Aktuality

Přijímací řízení

V letošním školním roce došlo v oblasti podávání přihlášek k velkým změnám. Došlo k tomu po loňském roce, kdy zejména u přijímacího řízení na čtyřletá gymnázia a střední školy dlouho panovala nejistota z pohledu přijetí.

Proto letos Ministerstvo školství a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) přišly se změnami, které mají tuto nejistotu zmírnit a zajistit místo co možná největšímu počtu uchazečů. Nejvýraznější změnou je prioritizace přihlášek, kdy uchazeč jasně stanoví pořadí škol, kam se chce hlásit, a to nově u tří škol, do teď byly školy dvě.

Skrze algoritmus CERMAT poté určí, kdo se kam dostal, právě díky prioritizaci.

Další změnou, i přes jisté „porodní bolesti“, je zavedení Digitálního přihlašovacího systému, tzv. DIPSY. Pro lepší zapamatování je to také zelená postavička z dětského seriálu Teletubbies. Tento systém umožňuje snadnější podávání přihlášek, a to plně elektronicky skrze identitu občana, což do budoucna bude také jediná cesta. Dále to lze dělat po staru papírovou formou a poté hybridně, tedy částečně elektronicky s papírovým potvrzením, které se musí dodat do školy. Tento systém nabízí i zaručenou komunikaci s rodiči, což také výrazně ulehčuje všechny potřebné kroky ve správním řízení, které každé podání přihlášky zakládá.

Jak již byly zmíněny porodní bolesti, tak systém, který se stále ještě vyvíjí, nabízí přehlednější systém pro práci s přihláškami, a to pro obě strany, tedy pro nás jako školu a také pro uchazeče.

Poslední výraznou změnou je, že nově uchazeči ke konání Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) organizované CERMATem nejdou psát do všech škol, jak tomu bylo dříve, ale CERMAT sám rozřadí uchazeče dle spádovosti a kapacity jednotlivých škol pro přijímací řízení.

Tato změna vedla také k tomu, že školní část, tedy pohovory, jsme museli přesunout ze dnů konání JPZ na jiné dny, aby všichni uchazeči mohli přijít a mít tak zajištěn prostor pro pohovor. Proto bylo na Klamovce 25. března uděleno ředitelské volno, jelikož počet uchazečů nešlo obsáhnout běžným provozem. Počet uchazečů byl navíc tak velký, že jsme je museli rozdělit do dvou dnů. Druhý termín je 22. dubna, kdy budou mít ředitelské volno zase na Stodůlkách.

K již zmíněnému počtu uchazečů zde došlo k docela výraznému nárůstu zájmu o studium na našem gymnáziu, což je z velké míry ovlivněno i možností volby tří škol. Přesto i při porovnání s rokem 2022, kdy jsme otevírali naposledy všechny tři obory, stejně jako letos, jsme měli celkem 187 uchazečů ve všech oborech, letos to bylo 357. Dlouhodobě byl největší zájem o osmiletý obor, letos to byl obor šestiletý, což potvrzuje celorepublikový trend.

Na našem gymnáziu je tak výrazný převis, jelikož v každém oboru otevíráme pouze jednu třídu.

Všem uchazečům přejeme hodně štěstí!

 

2. kolo přijímacího řízení 2024/2025

Aktuality |

Vážení uchazeči, ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2024/2025 na osmiletý a čtyřletý obor. Veškeré informace o 2. kole naleznete v Kritériích přijímacího řízení 2. kola na školní rok 2024/2025.

Výsledky přijímacího řízení 2024/2025 - 1. kolo

Aktuality |

Vážení uchazeči, v příloze naleznete výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025.

Přijímací řízení

Aktuality |

V letošním školním roce došlo v oblasti podávání přihlášek k velkým změnám. Došlo k tomu po loňském roce, kdy zejména u přijímacího řízení na čtyřletá gymnázia a střední školy dlouho panovala nejistota z pohledu přijetí.…

Pozvánky ke školní části přijímacího řízení 25. března 2024

Aktuality |

Vážení uchazeči, pozvánky ke školní části přijímacího řízení konající se 25. března byly dnes odeslány. Pokud jste pozvánku neobdrželi na e-mail nebo přes portál DIPSY, tento termín školní části přijímací zkoušky se Vás netýká a…

Podávání přihlášek ke studiu

Aktuality |

Vážení uchazeči, dnešek 20. února je posledním možným dnem pro podání přihlášky ke vzdělávání. V případě, že se rozhodnete podat přihlášku fyzicky, je možné tak učinit do dnešních 16.30 v budově ve Stodůlkách.

