School life

#STANDWITHUKRAINE

Hned od počátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu jsme se intenzivně snažili pomoci ukrajinským rodinám, které byly nuceny opustit svou rodnou zem a zamířit směrem do bezpečné střední a západní Evropy. Nejrychlejší pomocí, kterou jsme rodinám zajistili, s obrovskou pomocí rodičů a studentů, bylo ubytování ve sportovní hale na Stodůlkách. Hned během prvního týdne jsme tak ubytovali sedm rodin, a protože se jednalo výhradně o rodiny s dětmi, začali jsme pracovat na vzniku ukrajinských tříd na naší škole. V průběhu jarních prázdnin jsme zajistili pedagogický sbor, který je tvořen pěti ukrajinskými učitelkami a jedním ukrajinským učitelem. Od 14. března máme oficiálně otevřené dvě třídy po patnácti ukrajinských studentech. Jedna třída je určena pro studenty nižšího stupně a druhá je určena pro studenty stupně vyššího. Dalším krokem je otevřít také třídu pro děti předškolního věku, která je také momentálně potřeba. Na celé této iniciativě jsme však spolupracovali se spřátelenými institucemi, kterým bych chtěl touto cestou z celého srdce poděkovat. Třídy a pedagogický sbor bychom nebyli schopni takto rychle vybudovat, nebýt zástupců Domu národnostních menšin, kteří nám pomohli zajistit jak pedagogy, tak studenty. Další obrovské díky patří české firmě Santal, od které dlouhodobě odebíráme školní nábytek. Firma Santal nám v bleskovém čase pomohla vybavit třídu pro první stupeň a tím zajistit vhodné prostředí pro nejmladší studenty. Nyní jsme v procesu vytváření vhodného prostředí pro školku, na kterém spolupracujeme s firmou FINEP, která v blízkosti naší školy staví developerské projekty. Jako škola jsme chtěli jít příkladem a najít cestu, jak nejefektivněji ukrajinským rodinám pomoci. Spojili jsme se tedy s institucemi, které tento náš záměr sdílejí a jsme rádi, že se nám podařilo náš plán zrealizovat. Pomoc však nekončí a my chystáme otevření dalších tříd, zajištění dalších služeb a zprostředkování všeho, co ukrajinské rodiny potřebují k přetrvání tohoto nešťastného období. 

Všem patří obrovské DÍKY!

Dále jsme u příležitosti otevření dvou ukrajinských tříd na naší škole uspořádali akci Pátek pro Ukrajinu, kde jsme chtěli oficiálně zahájit ostrou výuku dvou ukrajinských tříd a hlavně přivítat rodiče ukrajinských dětí, které do těchto tříd docházejí. Na akci jsme pozvali ukrajinského velvyslance, jeho excelenci Yevhena Perebyinise, který dorazil i se svou manželkou Olhou Perebyinis. Zároveň jsme u nás s radostí přivítali starostu městské části Praha 13 Davida Vodrážku a také zakladatelku našeho gymnázia, nyní starostku městské části Praha 5 a poslankyni Parlamentu ČR Renátu Zajíčkovou. Na akci nemohla chybět také Olga Mandová, zástupkyně Domu národnostních menšin, bez které by celá naše iniciativa nemohla vzniknout. Krásným a dojemným okamžikem bylo pěvecké vystoupení ukrajinských dětí. Do příprav a samotného průběhu se zapojili i naše studentky, které si zaslouží obrovské poděkování. Prohlédněte si fotografie z této akce plné emocí a vzájemného porozumění.

Mgr. Šimon Zajíček, jednatel školy

 

Log in

create an account