Školní magazín REFRESH

Školní zpráva o výsledcích společné části maturitní zkoušky – zkušební období jaro 2020

Školní zpráva o výsledcích zkoušek společné části MZ je dokument, jehož prostřednictvím se vedení školy a učitelům povinných maturitních předmětů zprostředkuje porovnání jednotlivých tříd a školy se školami obdobného zaměření.
(červená čísla = celkem gymnázia v ČR)

Volba předmětů povinných zkoušek společné části

Počet přihlášených žáků celkem             50      100 % 

Český jazyk 50 100 %
Matematika 0 0 %
Cizí jazyk AJ 50 100 %

Souhrnné výsledky MZ, jejích částí a předmětů povinných zkoušek společné části MZ

Maturitní zkouška celkem:

Počet přihlášených 50 100 %
Konal 50 100 %


Průměrný dosažený % skór – žáci, kteří zkoušku dokončili
(Podíl dosaženého počtu bodů z maximálního dosažitelného)

ČJL 75,5 % / 81,2 %
ANJ 92 % / 90,3 %

Hrubá míra neúspěšnosti

(procentním vyjádřením podílu těch, kteří zkoušku nekonali nebo zkoušku konali neúspěšně, na celkovém počtu přihlášených)

ČJL 4,7 % / 3,4 % 3 žáci neuspěli
ANJ 0 % / 7,8 % všichni žáci uspěli

Čistá míra neúspěšnosti

(procentním vyjádřením podílu těch, kteří zkoušku konali neúspěšně, na celkovém počtu přihlášených)

ČJL 4,7 % / 2,6% 3 žáci neuspěli
ANJ 0 % / 0,8 % všichni žáci uspěli

Závěr: Míra neúspěšnosti žáků je prezentována dvěma ukazateli – hrubou a čistou neúspěšností. Oba dva ukazatele mají svoje místo, nejsou příliš zastupitelné a je dobré pro popis neúspěšnosti využít obou. Školy totiž volí různé strategie. Některé mají vysoké nároky na připuštění žáků k maturitní zkoušce, jiné naopak nechávají rozhodnutí o žákově budoucnosti na samotné maturitě. Proto se hrubá neúspěšnost týká všech přihlášených a čistá neúspěšnost pouze těch, kteří zkoušku skutečně skládali.

Hrubá neúspěšnost vypovídá o tom, jak velká část z celkového počtu přihlášených k maturitní zkoušce nedostala v jarním zkušebním období maturitní vysvědčení. Do neúspěšných tento ukazatel zahrnuje všechny přihlášené, kteří se z těch či oněch důvodů nedostavili ke zkoušce, nebo kteří se dostavili a zkoušku nesložili úspěšně.

Čistá neúspěšnost se již týká pouze těch, kteří se ke zkoušce dostavili, a zkoušku tedy konali, a těch, kteří svou neúčast neomluvili nebo byli ze zkoušky vyloučeni. Mezi neúspěšné v tomto případě patří ti, kteří „nedosáhli“ na mezní hranici úspěšnosti zkoušky, zkoušku nekonali a svou neúčast neomluvili, nebo byli ze zkoušky vyloučeni.

Český jazyk – rozbor jednotlivých částí MZ

Komplexní zkouška – podíl známek

Výborný 15,5 % / 39,7 %
Chvalitebný 54 % / 39,4 %
Dobrý 19,2 % / 16,3 %
Dostatečný 6,7 % / 2,8 %
Nedostatečný 4,7 % / 3 %

Průměrný dosažený % skór – žáci, kteří zkoušku dokončili
(Podíl dosaženého počtu bodů z maximálního dosažitelného)

Didaktický test

Průměrné skóre       75,5 % / 76,8 %

Ústní zkouška

Průměrné skóre       80,7 % / 85,6 %

Závěr: Žáci dosáhli v obou částech výsledky srovnatelné s celostátními.

