Proběhlo na GMVV

Exkurze do Osvětimi a Terezína

Osvětim

Ve druhé polovině listopadu se studenti vyššího gymnázia zúčastnili dvoudenní exkurze do Polska, aby navštívili koncentrační tábor Osvětim a rovněž historické město Krakov a nedaleké solné doly Wieliczka. Primárním cílem zájezdu byla návštěva Osvětimi a vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau, kde měli studenti v doprovodu anglicky hovořících průvodců možnost seznámit se s fungováním tábora, osudy vězňů a průběhem holocaustu. Žáci byli poučeni o stinných stránkách historie přímo na místě, kde se hrůzy druhé světové války odehrávaly, a odnesli si nové poznatky a také hluboký zážitek.

Druhý den proběhla návštěva solného dolu Wieliczka, který nás ohromil svou rozlehlostí a majestátností, a rovněž centra Krakova s exkurzí do hradu Wawel, kde byli studenti seznámeni s historií města a polského národa. Doufáme, že příští rok zájezd opět zopakujeme, aby žáci mohli nadále poznávat historii a kulturu našich sousedů.

PhDr. Kristýna Bernardová

Terezín

Ve dnech 4. a 5. 12. 2023 se většina studentů tříd 2. E a 4. A (celkem 40 studentů) zúčastnila výjezdu do Terezína na prohlídku ghetta, Malé pevnosti (bývalého vězení gestapa) a pevnosti samotné. Pedagogický doprovod tvořili Mgr. Zdeněk Švajda, Mgr. Antonín Kadlec a Mgr. Tereza Prošková.

Akce začala již v předstihu vypracováním pracovních listů, které poskytli pracovníci Památníku Terezín vedoucí projektu prof. Šandové a které nás přichystaly základní teoretickou přípravou.

Po příjezdu a ubytování jsme první den zahájili úvodním představením programu, následovala prohlídka ghetta pod vedením zaměstnanců Muzea ghetta. Studenti se mohli seznámit s realitou fungování terezínského ghetta, nelidských podmínek a nedodržování základních lidských práv v Protektorátě, zejména pak v ghettu samotném, ale také s působením nacistické propagandy (film Město darované); prošli jsme si několik částí prohlídkového okruhu – objekty muzeí, hromadnou ubytovací místnost, tajnou modlitebnu a hřbitov s krematoriem. Průvodci všude umožnili dotazy a často také aktivně zapojovali studenty do průběhu prohlídky.

Po návratu do našeho dočasného bydliště, Magdeburských kasáren, a večeři, jsme si užili prohlídku pevnosti. Nezbytná teoretická část (historie a příčiny výstavby pevnosti, obranné a zbrojní systémy, jednotlivé části pevnostního města) byla přiměřeně dlouhá, následně přišla studenty nejlépe hodnocená pasáž – chodby pevnosti nám ozářily plameny svíček, při prohlídce jsme totiž použili kahánky s živým ohněm. Završením pak byla možnost pro zájemce projít si část chodeb za úplně tmy (bez jakéhokoli zdroje světla). Zájem měli úplně všichni a společný zážitek průchodu nízkou a úzkou chodbou všichni také zvládli bez větších komplikací, naopak si jej po jeho skončení pochvalovali.

Druhý den nás čekala prohlídka Malé pevnosti, bývalého vězení nejdříve rakouského, posléze nacistického. Prohlídka byla poutavá, průvodkyně velmi odborně zdatná, nicméně interaktivních možností pro studenty zde tolik nebylo. Zájemci mohli klást dotazy, ale v mojí skupince se tak příliš nedělo, kromě mých dotazů studenti vznesli jeden jediný.

Poslední částí programu bylo promítání filmu Hlasy dětí, po úvodní přípravě, která vesměs zahrnovala oživení informací z prvního i druhého dne, a následovala diskuse. Závěrem mohli studenti program zhodnotit.

