Soutěže

Školní anglická olympiáda

Navzdory tomu, že tradiční anglická olympiáda se letos z mnoha důvodů na celostátní úrovni nekoná, naše anglická jazyková sekce pod vedením PhDr. Mariany Pípalové uspořádala tuto soutěž alespoň pro naše gymnázium, a to online. Studenti tak měli možnost si své znalosti poměřit alespoň se spolužáky z jiných tříd a ročníků. I tento rok byli účastníci rozdělení do 3 věkových kategorií a hodnoceni v rámci možností svých dosažených znalostí a to ve dvou kolech.

V první kategorii se účastnili žáci prim a sekund osmiletého gymnázia. Tato kategorie byla letos nejméně početná, protože se jí účastnili studenti dvou tříd ze dvou ročníků. Druhou kategorii tvořili žáci tercií a kvart z osmiletého gymnázia a prim a sekund šestiletého gymnázia, a protože to jsou studenti z šesti různých tříd, tvořila tuto kategorii i nejpočetnější skupina dvanácti účastníků. Třetí kategorie se skládala ze studentů vyššího gymnázia vyjma maturitního ročníku. 

První kolo se konalo v podobě písemného testu online, ve čtvrtek dne 11.2. 2021. V této části si naši studenti ověřili své porozumění poslechu, paměť v části zaměřené na slovní zásobu a orientaci a pochopení psaného textu. Po prvním kole se ujali vedení ve svých kategoriích Oliver A., Fedor M. a Lorenzo S. s Kristýnou B.
Následující týden, dne 18.2. 2021, pak proběhla rozhodující konverzační část soutěže, a to formou videokonference před komisí skládající se ze třech vyučujících-angličtinářů: paní profesorek Moiseevy, Greenidge a rodilého mluvčího Matta Wagnera. Umění komunikovat a reagovat na podněty vyučujících a svých kolegů v angličtině bylo hodnoceno hned z několika úhlů: soutěžící prokazovali nejen spontánní gramatiku, bohatost slovní zásoby, ale i výslovnost a umění vyjádřit své názory srozumitelně. Tato část byla hodnocena třemi vyučujícími nezávisle k dosažení maximální objektivity. V tomto kole obhájil své prvenství Oliver A. a Lorenzo  S. v první a třetí kategorii. V druhé kategorii se vyhoupl do vedení Eric B. a zaujal tak místo vedle Fedora M., který svou pozici ve vedení taktéž udržel.

Všem soutěžícím děkujeme za aktivní účast a vítězům velice gratulujeme. První 3 místa obdrží diplom, 1. místa pak balíček s krásnými cenami poštou. :)  

Zpracovala M.A. Lucie Greenidge

Ústy básníka 2024

Soutěže |

Vážení studenti, rádi bychom vás pozvali na 11. ročník soutěže v recitaci hispanofoních autorů"Ústy básníka" s letošním tématem - Láska a přátelství. Přihlášení do soutěže naleznete ZDE. Datum konání soutěže je 14. května 2024.Deadline pro…

12. ročník soutěže Němčina mě baví

Soutěže |

Vážení vyučující německého jazyka, milí studenti, Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. a nakladatelství Hueber Verlag Vás zvou na již tradiční motivační zábavnou soutěž pro žáky německého jazyka „Němčina mě baví" - „Deutsch macht…

1. ročník vědomostní soutěže Na lovu

Soutěže |

Jednou se chtěl geograf Zbyněk Pokorný přijít podívat na výuku zeměpisu na Klamovce. Asi původně zamýšlel klasickou výuku, ale já mu připravil něco neklasického. Přišel, a aniž by tušil, stal se hned lovcem v soutěži…

Zábavně vzdělávací soutěž Němčina mě baví

Soutěže |

Ve středu 7. prosince 2022 proběhl v budově na Klamovce již 11. ročník soutěže „Němčina mě baví“, kterou naše gymnázium pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber. Letošní ročník nesl označení „Typisch DACH“. Mezi soutěžními úkoly…

Ústy básníka 2022

Soutěže |

Soutěž v španělské recitaci V pondělí 7. listopadu 2022 proběhl v institutu Cevro již 10. ročník soutěže „Ústy básníka“, kterou naše gymnázium pořádá. Jako téma básní letošního ročníku byl vybrán „HUMOR“. O soutěž, stejně jako…

Němčina mě baví - 7. prosince 2022

Soutěže |

Vážení vyučující německého jazyka, Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. a nakladatelství Hueber Verlag by Vás zvou na již tradiční motivační zábavnou soutěž pro žáky německého jazyka „Němčina mě baví“ - „Deutsch macht mir…

