 3. června 2021. Více informací ohledně 2. kola přijímacího řízení naleznete: pro čtyřletý obor zde pro…

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - všechny obory

Aktuality |

Vážení uchazeči, v přílohách naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení pro jednotlivé obory. 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 24. 5. 2021 nastupují do školy všichni žáci nižšího i vyššího gymnázia. Celé gymnázium tedy přechází na prezenční výuku. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní test se…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

Aktuality |

Vážení rodiče, milí žáci,v pondělí 17. 5. 2021 půjdou do školy všichni žáci nižšího gymnázia, v ostatních třídách pokračuje distanční výuka dle pokynů učitelů v MS Teams. Žáci budou testováni antigenními testy jedenkrát týdně. Preventivní…

Nahlédnutí do spisů přijímacího řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči a zákonní zástupci, zákonným zástupcům je dána možnost, v souladu se správním řádem, vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. Nahlédnout do spisu je možné v úterý 18. května 2021 v době od…

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Aktuality |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností…

Další důležité informace k prezenční výuce v rotačním režimu

Aktuality |

Vážení rodiče, milí studenti, dále bychom Vás také rádi seznámili s dalšími informacemi, týkajících se např. testování, ochrany dýchacích cest a stravování. Důležité informace: Studenti a studentky, kteří mají prezenční výuku, jsou povinni se ve…

Hodnocení České školní inspekce (ČŠI)

Aktuality |

Letošní školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny. Bohužel stále do odvolání mimořádného opatření se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání ve školách, neboť mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém…

FAQs k přijímacímu řízení 2021

Aktuality |

1. Co je podmínkou pro umožnění účasti uchazeče na přijímacím řízení? Potvrzení o negativní testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo potvrzení o očkování a žádné příznaky onemocnění COVID-19. 2. Je…

Mimořádná opatření - přijímací řízení

Aktuality |

Vážení uchazeči o studium na naší škole, dne 9. dubna 2021 byly všem uchazečům o studium odeslány pozvánky k přijímacímu řízení, které obsahují všechny důležité informace týkající se přijímacího řízení. Věnujte především pozornost informaci týkající…

Navštívila nás Česká školní inspekce

Aktuality |

V minulém týdnu se naší on-line výuky zúčastnila Česká školní inspekce, která hospitovala ve vybraných hodinách. Mimo jiné hodnotila celkové nastavení on-line výuky a aktivitu našich studentů během ní. Z předběžného ústního hodnocení inspekce, které…

Změny v termínech přijímacích zkoušek na všechny obory

Aktuality |

Vážení uchazeči o studium na naší škole, rádi bychom Vás informovali, že proběhly změny v termínech přijímacích zkoušek, a to následovně:Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (osmiletý a šestiletý obor) jsou přesunuty na 5. a 6.…

2. test nanečisto k přijímacím zkouškám do osmiletého oboru

Aktuality |

Hlásíte se k nám do osmiletého oboru? Chcete zjistit, co Vás u přijímaček z angličtiny čeká? Tak neváhejte a přihlaste se na druhý test nanečisto, který pro Vás v březnu připravujeme! Formulář pro přihlášení naleznete…

Provozní doba během jarních prázdnin

Aktuality |

Vážení uchazeči, studenti, rodiče, během jarních prázdnin (22.2.2021 - 26.2.2021) jsme Vám k dispozici na obou budovách od 8.00 do 14.00.

Rozhovor s Kájou Pelíškovou

Aktuality |

Studenti nám ve škole velice chybí. Dobu, kdy přítomnost studentů ve škole byla na denním pořádku si můžeme připomínat alespoň takto. Tento rozhovor měl odstartovat sérii několika videí s našimi studenty. Bohužel byl prvním a…

Příjem přihlášek ke vzdělávání

Aktuality |

Vážení uchazeči, od 1. února do 1. března je možné odevzdávat přihlášky ke studiu ke vzdělávání na naší škole. V budově na Klamovce přijímáme přihlášky na čtyřletý obor a na Stodůlkách přihlášky na šestiletý a…

Změny v rozvrzích a distanční výuka od 1. února 2021

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, od 2. pololetí dochází k menším úpravám v rozvrzích tříd z důvodu změny vyučujícího anglického jazyka. Případné změny v rozvrzích naleznete v Bakaláři. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že dle vyjádření…

Log in

create an account