Anglický jazyk – rozbor jednotlivých částí MZ

Komplexní zkouška – podíl známek

Výborný 77,4 % / 49,9 %
Chvalitebný 19,2 % / 10,4 %
Dobrý 0 % / 6,7 %
Dostatečný 2,2 % / 3,2 %
Nedostatečný 0 % / 6,1 %

Průměrný dosažený % skór – žáci, kteří zkoušku dokončili 

(Podíl dosaženého počtu bodů z maximálního dosažitelného)

Didaktický test

Průměrné skóre       93 % / 93 %

Ústní zkouška

Průměrné skóre       89,7 % / 89,4 %

Závěr: Žáci dosáhli v obou částech lepších výsledků ve srovnání s celostátními.

Vyhodnotila a zapsala 16. 9. 2020 Mgr. Hana Třebická

Červnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, přinášíme Vám poslední číslo REFRESHe v tomto školním roce. Dočtete se zde mimo jiné o letošních maturitních a přijímacích zkouškách nebo také o skvělém sportovním úspěchu našeho studenta. Přejeme Vám příjemné čtení a…

Zhodnocení jednotlivých sekcí

Školní magazín REFRESH |

PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE Ve II. pololetí tohoto školního roku se vzhledem k epidemiologické situaci snažili všichni členové přírodovědné sekce zajistit plnohodnotnou výuku převážně formou online. Od září školního roku 2021/22 se opět budou všichni členové snažit…

Přijímací zkoušky 2021

Školní magazín REFRESH |

V tomto školním roce opět vlivem pandemie nemoci covid-19 došlo ke změně v konání přijímacích zkoušek. Hlavní změnou byl posun termínu konání z dubna na květen. Dále také možnost zrušení přijímacího řízení, či konání pouze…

Březnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, po třech měsících Vám přinášíme další číslo školního časopisu REFRESHe. Přejeme Vám příjemné čtení a hlavně klid a pohodu.GMVV

Školní testování z anglického jazyka

Školní magazín REFRESH |

V únoru letošního roku proběhlo každoroční testování závěrečného ročníku osmiletého oboru našeho gymnázia. Třída 8.B skládala simulovanou zkoušku z anglického jazyka podle vzoru standardizované Cambridgeské zkoušky CAE. Stejně jako život v celé zemi, byl i…

"Víte,že..." 2021

Školní magazín REFRESH |

Žáci opustili školu, prezenční výuka se změnila na distanční. I přes to se tříčlenný tým učitelů, s hlavní organizátorkou soutěže profesorkou Dagmar Hájkovou, rozhodl uskutečnit soutěž „Víte, že…“. Soutěž má jistou tradici, ve které jsme…

Rozsviť SI! ve třídnických online hodinách

Školní magazín REFRESH |

Online výuka, izolace, oslabování mezilidských vztahů, pasivita, smutek … To nás může v tomto období doprovázet. Proto naše třídy (3.C, 4. A a 4.C) využily nabídku Skautského institutu na vedení třídnických hodin v online prostředí…

Shrnutí soutěže "Víte, že..."

Školní magazín REFRESH |

Žáci opustili školu, prezenční výuka se změnila na distanční. I přes to se tříčlenný tým učitelů, s hlavní organizátorkou soutěže profesorkou Dagmar Hájkovou, rozhodl uskutečnit soutěž „Víte, že…“. Soutěž má jistou tradici, ve které jsme…

Vánoční REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, zde naleznete poslední vydání letošního školního magazínu. Přejeme Vám poklidné vánoční svátky a úspěšný start nového roku.