10. ročník soutěže "Ústy básníka" 7. listopadu 2022

Soutěže |

Milí studenti, rádi bychom vás pozvali na již 10. ročník soutěže v recitaci hispanofoních autorů "Ústy básníka" Přihlášení do soutěže ZDE Datum konání soutěže je 7. listopadu 2022. Deadline pro přihlášení je 21. října 2022.…

Naši studenti v soutěžích

Soutěže |

Ekonomická manažerská soutěž UNISIM V uplynulém měsíci se naši studenti mohli zúčastnit ekonomické manažerské soutěže UNISIM (www.unisim.cz). Jednalo se o studenty VG a celkem se zúčastnilo 18 studentů rozdělených po dvou do devíti týmů. Do…

Best in English

Soutěže |

Studenti vyššího gymnázia se 26. listopadu zúčastnili mezinárodní soutěže v anglickém jazyce BEST IN ENGLISH 2021. Celkem se této soutěže zúčastnilo 17223 studentů z 595 středních škol z 32 zemí. Nejlepšího výsledku z našeho gymnázia…

Zeměpisná olympiáda

Soutěže |

Milí studenti, letos máte možnost se zúčastnit Zeměpisné olympiády (www.zemepisnaolympiada.cz). Jedná se o soutěž pro žáky, kteří se zajímají o zeměpis a vše, co s tímto předmětem souvisí. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší mimo jiné…

Jubilejní 10. ročník německé soutěže "Němčina mě baví"

Soutěže |

Vážení vyučující německého jazyka,Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. a nakladatelství Hueber Verlag by Vás zvou na motivační zábavnou soutěž pro žáky německého jazyka „Němčina mě baví“ - „Deutsch macht mir Spaß“. Cílem této…

Hlasování v soutěži

Soutěže |

Naši studenti se zúčastnili soutěže pořádané Velvyslanectvím Spojených států mexických - This is my Mexico na téma Nezávislost Mexika. Mezi výtvory v tomto odkazu jsou i výtvory našich studentů. Studentům děkujeme za účast a vy…

Výsledková listina "Němčina mě baví"

Soutěže |

Vážení soutěžící, v příloze naleznete výsledkovou listinu letošního ročníku soutěže "Němčina mě baví". Soutěžícím, kteří se umístili do pátého místa byly zaslány ceny a diplomy poštou. Všem zúčastněným velice gratulujeme a ještě jednou děkujeme!

Školní anglická olympiáda

Soutěže |

Navzdory tomu, že tradiční anglická olympiáda se letos z mnoha důvodů na celostátní úrovni nekoná, naše anglická jazyková sekce pod vedením PhDr. Mariany Pípalové uspořádala tuto soutěž alespoň pro naše gymnázium, a to online. Studenti…

Německá soutěž "Němčina mě baví" 2021

Soutěže |

Vážení ředitelé škol, vážení pedagogové, vážení studenti, dovolujeme si Vám pozvat na německou soutěž „Němčina mě baví“, kterou naše škola společně s nakladatelstvím Hueber Verlag každoročně pořádá. V dokumentech naleznete všechny potřebné informace ke konání…

Výsledky 1. kola GEO soutěže - aneb o nejlepšího geografa Klamovky

Soutěže |

1. kolo – výsledky (1.-20. místo) 1. Kristýna B. 25 466 b. 11. Daniel H. 20 869 b. 2. Viktor P. 25 065 b. 12. Jakub T. 20 316 b. 3. Sandra P. 24 640…

GEO soutěž

Soutěže |

 O co se jedná?Jedná se o geografickou soutěž plnou zajímavých informací. Kdo může soutěžit?Studenti vyššího gymnázia na Klamovce, kteří mají zeměpis. Kdy bude soutěž probíhat?Každý kalendářní měsíc bude spuštěno jedno kolo, celkem budou 4 kola…

Výsledková listina - "Víte, že?"

Soutěže |

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům gratulujeme!

Školní soutěž - Víte, že?

Soutěže |

Vážení studenti a zaměstnanci školy, neváhejte a přihlaste se do dalšího ročníku vědomostní soutěže "Víte, že?". Více informací naleznete v příloze.

Ústy básníka 2020 ONLINE: Vyhlášení

Soutěže |

Letošní ročník soutěže v recitaci španělské poezie Ústy básníka proběhl ONLINE. Vzhledem k opatřením v souvislosti s onemocněním Covid-19 nemohl proběhnout, tak jak jsme zvyklí, přesto jsme ale o tak oblíbenou soutěž nechtěli přijít. Do…

9. ročník soutěže Ústy básníka 2020 ONLINE

Soutěže |

Jsme velmi rádi, že vás i letos můžeme společně s Velvyslanectvím Španělska, Velvyslanectvím Mexika a Velvyslanectvím Kuby pozvat na již 9. ročník soutěže ve Španělské recitaci "Ústy básníka". Letošní ročník se kvůli opatřením s nemocí…

Log in

create an account