School life

Studentské volby do poslanecké sněmovny

V pondělí 21. září 2021 a v úterý 22. září 2021 proběhly na Klamovce Studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Studentské volby jsou projektem organizovaným JSNS (dříve Jeden svět na školách) a Člověkem v tísni, do kterého se mohou zapojit všechny střední školy v ČR. Hlasovat ve Studentských volbách má právo každý student střední školy, kterému je ke dni voleb 15 a více let. Účelem projektu je nasimulovat pro studenty průběh voleb tak, aby byli připraveni na reálné volby až jim bude 18 a také udělat volební průzkum právě mezi studenty. Proto se Studentské volby konají několik týdnů před reálnými volbami.

Letos na podzim probíhají volby do Poslanecké sněmovny. Přípravy probíhaly narychlo a často se zdálo, že i chaoticky, ale o to větší to byla zábava, nebo ne? Garanti Studentských voleb byli Mgr. Martin Zelinka a Mgr. Jana Mazaná, kteří s přípravami a organizací pomáhali. Volební urna nám byla propůjčena Městskou částí Praha 5, zbytek materiálů (hlasovací lístky, pokyny pro voliče, pokyny pro komisi, plakáty atd.) jsme si vytiskli ze stránek JSNS. Na přípravě a organizaci se podílely kvinty osmiletého oboru (5.A a 5.C), a to hlavně sezením ve volební komisi. V komisi museli být vždy tři lidé, z nichž alespoň dva by měli být přítomni při úkonech, jako je vydání hlasovacího lístku, evidence studenta v seznamu apod.

Studenti měli na výběr z 22 politických stran, koalic či hnutí, z nichž měli na hlasovacím lístku zakroužkovat právě jednu. Volby probíhaly v kmenové učebně třídy 5.A, kde byla během obou dnů voleb postavena velká volební urna, plenta s plakáty politických stran, pokyny pro voliče a stoleček pro označení hlasu. Volby navštívilo celkem 75 studentů z Klamovky a nasbírali jsme celkem 72 platných hlasů. Tato účast byla nad naše očekávání, z čehož máme obrovskou radost, protože je vidět, že nám, studentům, není politická budoucnost České republiky ukradená.

Vyhrála koalice SPOLU (43 %), poté koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ (25 %), za nimi Strana zelených (18 %) a další strany měly pod 5 %, tudíž by se do sněmovny nedostaly. Mezi výsledky na naší škole a celkovými výsledky byly jisté rozdíly, například v celostátních Studentských volbách vyhráli PIRÁTI a STAROSTOVÉ (30,4 %) a SPOLU (29,4 %) byli až za nimi, na třetím místě bylo ANO 2011 (8,5 %) a Strana zelených (7,1 %) na místě čtvrtém, ostatní strany by se do PSPČR nedostaly, protože měly pod 5 %. Celé výsledky Studentských voleb 2021 na GMVV naleznete v příloze, výsledky celostátních voleb na stránkách https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb.

Tímto bych rád poděkoval za příležitost být předsedou studentské volební komise pro Studentské volby 2021 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na naší škole a také bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a organizaci celého projektu, zejména paní Mgr. Mazané a třídám 5.A a 5.C. Tento projekt tedy považuji za dokončený, a i přes menší nedostatky úspěšně provedený.

Filip Kruglov
jmenovaný předseda studentské volební komise pro Studentské volby 2021 na GMVV

Log in

create an account