School life

Zhodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí studenti,

máme za sebou I. pololetí školního roku 2020 /2021. Toto pololetí opět probíhalo nestandardním způsobem, neboť prezenční výuka byla druhý týden v říjnu k epidemiologické situaci nahrazena výukou distanční. Protože jsme v loňském roce takto vyučovali, měli jsme již připravenou a prověřenou platformu MS Teams. Učitelé i studenti s ní dobře pracovali a plně ji využívali.

Přestože vzdělávací proces probíhal nestandardně, můžeme říci, že aktivní zapojení studentů do výuky přineslo velmi pěkné výsledky. Průměrný prospěch studentů školy činil 1,56, což je srovnatelné s minulými roky. Nejlepšího prospěchu dosáhla třída 1. A (1. ročník 8G) a to s hodnotou 1,315 a 21 studentů této třídy prospělo s vyznamenáním. Výsledek je to opravdu vynikající, neboť tito studenti se museli vyrovnat i s přechodem na jinou školu, naučit se samostatně pracovat, nastavit si režim práce apod.

Z celého počtu studentů gymnázia (394) prospělo s vyznamenáním 182 studentů, což je výborný výsledek. Neprospělo  6 studentů (obdrželi jednu nedostatečnou).

Chtěla bych ocenit příkladné zapojení maturantů do distanční výuky. Ty letos jednoznačně čeká upravená podoba maturitní zkoušky.  Aktuálně platí zrušení písemné práce z českého a anglického jazyka a navýšení času pro didaktický test. Ukazuje se, že letošní maturanti budou muset prokázat daleko více schopností a dovedností, než tomu bylo v minulých letech. Budou se muset vyrovnat s nestandardní s extrémní situací, která velmi ovlivňuje jejich přípravu k maturitě.

Třída 8.B dosáhla průměru 1,45, dva studenti prospěli se samými výbornými. Druhá maturitní třída 4.D měla celkový průměr 1,8 a tři studenti prospěli s vyznamenáním.

Jménem školy mi dovolte vyjádřit poděkování všem rodičům za spolupráci a důvěru. Studentům, rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům přeji klidný průběh II. pololetí a brzký návrat nás všech do školy.

 Mgr. Hana Třebická, ředitelka školy.       

Log in

create an account