Aktuality

Přivítání v novém školním roce

Přivítání z Klamovky

Vážení a milí rodiče, studenti a kolegové, 

ráda bych vás pozdravila a přivítala v novém školním roce 2023/2024, který je již devatenáctým rokem existence naší školy. Škola za tuto dobu prošla velkým vývojem a rozrostla se prakticky na maximum své kapacity. V letošním školním roce máme na obou školních budovách více než 460 studentů a 49 pedagogů. Přesto mohu říct, že si zachováváme ráz rodinné školy, ke studentům se snažíme přistupovat s individuálním přístupem a jsme škola, kde jsou podněty ze strany studentů a rodičů vítány.

Náš pedagogický sbor tvoří 49 kolegyň a kolegů, kteří do naší školy přišli nejen z pedagogických fakult, ale i z jiných oborů a rozhodli se svůj profesní život spojit s pedagogikou. Máme ve škole začínající kolegy, kteří jsou mentorováni kolegy zkušenými, a odborníky ve svém oboru a pedagogice. Tato různorodost a pestrost učitelského sboru obohacuje výuku a studenty o nové metodické přístupy a pojetí výuky.

Ve škole také velmi dbáme na klima dobré spolupráce, důvěry a vzájemného pochopení, a proto v letošním roce nově vznikla Výchovně vzdělávací rada složená z odborníků na prevenci a výchovné poradenství. Cílem rady je pravidelně, jednou měsíčně, monitorovat situaci a klima ve třídách a flexibilně působit v případě, že bude potřeba intervence v třídních kolektivech.
Jsem ráda, že se nám daří naplňovat cíle a zaměření naší školy v oblasti mezinárodních vztahů. Nejedná se jen o předměty vyučované a zaměřené na mezinárodní vztahy, ale také na rozvoj a spolupráci se zahraničními školami a institucemi. Jako novinku v letošním školním roce máme zahájení spolupráce s francouzskou školou v Bretani, kterou naši studenti navštíví v květnu 2024, a o měsíc později přivítáme francouzské studenty v Praze.

I na letošní školní rok máme naplánovanou celou řadu projektů. Na nižším gymnáziu jsme se vrátili k původnímu formátu dlouhodobých ročníkových projektů v kombinaci s projekty krátkodobými. Na vyšším gymnáziu se nám osvědčil koncept projektových dnů, který jsme si vyzkoušeli v minulém školním roce a ve kterém budeme pokračovat. První projektové dny se budou konat koncem listopadu a další pak na jaře 2024. Studenti si vybírají z více než 20 různých projektů dle svého zaměření a mohou si vyzkoušet intenzivně pracovat na vybraném tématu. Smyslem projektových dnů je také podporovat a prohlubovat u studentů dovednosti, jako je spolupráce, komunikace, plánování času a práce, odpovědnost za práci v týmu.

Nově také našim studentům nabízíme možnost volnočasového vyžití v nepovinných seminářích zaměřených na osobnostní rozvoj. Jedná se o sportovní aktivity, hry na kytaru, art seminář v angličtině anebo seminář osobnostního rozvoje.

Velkým přínosem pro upevnění vztahů a klima ve škole byla v loňském školním roce celá řada aktivit, které pořádal Školní parlament ve spolupráci s kolegyněmi z redakční rady časopisu Klamoffka. Těšíme se i v letošním školním roce na celou řadu skvělých akcí, které nejenom připomněly významná historická data a dny, ale také přinesly odlehčení a zábavu.

O dobré klima musíme ve škole pečovat všichni – studenti, pedagogové i rodiče. Trávíme spolu hodně času, a proto přeji nám všem, aby tento čas byl přínosný pro studenty, nejen co se jejich vzdělání týče, ale aby to byl čas strávený v milém a přátelském prostředí, abychom našli pochopení jeden pro druhého a abychom si trvale budovali a pečovali o dobré vztahy a klima naší školy.

Mgr. Šárka Švábová, zástupkyně ředitelky pro pedagogiku.

Přivítání ve Stodůlkách

Milí čtenáři,

rád bych Vás touto cestou přivítal v novém školním roce 2023/2024, který je pro naši školu rokem, kdy by podle českých zákonů občan dosáhl plnoletosti. Na části naší školy ve Stodůlkách se můžeme těšit ze 7 tříd, které mají k dispozici například moderní učebnu DIGILAB. Zároveň v blízké sportovní hale, kam chodí naši žáci na tělesnou výchovu, dochází k úpravám, kde budou další moderní učebny. To všechno může využívat plně obsazený pedagogický sbor naší školy.

Tento nový školní rok nás čeká plno soutěží, například Pišqorek, klokanů nebo sportovních turnajů. Kromě toho se připravují různé výměnné či poznávací pobyty, ať už ve Francii, Skotsku či Německu. Projektová výuka také má své místo a nedílnou součástí jsou i například lyžařské či vodácké kurzy. Maturanty čeká zkouška dospělosti a také vybírání dalšího studia na vysokých školách, budoucí uchazeče zase změny v příjímacím řízení.

Věřím, že tento rok bude pro všechny přívětivý, plný nových znalostí a kamarádství. Přeji všem mnoho úspěchů.

Mgr. Martin Zelinka, zástupce ředitelky školy

 

 

2. kolo přijímacího řízení 2024/2025

Aktuality |

Vážení uchazeči, ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025 na osmiletý a čtyřletý obor. Veškeré informace o 2. kole naleznete v Kritériích přijímacího řízení 2. kola na školní rok 2024/2025.

