School life

Vyjádření vedení školy k návrhu předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše ve věci udělení úřední maturitní zkoušky

Premiér v minulém týdnu přednesl návrh, kdy by studentům závěrečných ročníků středních škol a gymnázií byla udělena úřední maturitní zkouška na základě průměru známek z předcházejícího období studia. Tento návrh v neděli podpořil tvrzením, že je maturita v dnešní podobě pro zaměstnavatele nezajímavá.

Situace studentů po téměř roce distanční výuky je jistě jiná, než jakou měli jejich předchůdci. Nicméně na našem gymnáziu je nastavená on-line výuka v téměř 100% dle platného rozvrhu, kdy se střídá synchronní, tedy videokonference, výuka s tou asynchronní, kdy studenti dostávají prostor na samostudium s podklady zaslanými vyučujícím. Z tohoto důvodu jsou studenti tedy připravováni na „zkoušku dospělosti“. Svědomitě k tomu přistupují jak samotní maturanti, tak i vyučující, kteří se snaží studentům vytvořit co nejlepší podmínky.

Z tohoto důvodu nesouhlasíme s navrhovaným postupem. Zároveň je to vnášení další nejistoty do vývoje tohoto školního roku. Studenti se nyní připravují na schválenou verzi maturity bez písemných prací. Tento moment je tedy značně demotivující a to jak pro ně, tak pro vyučující.

Pokud je třeba změnit maturitní zkoušku jako takovou, je možné provést reformu, jenž by tuto skutečnost reflektovala a byla součástí většího měněného celku. Ovšem po náležité společenské diskuzi, kdy by výsledkem byla obecně přijatá shoda.

Úřední maturita nemůže být prvním krokem k této reformě.

Za vedení školy Bc. Martin Zelinka

Log in

create an account