Projektová výuka

Projekt ,,Společně si rozumíme GMVV"

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. realizátorem projektu "Společně si rozumíme GMVV" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001277, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 1 082 534 Kč.

Log in

create an account