Výsledky přijímacího řízení 2024/2025 - 1. kolo

Aktuality |

Vážení uchazeči, v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025.

Přijímací řízení

Aktuality |

V letošním školním roce došlo v oblasti podávání přihlášek k velkým změnám. Došlo k tomu po loňském roce, kdy zejména u přijímacího řízení na čtyřletá gymnázia a střední školy dlouho panovala nejistota z pohledu přijetí.…

Pozvánky ke školní části přijímacího řízení 25. března 2024

Aktuality |

Vážení uchazeči, pozvánky ke školní části přijímacího řízení konající se 25. března byly dnes odeslány. Pokud jste pozvánku neobdrželi na e-mail nebo přes portál DIPSY, tento termín školní části přijímací zkoušky se Vás netýká a…

Podávání přihlášek ke studiu

Aktuality |

Vážení uchazeči, dnešek 20. února je posledním možným dnem pro podání přihlášky ke vzdělávání. V případě, že se rozhodnete podat přihlášku fyzicky, je možné tak učinit do dnešních 16.30 v budově ve Stodůlkách.

Odkaz na den otevřených dveří 14. února 2024

Aktuality |

Vážení uchazeči, na den otevřených dveří on-line se připojíte kliknutím na tento odkaz: Odkaz na ZOOM a zadáním hesla: gmvv. Pro připojení není potřeba mít staženou aplikaci ZOOM, odkaz je funkční i pro neregistrované uživatele…

Provoz školy během jarních prázdnin

Aktuality |

Vážení uchazeči, během jarních prázdnin (5. - 9. 2. 2024) je možné odevzdat přihlášku ke vzdělávání pouze ve středu, čtvrtek a pátek od 9.00 do 13.00. Přihlášku je možné odevzdat pouze v budově ve Stodůlkách.…

Den otevřených dveří online

Aktuality |

Vážení uchazeči, vzhledem k vysokému zájmu o naše obory, bychom Vám rádi také, kromě klasického dne otevřených dveří, nabídli den otevřených dveří online, který jsme pro vás naplánovali ve dvou termínech. Online setkání proběhne skrz…

Dny otevřených dveří 2023-2024

Aktuality |

Vážení zájemci o studium, srdečně bychom chtěli pozvat všechny zájemce o studium na naší škole na Dny otevřených dveří našeho gymnázia. Dny otevřených dní se uskuteční v budově ve Stodůlkách a to jak pro osmiletý…

Testy nanečisto z angličtiny 2024 - osmiletý obor

Aktuality |

Milí uchazeči o osmiletý obor! Přijďte si vyzkoušet test nanečisto k přijímacím zkouškám z angličtiny. První termín proběhne ve středu 24. ledna 2024, druhý termín proběhne také ve středu 21. února 2024. Test je zpoplatněn…

Otevíráme šestiletý obor ve školním roce 2024/2025!

Aktuality |

Vážení uchazeči, s radostí Vám oznamujeme, že ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat šestiletý obor! Tímto bychom Vás také srdečně chtěli pozvali na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 8. ledna 2024 v…

Vánoční Refresh

Aktuality |

Vážení čtenáři, přejeme Vám poklidné čtení vánočního Refreshe.

Zrušení obědů v pondělí 27. listopadu

Aktuality |

Vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu je ve školní jídelně ve Stodůlkách zrušeno vydávání obědů.

Třídní schůzky a konzultace

Aktuality |

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na třídní schůzky a konzultace, které se budou konat v pondělí 4. prosince 2023 ve Stodůlkách a na Klamovce. Začátek třídních schůzek a konzultací je v 16.30, předpokládaný konec…

Přivítání v novém školním roce

Aktuality |

Přivítání z Klamovky Vážení a milí rodiče, studenti a kolegové, ráda bych vás pozdravila a přivítala v novém školním roce 2023/2024, který je již devatenáctým rokem existence naší školy. Škola za tuto dobu prošla velkým…

Zkoušky nanečisto

Aktuality |

Hodila by se Vám pomoc s přípravou na přijímací zkoušky? Dlouhodobé kurzy jsou intenzivní pravidelnou přípravou, konají se ve všední dny odpoledne od začátku října do poloviny dubna. Jsme tu pro Vás. Vaše Zkoušky nanečisto…

Ředitelské volno

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, na pátek 29. září 2023 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno. Obě budovy jsou tedy uzavřené a nebude probíhat výuka. Přejeme krásný prodloužený víkend!

Přípravný kurz anglického jazyka

Aktuality |

Přípravný kurz angličtiny na naší škole je skvělou příležitostí přípravy pro uchazeče, kteří mají zájem o studium na naší škole. Součástí naší přijímací zkoušky na osmiletý obor je také test z anglického jazyka a pohovor…

Zveřejnění rozvrhů

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, z technických důvodů budou rozvrhy hodin zveřejněny zítra v odpoledních hodinách. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Třídní schůzky 4. září 2023

Aktuality |

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 4. září 2023 od 17.00 na obou budovách.

Rozvrhy hodin na školní rok 2023-2024

Aktuality |

Vážení studenti a rodiče, rozvrhy hodin na školní rok 2023-2024 budou stávajícím studentům a studentkám k dispozici 30. 8. 2023 v Bakaláři. Nově nastupujícím studentům a studentkám bude rozvrh zaslán prostřednictvím e-mailových adres jejich zákonných…

Log in

create an account