Odkaz na den otevřených dveří 14. února 2024

Aktuality |

Vážení uchazeči, na den otevřených dveří on-line se připojíte kliknutím na tento odkaz: Odkaz na ZOOM a zadáním hesla: gmvv. Pro připojení není potřeba mít staženou aplikaci ZOOM, odkaz je funkční i pro neregistrované uživatele…

Provoz školy během jarních prázdnin

Aktuality |

Vážení uchazeči, během jarních prázdnin (5. - 9. 2. 2024) je možné odevzdat přihlášku ke vzdělávání pouze ve středu, čtvrtek a pátek od 9.00 do 13.00. Přihlášku je možné odevzdat pouze v budově ve Stodůlkách.…

Den otevřených dveří online

Aktuality |

Vážení uchazeči, vzhledem k vysokému zájmu o naše obory, bychom Vám rádi také, kromě klasického dne otevřených dveří, nabídli den otevřených dveří online, který jsme pro vás naplánovali ve dvou termínech. Online setkání proběhne skrz…

Dny otevřených dveří 2023-2024

Aktuality |

Vážení zájemci o studium, srdečně bychom chtěli pozvat všechny zájemce o studium na naší škole na Dny otevřených dveří našeho gymnázia. Dny otevřených dní se uskuteční v budově ve Stodůlkách a to jak pro osmiletý…

Testy nanečisto z angličtiny 2024 - osmiletý obor

Aktuality |

Milí uchazeči o osmiletý obor! Přijďte si vyzkoušet test nanečisto k přijímacím zkouškám z angličtiny. První termín proběhne ve středu 24. ledna 2024, druhý termín proběhne také ve středu 21. února 2024. Test je zpoplatněn…

Otevíráme šestiletý obor ve školním roce 2024/2025!

Aktuality |

Vážení uchazeči, s radostí Vám oznamujeme, že ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat šestiletý obor! Tímto bychom Vás také srdečně chtěli pozvali na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 8. ledna 2024 v…

Vánoční Refresh

Aktuality |

Vážení čtenáři, přejeme Vám poklidné čtení vánočního Refreshe.

Zrušení obědů v pondělí 27. listopadu

Aktuality |

Vážení rodiče, v pondělí 27. listopadu je ve školní jídelně ve Stodůlkách zrušeno vydávání obědů.

Třídní schůzky a konzultace

Aktuality |

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na třídní schůzky a konzultace, které se budou konat v pondělí 4. prosince 2023 ve Stodůlkách a na Klamovce. Začátek třídních schůzek a konzultací je v 16.30, předpokládaný konec…

Přivítání v novém školním roce

Aktuality |

Přivítání z Klamovky Vážení a milí rodiče, studenti a kolegové, ráda bych vás pozdravila a přivítala v novém školním roce 2023/2024, který je již devatenáctým rokem existence naší školy. Škola za tuto dobu prošla velkým…

Zkoušky nanečisto

Aktuality |

Hodila by se Vám pomoc s přípravou na přijímací zkoušky? Dlouhodobé kurzy jsou intenzivní pravidelnou přípravou, konají se ve všední dny odpoledne od začátku října do poloviny dubna. Jsme tu pro Vás. Vaše Zkoušky nanečisto…

Ředitelské volno

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, na pátek 29. září 2023 vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno. Obě budovy jsou tedy uzavřené a nebude probíhat výuka. Přejeme krásný prodloužený víkend!

Přípravný kurz anglického jazyka

Aktuality |

Přípravný kurz angličtiny na naší škole je skvělou příležitostí přípravy pro uchazeče, kteří mají zájem o studium na naší škole. Součástí naší přijímací zkoušky na osmiletý obor je také test z anglického jazyka a pohovor…

Zveřejnění rozvrhů

Aktuality |

Vážení rodiče a studenti, z technických důvodů budou rozvrhy hodin zveřejněny zítra v odpoledních hodinách. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Třídní schůzky 4. září 2023

Aktuality |

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 4. září 2023 od 17.00 na obou budovách.

Rozvrhy hodin na školní rok 2023-2024

Aktuality |

Vážení studenti a rodiče, rozvrhy hodin na školní rok 2023-2024 budou stávajícím studentům a studentkám k dispozici 30. 8. 2023 v Bakaláři. Nově nastupujícím studentům a studentkám bude rozvrh zaslán prostřednictvím e-mailových adres jejich zákonných…

Log in

create an account