School life

Vítej Ámosi!

Vítej, Ámosi!

V roce 1658 vydal nejslavnější český učitel, spisovatel, filozof a světoběžník Jan Ámos Komenský svou knihu Orbis Sensualium Pictus neboli Viditelný svět v obrazech (Svět v obrazech). Toto unikátní dílo se brzy stalo nejpoužívanější učebnicí pro vzdělávání na školách po celé Evropě a Severní Americe a bylo za svou dobu přeloženo do desítky světových jazyků. Za úspěch může kniha vděčit své kompozici, kterou učitel národů při psaní použil. Jednalo se konkrétně o doplnění textů o obrazové materiály, které lépe uvozovaly dané téma a umožnily tak čtenářům lépe pochopit problematiku, ať už se jednalo o biologii, občanskou nauku či náboženství. Tento vzor pro učebnice používáme dodnes a ani si neuvědomujeme, jak průlomová byla myšlenka spojit text a obrazový materiál. Svět se ale rapidně mění a digitalizace přináší nové výzvy a také možnosti, jak efektivně vyučovat. Proto je na čase na tyto změny adekvátně reagovat.

Technologiemi se dnešní vzdělávání jen hemží, jelikož máme možnosti využít počítače, projektory, smart boardy, 3D tiskárny, virtuální realitu a třeba také robotické skládačky. Tyto technologie je třeba žákům poskytnout, avšak je velice důležité nezapomenout na tradiční formu výuky, která nepochybně stále do škol patří. Každá škola tak musí namíchat zdravý mix různých způsobů vzdělávání, aby nabídla žákům co nejkomplexnější formu vzdělávání, která je připraví na budoucnost. O to se na naší škole snažíme, a proto třídy vybavujeme moderními technologiemi, a dokonce realizujeme vznik digitální laboratoře, kde si žáci budou moci osahat a naučit se s těmi nejmodernějšími technologiemi, které jsou na trhu k dispozici. Digitalizace je však mnohem komplexnější, než jen na poli samotného vzdělávání, což je třeba si uvědomit a nehledět na technologie jen jako na učební pomůcky. Digitalizace přinesla i nové formy komunikace, které umožňují interaktivnější a snadnější komunikaci mezi žáky, učiteli, rodiči a institucemi, které jsou do procesu vzdělávání zapojeny. 

Proto jsme se rozhodli, že na naší škole zmodernizujeme jeden z nejstarších a nejméně efektivních komunikačních nástrojů, který na školách existuje – nástěnka. Obdélníkový kus korku, na který každý den vyvěšujeme důležité informace o chodu školy, ať už se jedná o změny v rozvrzích, suplování či důležité informace k akcím školy. Modernizace něčeho tak primitivního se zdá jako nemožná, ale my jsme našli toho správného partnera. Totiž tak jak modernizoval školství Jan Ámos Komenský v 17. století, dnes modernizuje tuto oblast česká firma, která si za své jméno vzala příznačně jméno Ámos. Jejich dotyková digitální nástěnka, kterou jsme do naší školy hned dvakrát pořídili, nabízí široké možnosti využití a spojuje zábavu a nauku a zároveň funguje jako zdroj důležitých informací, vše na jednom místě. Našeho Ámose postupně začínáme objevovat a brzy budeme využívat celý jeho potenciál a budeme se podílet i na jeho dalším vývoji, který by v budoucnu mohl představit i aplikaci pro chytré telefony. V tomto ohledu je tento systém revoluční, jako byla kniha Jana Ámose Komenského Orbis Sensualium Pictus, zkráceně Orbis Pictus. V podání firmy Ámos Vision do školství přichází novější verze této knihy a to digitální nástěnka, neboli Orbis Pictus Virtualis.

Doufáme, že se vám, a hlavně žákům, bude nástěnka Ámos líbit a že bude plně využívána.

Vítej, Ámosi!

 

Log in

create an account