Výjezd hodnotím kladně z hlediska získaných informací i posilování vztahů mezi studenty a doporučuji akci pro studenty kvart v příštím školním roce.

 

Mgr. Zdeněk Švajda, vedoucí akce

 

Maturitní ples

Proběhlé akce |

V pátek 1. března 2024 si pro vás naši maturanti z tříd 8. B a 6. E připravili, jako již každý rok, maturitní ples. Ten se konal v překrásných prostorách Majakovského sálu v Národním domě…

Imatrikulace

Proběhlé akce |

Dne 1. března 2024, měla třída 1. A imatrikulaci v Majakovském sále. V 18 hodin se rodiče a všichni účastníci pohodlně usadili na svá místa a začal program. Nastoupili jsme na znělku Star Dance a…

Spolupráce s japonskou školou

Proběhlé akce |

V období covidové pandemie a dálkové výuky musela být přerušena řada dlouholetých nadstavbových školních aktivit a akcí. Jednou z těch, které se v letošním roce podařilo k naší radosti obnovit, je spolupráce s Japonskou školou…

Exkurze do Osvětimi a Terezína

Proběhlé akce |

Osvětim Ve druhé polovině listopadu se studenti vyššího gymnázia zúčastnili dvoudenní exkurze do Polska, aby navštívili koncentrační tábor Osvětim a rovněž historické město Krakov a nedaleké solné doly Wieliczka. Primárním cílem zájezdu byla návštěva Osvětimi…

Výměnný pobyt v Córdobě ve Španělsku

Proběhlé akce |

V říjnu jsme absolvovali výměnný pobyt ve Španělsku. Celý týden jsme byli ubytováni u španělských rodin ve městě Córdoba, která se nachází na jihu Španělska, v Andalusii, přibližně 2 hodiny od Málagy. Každý z nás…

Mikuláš

Proběhlé akce |

Mikuláše s čerty a anděly můžeme na rozdíl od Halloweenu považovat na naší škole za dlouhodobou tradici. Po covidové odmlce nás navštívili již po třetí a jako vždy nám udělali velkou radost. Zlobivcům udělili čerti…

Akce BELUŠKA

Proběhlé akce |

V říjnu byl pro nové studenty našeho gymnázia zajištěn každoroční preventivní program s názvem Kvalitní život bez hranic. Studenti 1. A a 1. D, prostřednictvím besedy organizace Beluška o. s., nahlédli do života lidí se…

Podzimní projektové dny vyššího gymnázia

Proběhlé akce |

Projektové výuce a tematickým dnům dáváme na našem gymnáziu velký prostor. Podporujeme studenty v tom, aby mohli aplikovat své znalosti, dovednosti a schopnosti při řešení reálných problémů. Studenti se také prostřednictvím projektů učí spolupracovat v…

Fotbalový turnaj a přespolní běh

Proběhlé akce |

Fotbalový turnaj Chlapci z tříd 3. A, 3. C a 4. A se 25. 9. zúčastnili fotbalového turnaje základních škol. V náročné šestičlenné skupině obsadili chlapci smolně 4. místo, přičemž je od třetího místa dělilo…

Adaptační kurz

Proběhlé akce |

Ve druhé polovině září vyrazily třídy 1.A, 1.D a 2.D na adaptační kurz do rekreačního areálu Garnataurus u Kounic. Studenti i vyučující strávili v přírodě u řeky Sázavy čtyři dny nabité sportovními i kulturními aktivitami.…

Sportovní turnaje na GMVV

Proběhlé akce |

Již v prvním pololetí jsme Vás informovali o školních sportovních turnajích GMVV. Tou dobou byl za námi basketbal a před námi stolní tenis a fotbal. Jen bych rád připomenul, že všechny tyto sportovní akce jsou…

Poznávací výlet do Švédska a Německa

Proběhlé akce |

V květnu proběhly hned dav poznávací zájezdy. Nejprve se skupina studentů vydala poznávat krásy Švédska, konkrétně ostrova Öland a jeho okolí. Později se druhá výprava vydala o trošku blíže, konkrétně za poznáním do Německa. Oba…