Maturitní zkouška 2021

Školní magazín REFRESH |

Maturita je zkouška zakončující úplné středoškolské vzdělání. Slovo „maturita“ pochází z latinského slova maturitas (zralost). V minulosti se na území někdejšího Československa tato zkouška oficiálně označovala jako „zkouška dospělosti“. Podle školského zákona se maturitní zkouška…

Jazyková sekce a distanční výuka

Školní magazín REFRESH |

Stejně jako na jaře si online výuka do jisté míry kladla za cíl nahradit/simulovat standardní, prezenční výuku. Distanční hodiny byly pojaty částečně jako samostudium či samostatná práce a částečně jako videokonference. Navzdory časové náročnosti se…

Zhodnocení prvního čtvrtletí školního roku 2020/2021

Školní magazín REFRESH |

Letošní školní rok začínal ve znamení návratu po jarní vlně korona virového onemocnění. Plno vyučujících se soustředilo na dohnání ztráty, která naštěstí byla díky distanční výuce malá. Další ztráta byla v rámci třídních kolektivů a…

Distanční výuka očima studentů 6.A

Školní magazín REFRESH |

Dle našeho názoru se učitelé i studenti na našem gymnáziu zvládli velmi rychle adaptovat na nový režim distanční výuky. Mimo občasné technické komplikace funguje vše již od počátku dobře, žáci a profesoři spolu navzájem komunikují…

2. cíl školního roku 2020/2021

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, v tomto článku bychom Vám rádi představili druhý cíl školy pro letošní školní rok, který je zaměřen na implementaci digitální výuky. IMPLEMENTACE DIGITÁLNÍ VÝUKY Digitální technologie se stále více stávají běžnou součástí lidského…

1. cíl GMVV pro školní rok 2020/2021

Školní magazín REFRESH |

P-U-M-A Již na konci loňského školního roku nám bylo jasné, že prioritou školy nebude od září ani tak zprostředkování učiva, jako adaptace studentů na školní prostředí a znovunavázání vztahů mezi studenty. Tudíž jsme si již…

REFRESH - říjen 2020

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, v říjnovém REFERSHi se dočtete vše důležité o distanční výuce, o proběhlých a plánovaných akcích, o úspěchu naší studentky, můžete zhlédnout medailonek s naší terciánkou a mnoho dalšího. Přejeme pohodové říjnové dny!

Vyhodnocení vnější komunikace školy

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, v příloze naleznete zpracované vyhodnocení dotazníkového šetření, které se týká vnější komunikace naší školy.

Pozdrav od Renáty Zajíčkové

Školní magazín REFRESH |

Milí rodiče a studenti, vypadá to, že podzim bude opět ve znamení distanční výuky, omezeného společenského života a mimořádných pravidel. Zdá se, že prožíváme období, které jsme si donedávna nedokázali představit. Všechno hladce plynulo a…

Evropský den jazyků

Školní magazín REFRESH |

Ve čtvrtek 24. září se v budově na Stodůlkách uskutečnil celoškolní projekt Evropský den jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví od roku 2001 každoročně 26. září. Vyučující cizích jazyků připravili pro studenty nižšího…

Školní zpráva o výsledcích společné části maturitní zkoušky – zkušební období jaro 2020

Školní magazín REFRESH |

Školní zpráva o výsledcích zkoušek společné části MZ je dokument, jehož prostřednictvím se vedení školy a učitelům povinných maturitních předmětů zprostředkuje porovnání jednotlivých tříd a školy se školami obdobného zaměření. (červená čísla = celkem gymnázia…

FRESH září

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, se začátkem měsíce září vám posíláme zpravodaj FRESH, v kterém se dočtete vše podstatné o novém školním roce. Nezapomeňte sledovat naše webové stránky, FB a Instagram. Připomínáme také možnost vyplnit krátký dotazník k…

Červnový FRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, i letos jsme pro vás připravili závěrečný účet letošního školního roku ve formě FRESHE speciálu. Toto číslo shrnuje výsledky maturitních a přijímacích zkoušek. Obojí je pro každou školu tím pomyslným vrcholem celoročního úsilí.…

Květnový FRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás další vydání měsíčníku FRESH. Najdete v něm články jako například hygienická pravidla na škole v době pandemie, postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2.…

Log in

create an account