Školní testování

Proběhlé akce |

Od února do dubna probíhalo na naší škole testování anglického jazyka a druhých cizích jazyků. Týkalo se některých tříd osmiletého a šestiletého studijního oboru. Provádí se s cílem zjistit, zda studenti po stanovené době dosahují…

Maturitní ples a imatrikulace 2023

Proběhlé akce |

Letošní maturitní ples studentů tříd 8.A a 6.E se konal tradičně v Národním domě na Vinohradech. Již toto skvostné prostředí si žádá neokázalý průběh večera. Můžeme říct, že letos se to velmi vydařilo, a to…

Workshop focení

Proběhlé akce |

Momenty. Někdy vidíme fotku, ze které toho cítíme tolik, která nás přenese do natolik jiné reality, že si pomyslíme, jak obtížné ji bylo vytvořit, a přesto ne vždy zachycení těchto nádherných chvil vzniklo díky profesionálnímu…

Projektové dny

Proběhlé akce |

Výuka na našem gymnáziu je založena na projektové výuce, do které se studenti zapojují během celého školního roku. Na nižším gymnáziu probíhá celá řada celoročních projektů nebo projektů, které se realizují v řádu několika týdnů.…

Prezentiáda

Proběhlé akce |

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do soutěže Prezentiáda, kterou organizuje studentský spolek Student Cyber Games, který mimo Prezentiády pořádá např. i pIšQworky. Tato soutěž má za úkol nejen porovnávat schopnosti žáků…

Adaptační kurz

Proběhlé akce |

 V druhé polovině září strávili žáci z tříd 1.A, 1.E a 1.H tři dny v rekreačním středisku Sobeňák v srdci Brd. Každý den je čekal bohatý program, který byl primárně zaměřen na seznámení nového kolektivu…

Evropský den jazyků

Proběhlé akce |

V průběhu září naše škola uspořádala tradiční oslavu Mezinárodního dne jazyků, která se konala na nižším gymnáziu ve Stodůlkách.Evropský den jazyků vyhlásila Evropská komise a Rada Evropy, a pořádá se od roku 2001. Je to…

LYŽÁK 2022

Proběhlé akce |

V pondělí 28. 3. 2022 se třídy 2.A, 5.A, 5.C, 1.D a 3.E vydali na lyžařský kurz do oblasti jménem Zell am See. Po přibližně 7 hodinách cesty jsme dorazili do penzionu Brunhilde. Každý den…

Zločin kolem nás – Beseda s Josefem Klímou

Proběhlé akce |

Žáci 3. A a 1. E, v rámci primární prevence, navštívili 23. března ve vinohradském divadle U Hasičů besedu s novinářem Josefem Klímou. Pro žáky to byla hodina a půl nabitá příběhy, které jako investigativní…

Parlamentní situace

Proběhlé akce |

Ve čtvrtek 24. 3. 2022 se naše třída zúčastnila parlamentní simulace na vysoké škole CEVRO INSTITUT. Celá akce byla rozdělena do několika částí. Nejprve jsme byli rozděleni do jednotlivých týmů, které reprezentovaly reálné politické strany…

Moderní chemie

Proběhlé akce |

V pátek 18. 3. 2022 se nejen má třída 5. E, ale i ostatní třídy gymnázia, účastnili hodiny moderní chemie, se kterou nás seznámila studentka VŠCHT. Jelikož patřím mezi studenty, kteří chtějí maturovat z chemie…

Beluška

Proběhlé akce |

Naše škola již několik let spolupracuje s neziskovou organizací Beluška z.s., jejímž cílem je vzdělávání a informování mladých lidí o životě se zdravotním postižením tak, aby vnímali zdravotně postiženého člověka jako sobě rovného. Proto pravidelně…

Log in

create an account